مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

تبلیغات

 

آرشیو خبر

کد خبر: 1173 زمان انتشار: 1396/9/7 10:33:37

   96-۹-۷

 

   • بخش اول خبرنامه آموزشی دیماه مرکز آموزش

برای مشاهده خبرنامه نیمه اول دی ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اینجا کلیک نمایید .
 

منبع: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
آدرس منبع: http://irtci.co.ir/1396/85/
کد خبر: 1172 زمان انتشار: 1396/8/24 9:18:21

   96-8-20

 

   • بخش سوم خبرنامه آموزشی مرکز آموزش

برای مشاهده خبرنامه نیمه اول آذر ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اینجا کلیک نمایید .
 

منبع: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
آدرس منبع: http://www.irtci.co.ir/1396/84
کد خبر: 1170 زمان انتشار: 1396/8/14 14:40:52

 

   96-8-8

 

   • خبرنامه نیمه دوم آذر ماه

برای مشاهده خبرنامه نیمه اول آذر ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اینجا کلیک نمایید .
 

منبع: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
آدرس منبع: http://www.irtci.co.ir/1396/82
کد خبر: 1169 زمان انتشار: 1396/8/14 14:38:48

 

   96-8-1

 

   • خبرنامه نیمه اول آذر ماه

برای مشاهده خبرنامه نیمه اول آذر ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اینجا کلیک نمایید .
 

منبع: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
آدرس منبع: http://www.irtci.co.ir/1396/81
کد خبر: 1130 زمان انتشار: 1396/2/12 11:52:43

http://irtci.com/Files/1/irtciimg/news-rss.jpg

   96-2-10

 

   • اخذ گواهینامه تایید صلاحیت آموزش کارکنان دولت

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران موفق به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت آموزش کارکنان دولت از سازمان برنامه و بودجه در حیطه اداری و مالی گردید


 

منبع: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
آدرس منبع: http://www.irtci.com
1234
نام خانوادگی*

لطفا فارسی تایپ نمایید

شماره تماس

مثال 09121111111

پست الکترونیکی*

مثال : admin@irtci.com

توضیحات*

لطفا فقط فارسی تایپ نمایید