مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

تبلیغات

 

آرشیو خبر

کد خبر: 1178 زمان انتشار: 1396/11/14 13:41:26

   96-۱1-10

 

   • بخش اول خبرنامه آموزشی اسفند ماه مرکز آموزش

برای مشاهده خبرنامه نیمه اول دی ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اینجا کلیک نمایید .
 

منبع: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
آدرس منبع: http://irtci.co.ir/1396/95/
کد خبر: 1177 زمان انتشار: 1396/11/14 13:38:16

   96-۱۰-15

 

   • بخش دوم خبرنامه آموزشی بهمن ماه مرکز آموزش

برای مشاهده خبرنامه نیمه اول دی ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اینجا کلیک نمایید .
 

منبع: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
آدرس منبع: http://www.irtci.co.ir/1396/93
کد خبر: 1175 زمان انتشار: 1396/10/13 10:52:38

   96-۱۰-۷

 

   • بخش اول خبرنامه آموزشی بهمن ماه مرکز آموزش

برای مشاهده خبرنامه نیمه اول دی ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اینجا کلیک نمایید .
 

منبع: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
آدرس منبع: http://irtci.co.ir/1396/90/
کد خبر: 1173 زمان انتشار: 1396/9/7 10:33:37

   96-۹-۷

 

   • بخش اول خبرنامه آموزشی دیماه مرکز آموزش

برای مشاهده خبرنامه نیمه اول دی ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اینجا کلیک نمایید .
 

منبع: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
آدرس منبع: http://irtci.co.ir/1396/85/
کد خبر: 1172 زمان انتشار: 1396/8/24 9:18:21

   96-8-20

 

   • بخش سوم خبرنامه آموزشی مرکز آموزش

برای مشاهده خبرنامه نیمه اول آذر ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اینجا کلیک نمایید .
 

منبع: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
آدرس منبع: http://www.irtci.co.ir/1396/84
12345
نام خانوادگی*

لطفا فارسی تایپ نمایید

شماره تماس

مثال 09121111111

پست الکترونیکی*

مثال : admin@irtci.com

توضیحات*

لطفا فقط فارسی تایپ نمایید