مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

آرشیو خبر

کد خبر: 1413 زمان انتشار: 1402/5/8 12:35:50

   1402-05

 

   •  خبرنامه آموزشی شهریور ماه ١٤٠٢ مرکز آموزش

برای مشاهده خبرنامه شهریور ماه ١٤٠٢ مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اینجا کلیک نمایید .
 

منبع: خبرنامه آموزشی شهریور ماه ١٤٠٢ مرکز آموزش
کد خبر: 1412 زمان انتشار: 1402/4/13 14:26:10

   1402-04

 

   •  خبرنامه آموزشی مرداد ماه ١٤٠٢ مرکز آموزش

برای مشاهده خبرنامه مرداد ماه ١٤٠٢ مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اینجا کلیک نمایید .
 

منبع: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
کد خبر: 1409 زمان انتشار: 1402/3/21 13:47:19

   ٠3-١٤٠٢

 

   •  خبرنامه آموزشی تیر ماه ١٤٠٢ مرکز آموزش

برای مشاهده خبرنامه تیر ماه ١٤٠٢ مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اینجا کلیک نمایید .
 

کد خبر: 1396 زمان انتشار: 1402/2/13 15:38:34

   ٠٢-١٤٠٢

 

   •  خبرنامه آموزشی خرداد ماه ١٤٠٢ مرکز آموزش

برای مشاهده خبرنامه خرداد ماه ١٤٠٢ مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اینجا کلیک نمایید .
 

کد خبر: 1395 زمان انتشار: 1402/1/27 12:54:01

   ٠٢-١٤٠٢

 

   •  خبرنامه آموزشی اردیبهشت ماه ١٤٠٢ مرکز آموزش

برای مشاهده خبرنامه دی ماه ١٤٠٢ مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اینجا کلیک نمایید .
 

12345آخر
نام خانوادگی*

لطفا فارسی تایپ نمایید

شماره تماس

مثال 09121111111

پست الکترونیکی*

مثال : admin@irtci.com

توضیحات*

لطفا فقط فارسی تایپ نمایید