مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

آرشیو خبر


 
 عناوین وبینارهای آموزشی مهر ماه سال ١٤٠١   ( برای مشاهده محتوای وبینارها روی عنوان مورد نظر کلیک نمایید )
 
 
  وبینار توانمندسازی مسئولین دفاتر مدیران   ( مدت 8  ساعت ) ( مدرس آقای علی برزآبادی فراهانی    )
 تاریخ :  9 و 10 مهر  تعداد جلسات :  2 جلسه  ساعت : 13.30 الی 17.30  شهریه ( ریال)   :   4.300.000
  وبینار حسابداری حقوق و دستمزد    ( مدت 4  ساعت ) ( مدرس آقای جلیل بیطاری    )
 تاریخ :  11 مهر  تعداد جلسات :  1 جلسه   ساعت :  30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   3.300.000
  وبینار روش ها و فنون ایجاد انگیزش در کارکنان    ( مدت 4  ساعت ) ( مدرس آقای عبداله قوچانی   )
 تاریخ :  12 مهر  تعداد جلسات :  1 جلسه   ساعت :  30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   3.000.000
  وبینار انبارداری صنعتی    ( مدت 8  ساعت ) ( مدرس آقای علی بیات    )
 تاریخ :  16 و 17 مهر  تعداد جلسات :  2 جلسه   ساعت :30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   4.300.000
  وبینار کنترل کیفیت عمومی   ( مدت 8  ساعت ) ( مدرس آقای دکتر باباقلی عظیمی    )
 تاریخ :  16 و 17 مهر   تعداد جلسات :  2 جلسه   ساعت :  30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   4.400.000
  وبینار قوانین کار و تامین اجتماعی   ( مدت 8  ساعت ) ( مدرس آقای محمود صفری    )
 تاریخ :  18 و 19 مهر  تعداد جلسات :  2 جلسه   ساعت : 30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   5.000.000
  وبینار تشریح الزامات و مستندسازی براساس استاندارد ISO 17025  ( مدت 8  ساعت ) ( مدرس آقای استاد محمد نظری   )
 تاریخ :  19 و 20 مهر   تعداد جلسات :  2 جلسه   ساعت :  30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   4.950.000
  وبینارقانون مبارزه با پولشویی    ( مدت 4  ساعت ) ( مدرس آقای محسن اشکبار  )
 تاریخ :  20 مهر  تعداد جلسات :  1 جلسه   ساعت :  30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   2.800.000
  وبینار برنامه ریزی و کنترل تولید   ( مدت 8  ساعت ) ( مدرس آقای دکتر مصطفی ملکی   )
 تاریخ : 20 و 21 مهر   تعداد جلسات :  2 جلسه   ساعت :   13- 9  شهریه ( ریال)   :   4.950.000
  وبینار تکنیک های مصاحبه استخدامی    ( مدت 8  ساعت ) ( مدرس آقای مرتضی جوشقانی زاده    )
 تاریخ :  20 و 27 مهر  تعداد جلسات :  2 جلسه   ساعت : 30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   5.700.000
  وبینار تهیه و تدوین برنامه بازاریابی (Marketing Plan)   ( مدت 8  ساعت ) ( مدرس آقای سید حجت بزاز زاده )
 تاریخ : 21 و 28 مهر  تعداد جلسات :  2 جلسه   ساعت :  30;12- 30;8  شهریه ( ریال)   :   5.000.000
  وبینار تکنیک های نگهداری و حمل و نقل و جابجایی کالا در انبار   ( مدت 8  ساعت ) ( مدرس آقای علیرضا قوامی    )
 تاریخ :  23 و 24 مهر  تعداد جلسات :  2 جلسه   ساعت : 30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   5.000.000
  وبینارطراحی و بهینه سازی سیستم نگهداری و تعمیرات (PM مقدماتی)    ( مدت 8  ساعت ) ( مدرس دکتر مجید عباسی    )
 تاریخ :  23 و 24 مهر   تعداد جلسات :  2 جلسه   ساعت : 30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   4.950.000
  وبینار تعهد و تعلق سازمانی   ( مدت 4  ساعت ) ( مدرس آقای مسعود پاک نیت راد  )
 تاریخ :  25 مهر  تعداد جلسات :  1 جلسه   ساعت : 30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   3.300.000
  وبینار لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین (SCM)    ( مدت 8  ساعت ) ( مدرس آقای مهندس فرزاد خرمشاهی    )
 تاریخ :  26 و 27 مهر   تعداد جلسات :  2 جلسه   ساعت :    30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   4.100.000
  وبینار اصول تهیه و تدوین قراردادها   ( مدت 8  ساعت ) ( مدرس آقای مهدی هنرمند   )
 تاریخ :  26 و 27 مهر  تعداد جلسات :  2 جلسه   ساعت :    30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   : 5.000.000
  وبیناراخلاق حرفه ای و رفتار سازمانی    ( مدت 4  ساعت ) ( مدرس خانم دکتر مریم پسنده    )
 تاریخ :  28 مهر  تعداد جلسات :  1 جلسه   ساعت :    30;12- 30;8  شهریه ( ریال)   :  3.000.000
  وبینار نظام آراستگی سازمان 5S    ( مدت 4  ساعت ) ( مدرس آقای دکتر بهرام خان مختاری    )
 تاریخ :  28 مهر   تعداد جلسات :  1 جلسه   ساعت :   13- 9  شهریه ( ریال)   :   2.900.000

 

 

 
 عناوین دوره آموزشی آنلاین آبان ماه سال ١٤٠١ ( برای مشاهده محتوای وبینارها روی عنوان مورد نظر کلیک نمایید )
 
 
  دوره آموزشی  مدیریت روابط عمومی   ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای ابوالقاسم ایزدپناه پاکدل )
 تاریخ :  2 و 9 آبان  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت :    30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   5.000.000
  دوره آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری     ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای  علی آسمند  )
 تاریخ :  3 و 4 آبان  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت :    30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   4.300.000
  دوره آموزشی مدیریت تجربه مشتری (CEM)     ( مدت ٤ ساعت ) ( مدرس آقای میلاد بخشی  )
 تاریخ :  4 آبان  تعداد جلسات :  ١ جلسه  ساعت :    30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   3.500.000
  دوره آموزشی اصول مدیریت و سرپرستی (مقدماتی)    ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای علی برزآبادی فراهانی )
 تاریخ :  7 و 8 آبان  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت :    30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   4.300.000
  دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی (HRM)     ( مدت ١٦ ساعت ) ( مدرس آقای دکتر یاسر احسان   )
 تاریخ :  7و8و14و15 آبان  تعداد جلسات :  ٤ جلسه  ساعت :   30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   6.600.000
  آموزش متره و برآورد پروژه (صورت وضعیت، فهرست بها و تعدیل)  ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای مهندس میثم فرخی )
 تاریخ :  10 و 11 آبان  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت :    30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   4.950.000
  دوره آموزشی انبارداری نوین     ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای علی اکبر نجار    )
 تاریخ :  10 و 11 آبان  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت :  30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   5.000.000
  دوره آموزشی اصول و آداب تشریفات در روابط عمومی   ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس خانم دکتر صدیقه ببران    )
 تاریخ : 12 و 19 آبان  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت :   30;12- 30;8  شهریه ( ریال)   :   5.700.000
  دوره آموزشی کنترل کیفیت آماری (SQC)     ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای مهندس علیرضا اسکندری    )
 تاریخ :  15 و 16 آبان  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت :    30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   4.100.000
  دوره آموزشی مدیریت حقوق و مزایای کارکنان     ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای دکتر محمود صفری    )
 تاریخ :  16 و 17 آبان  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت :   30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   5.000.000
  آموزش برنامه ریزی و مدیریت تدارکات (ویژه خطوط تولید و مونتاژ)     ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای دکتر علی بیات  )
 تاریخ : 16 و 23 آبان  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت :     30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   4.100.000
  دوره آموزشی قوانین و مقررات امور گمرکی و ترخیص کالا    ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای  ابراهیم نقدی بادی   )
 تاریخ :  17 و 18 آبان  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت :    30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   5.700.000
  دوره آموزشی اصول انتظامات و حفاظت فیزیکی     ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای رحمان نوری   )
 تاریخ :  17 و 24 آبان  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت :     30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   4.300.000
  دوره آموزشی پیش بینی و کنترل ریسک های قراردادی   ( مدت ٤ ساعت ) ( مدرس آقای خسرو صالحی   )
 تاریخ :18 و 25 آبان  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت :    17- 15  شهریه ( ریال)   :   2.800.000
  دوره آموزشی مدیریت تولید و عملیات     ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای دکتر مصطفی ملکی   )
 تاریخ :  18 و 25 آبان  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت :   13- 9  شهریه ( ریال)   :  4.950.000
  دوره آموزشی اصول تدارکات و خریدهای داخلی    ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای علیرضا قوامی    )
 تاریخ :  21 و 22 ابان  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت :     30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   5.000.000
  دوره آموزشی مدیریت اسناد، مدارک و فن بایگانی    ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای سید رضا نیری )
 تاریخ : 21 و 28 آبان  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت :     30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :  4.300.000
  دوره آموزشی تکنیک های متقاعدسازی مشتریان    ( مدت ٤ ساعت ) ( مدرس آقای فرشید باقری )
 تاریخ :  23 آبان  تعداد جلسات :   ١ جلسه  ساعت :  30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   3.500.000
  دوره آموزشی فنون پذیرایی و تشریفات     ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای محمد سبحانی سرشت    )
 تاریخ :  24 و 25 آبان  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت :    30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   3.800.000
  آموزش حضوری تعمیرات، نگهداری و عملکرد مشعلهای گازی، گازوئیلی و چندگانه سوز  ( مدرس آقای مهندس چراخ )
 تاریخ :  25 و 26 آبان  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت :   16- 30;8  شهریه ( ریال)   :   9.400.000
  دوره آموزشی اصول و روشهای ارزیابی پیمانکاران و تامین کنندگان    ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای مهندس فرخی )
 تاریخ :  28 و 29 آبان  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت :   30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   4.950.000
  دوره آموزشی  مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)    ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای فرشید عبدی  )
 تاریخ : 29 و 30 آبان  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت :    30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   4.300.000

 

 
 عناوین دوره آموزشی آنلاین آذر ماه سال ١٤٠١  ( برای مشاهده محتوای دوره آموزشی ها روی عنوان مورد نظر کلیک نمایید )
 
 
  دوره آموزشی اصول مدیریت و سرپرستی (تکمیلی)     ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای علی برزآبادی فراهانی   )
 تاریخ :  5 و 6 آذر  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت  :    30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   4.300.000
  دوره آموزشی ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی     ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای یاسر احسان    )
 تاریخ :  5 و 12 آذر  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت  :   30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   4.300.000
  دوره آموزشی اصول و فنون مذاکره موفق    ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای سروش صفدریان )
 تاریخ :  7 و 14 آذر  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت  :   30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   4.300.000
  دوره آموزشی گزارش نویسی و شیوه نگارش نامه های اداری    ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای علی آسمند )
 تاریخ :  8 و 9 آذر  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت  :    30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   4.300.000
  دوره آموزشی اصول و فنون نمونه برداری و بازرسی نمونه ای     ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای دکتر باباقلی عظیمی )
 تاریخ :  8 و 9 آذر  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت  :   30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   4.400.000
  دوره آموزشی آیین و آداب تشریفات بین المللی    ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس خانم صدیقه ببران    )
 تاریخ : 10 و 17 آذر  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت  :    30;12- 30;8  شهریه ( ریال)   :   5.700.000
  دوره آموزشی سیستم ها و روش های کاربردی انبارداری و انبارگردانی     ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای علیرضا قوامی  )
 تاریخ :  12 و 13 آذر  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت  :   30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   5.000.000
  دوره آموزشی  متعادل سازی خط تولید    ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای مهندس فرزاد خرمشاهی  )
 تاریخ :  13 و 15 آذر  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت  :   30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   4.100.000
  دوره آموزشی مدیریت امور اداری و کارگزینی    ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای محمود صفری   )
 تاریخ :  14 و 15 آذر  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت  :   30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   5.000.000
  دوره آموزشی انتظامات پیشرفته حرفه ای   ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای رحمان نوری    )
 تاریخ : 15 و 22 آذر  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت  :    30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   4.300.000
  دوره آموزشی استاندارد آموزشی ISO 10015:2019     ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای علیرضا دهقانی )
 تاریخ :  16 و 23 آذر  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت  :  30;12- 30;8  شهریه ( ریال)   :  4.300.000
  دوره آموزشی مدیریت ضایعات و کاهش هزینه های تولید    ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای دکتر مصطفی ملکی   )
 تاریخ :  16 و 17 آذر  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت  :    13- 9  شهریه ( ریال)   :   4.950.000
  دوره آموزشی حسابداری صرافی    ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای مجتبی سوری   )
 تاریخ :  17 و 24 آذر  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت  :    30;12- 30;8  شهریه ( ریال)   :   5.000.000
  دوره آموزشی طبقه بندی مشاغل کارگری    ( مدت ١٦ ساعت ) ( مدرس خانم زهرا عسگری )
 تاریخ :  19و20و26و27 آذر  تعداد جلسات :  ٤ جلسه  ساعت  :   30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   6.600.000
  دوره آموزشی برنامه ریزی احتیاجات مواد MRP    ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای مهندس فرزاد خرمشاهی )
 تاریخ :  20 و 27 آذر  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت  :  30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   4.100.000
  دوره آموزشی ارتباط موثر در بازاریابی و فروش    ( مدت ٤ ساعت ) ( مدرس آقای فرشید باقری    )
 تاریخ :  21 آذر  تعداد جلسات :  ١ جلسه  ساعت  :    30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   3.500.000
  دوره آموزشی مدیریت بحران و ایمن سازی   ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای مهندس محمد رضا طوسی   )
 تاریخ :  22 و 23 آذر  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت  :   30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :  4.950.000
  دوره آموزشی مدل های ارزشیابی مشاغل (با تاکید بر روش HayGroup)   ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس خانم مرجان اعتمادی )
 تاریخ :  22 و 29 آذر  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت  :  30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   5.000.000
  دوره آموزشی حضوری راهکارهای کاهش مصرف سوخت در موتورخانه ها  ( مدت ١٦ ساعت ) ( مدرس آقای مهندس واحدی )
 تاریخ :  23 و 24 آذر  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت  :    16- 30;8  شهریه ( ریال)   :   9.400.000
  دوره آموزشی  مدیریت شکایات مشتریان   ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای فرشید عبدی   )
 تاریخ :  27 و 28 آذر  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت  :   30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   4.300.000
  دوره آموزشی  کنترل کیفیت جامع TQM   ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای دکتر باباقلی عظیمی )
 تاریخ :  27 و 29 آذر  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت  :    30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   4.400.000
  دوره آموزشی اصول انبارداری و استفاده بهینه از فضای انبار   ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای علی اکبر نجار )
 تاریخ :  29 و 30 آذر  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت  :   30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   5.000.000
 

 

خواهشمند است جهت كسب اطلاعات بيشتر با تلفن ٨٨٣١٠١١٣ الی ١٩ ( داخلي  ٢٥٨ و ٢٥٧ )تماس حاصل فرمایيد و یا فرم پیش ثبت نام پایین صفحه را تکمیل نمایید

  لینک های مفید

 

  دوره های آموزش الکترونیکی ( آفلاین )           عناوین و محتوای بسته های ( فیزیکی ) آموزش غیر حضوری
 


 


فرم پیش ثبت نام دوره آموزشی  های آموزشی

 

نام و نام خانوادگی*

لطفا فقط فارسی تایپ نمایید

نام شرکت یا سازمان

سمت اداری

شماره تلفن

مثال: 02188310113

شماره موبایل*

مثال: 09121234567

نام دوره یا سمینار مورد نظر*

مثال : دوره مدیریت زمان - مهندسی معکوس -

نام شرکت کننده در دوره یا سمینار

مثال : حبیب حسینی در دوره مدیریت زمان ـ محمد محمدی دوره مهندسی معکوس

آدرس ایمیل معتبر*

لطفا آدرس معتبر جهت مکاتبات اداری. وارد نمایید

دپارتمانهای آموزشی