مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

آرشیو خبر

 عناوین وبینارهای آموزشی اداری، مالی و منابع انسانی شهریور سال ١٤٠٣

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی آنلاین مدیریت حقوق و مزایای کارکنان

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای محمود صفری

 

  تاریخ دوره  17و19 شهریور

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

  ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) :  13.400.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی آنلاین طبقه بندی مشاغل کارگری

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس سرکار خانم زهرا عسگری

 

  تاریخ 17و18و24و25 شهریور

  تعداد جلسات : 4 جلسه

  ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) :  14.500.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی آنلاین سیستم ها و روش های کاربردی انبارداری و انبارگردانی

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای محمدرضا عابدی مهیاری

 

  تاریخ دوره  19و26 شهریور

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

  ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) :  11.400.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی آنلاین منابع انسانی دیجیتال

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای مصطفی رزاقی کاشانی

 

  تاریخ دوره  20و27 شهریور

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

  ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) :  11.400.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی آنلاین تشریح الزامات و مستندسازی ISO 10015:2019

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای علیرضا دهقانی

 

  تاریخ دوره  20و27 شهریور

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

  ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) :  11.400.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی آنلاین اصول مدیریت و سرپرستی (تکمیلی)

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای سید امین اسماعیلیان

 

  تاریخ دوره  24و25 شهریور

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

  ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) :  9.400.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی آنلاین تکنیک های جذب و نگهداشت کارکنان

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای کیومرث محمودیان

 

  تاریخ دوره  27و28 شهریور

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

  ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) :  9.400.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی آنلاین مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس سرکار خانم فاطمه قیطرانی

 

  تاریخ دوره  27و28 شهریور

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

  ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) :  11.400.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی آنلاین مدیریت بیمه و بازنشستگی درقوانین تامین اجتماعی

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای محسن ریاضی

 

  تاریخ دوره  28 شهریور

  تعداد جلسات : 1 جلسه

  ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) :  7.500.000

 

 

 عناوین وبینارهای آموزشی فنی و مهندسی و حقوقی شهریور  سال ١٤٠٣

line-list.png (600×24)

Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی آنلاین لجستیک و مدیریت زنجیره تامین

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای فرزاد خرمشاهی

 

  تاریخ دوره : 6 و 7 شهریور

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

 ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) : 9.000.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی آنلاین  مدیریت برون سپاری

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای مهدی زاهدی

 

  تاریخ دوره   19 و 20 شهریور

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

  ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) :   13.500.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی آنلاین مدیریت تحقیق و توسعه بنگاه های صنعتی، معدنی و تجاری (R&D)

 color-plus-icon.png (16×16)مدرسان : نصرت اله نصیری  +  امیرعلی رمدانی  

 

  تاریخ دوره :19و20و26و27 شهریور

  تعداد جلسات : 4 جلسه

  ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) :  26.000.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی آنلاین قوانین کار و تامین اجتماعی در قراردادها

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای مصطفی خلیلی

 

  تاریخ دوره   18 و 19 شهریور

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

  ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) :  11.500.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی آنلاین سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای میلاد استادمحمد نظری

 

  تاریخ دوره  25 و 26 شهریور

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

  ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) : 11.500.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی آنلاین مدیریت ضایعات و کاهش هزینه های تولید

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای مهران خلج

 

  تاریخ دوره :  27 و 28 شهریور

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

  ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) :  10.000.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی آنلاین قوانین مالیاتی در قراردادها

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای علیرضا رحیم پور

 

  تاریخ دوره   29 شهریور

  تعداد جلسات : 1 جلسه

 ساعات برگزاری : ٩ الی ١٣

  شهریه ( ریال) :  7.250.000

 

 عناوین وبینارهای آموزشی بازاریابی و بازرگانی شهریور  سال ١٤٠٣

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی آنلاین تکنیک های متقاعدسازی و نفوذ در مشتری

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای فرشید باقری

 

  تاریخ دوره :  21 و 28 شهریور

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

 ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) : 11.000.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی آنلاین شیوه های برگزاری نمایشگاه ها و نقش آن در معرفی و پیشبرد فروش

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای محمد بلوریان تهرانی

 

  تاریخ دوره : 18 و 25 شهریور

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

 ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) : 13.000.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی آنلاین مدیریت بازاریابی و فروش (ویژه محصولات دارویی، آرایشی و بهداشتی)

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس سرکار خانم ستیا ناظم

 

  تاریخ دوره :  27 و 28 شهریور

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

 ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) : 11.000.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی آنلاین اینکوترمز 2020

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای حمید گواشیریانی

 

  تاریخ دوره : 19 و 20 شهریور

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

 ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) : 11.000.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی آنلاین مدیریت بازاریابی و تحقیقات بازار

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای محمد بلوریان تهرانی

 

  تاریخ دوره : 26 و 27 شهریور

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

 ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) : 13.000.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی آنلاین انواع امتیاز و مدلهای امتیازدهی به مشتریان

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای سروش صفدریان

 

  تاریخ دوره : 29 شهریور

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

 ساعات برگزاری : ٩ الی ١٣

  شهریه ( ریال) : 13.000.000

 

 

 

 

 


 

  اطلاعات بيشتر با تلفن ٨٨٣١٠١١٣ الی ١٩ ( داخلي ٢٥٨ و ٢٥٧ )  و یا فرم پیش ثبت نام پایین صفحه را تکمیل نمایید
پست الکترونیکی مرکز آموزش : info@irtci.com
 دانلود تقویم آموزشی و مشاهده تمامی دوره های مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
 


 

  درشبکه های اجتماعی ما را همراهی فرمایید:

 

 

 کانال مرکز آموزش ( جهت اطلاع از آخرین دوره ها )

اینستاگرام مرکز آموزش 

 

   برای پیش ثبت نام فرم زیر را تکمیل نمایید ( کارشناسان آموزش با شما تماس خواهند گرفت )

 

 

 


نام و نام خانوادگی*

لطفا فقط فارسی تایپ نمایید

نام شرکت یا سازمان

سمت اداری

شماره تلفن

مثال: 02188310113

شماره موبایل*

مثال: 09121234567

نام دوره یا سمینار مورد نظر*

مثال : دوره مدیریت زمان - مهندسی معکوس -

نام شرکت کننده در دوره یا سمینار

مثال : حبیب حسینی در دوره مدیریت زمان ـ محمد محمدی دوره مهندسی معکوس

آدرس ایمیل معتبر*

لطفا آدرس معتبر جهت مکاتبات اداری. وارد نمایید