مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

 • فنی حرفه ای||||811||||گواهینامه ها و تایید صلاحیت ها

  مجوز فنی حرفه ای

 • سیستم مدیریت آموزش ISO 10015:1999||||31||||گواهینامه ها و تایید صلاحیت ها

  سیستم مدیریت آموزش ISO 10015:1999

 • سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استانداردهای ISO 9000:2008||||32||||گواهینامه ها و تایید صلاحیت ها

  سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استانداردهای ISO 9000:2008

 • تایید صلاحیت و تقدیر نامه||||34||||گواهینامه ها و تایید صلاحیت ها

  تایید صلاحیت و تقدیر نامه

 • سازمان ملی استادارد تهران||||35||||گواهینامه ها و تایید صلاحیت ها

  سازمان ملی استادارد تهران

 • تقدیر نامه اس جی اس||||36||||گواهینامه ها و تایید صلاحیت ها

  تقدیر نامه اس جی اس

 • انجمن تخصصی مراکزتحقیق و توسعه صنایع و معادن||||37||||گواهینامه ها و تایید صلاحیت ها

  مراکزتحقیق و توسعه صنایع و معادن

 • گواهی نامه ایران خودرو||||38||||گواهینامه ها و تایید صلاحیت ها

  گواهی نامه ایران خودرو

 • تقدیرنامه بانک قوامین||||39||||گواهینامه ها و تایید صلاحیت ها

  تقدیرنامه بانک قوامین

 • تقدیرنامه بانک مسکن||||40||||گواهینامه ها و تایید صلاحیت ها

  تقدیرنامه بانک مسکن

 • تقدیرنامه دانشگاه تحصیلات تکمیلی||||41||||گواهینامه ها و تایید صلاحیت ها

  تقدیرنامه دانشگاه تحصیلات تکمیلی

 • شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ||||42||||گواهینامه ها و تایید صلاحیت ها

  شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

 • تایید صلاحیت||||43||||گواهینامه ها و تایید صلاحیت ها

  تایید صلاحیت

 • شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان||||44||||گواهینامه ها و تایید صلاحیت ها

  شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

 • سازمان ملی استاندارد ایران||||45||||گواهینامه ها و تایید صلاحیت ها

  سازمان ملی استاندارد ایران

 • شرکت ملی نفت ایران||||46||||گواهینامه ها و تایید صلاحیت ها

  شرکت ملی نفت ایران

 • سازمان صنایع هوا فضا||||47||||گواهینامه ها و تایید صلاحیت ها

  سازمان صنایع هوا فضا

 • قرارگاه سازندگی خاتم اللنبیا قرب کربلا||||48||||گواهینامه ها و تایید صلاحیت ها

  قرارگاه سازندگی خاتم اللنبیا قرب کربلا

 • اندیشه سازان فردی روشن پارس||||49||||گواهینامه ها و تایید صلاحیت ها

  اندیشه سازان فردی روشن پارس

 • .اندیشه سازان فردی روشن پارس||||50||||گواهینامه ها و تایید صلاحیت ها

  اندیشه سازان فردی روشن پارس

 • گروه مشاوران پنکو||||51||||گواهینامه ها و تایید صلاحیت ها

  گروه مشاوران پنکو

 • مجلس شورای اسلامی مرکز پژوهش ها||||52||||گواهینامه ها و تایید صلاحیت ها

  مجلس شورای اسلامی مرکز پژوهش ها

 • شرکت مخابرات استان تهران||||53||||گواهینامه ها و تایید صلاحیت ها

  شرکت مخابرات استان تهران

 • کار و امور اجتماعی استان تهران||||54||||گواهینامه ها و تایید صلاحیت ها

  کار و امور اجتماعی استان تهران

 • وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی||||55||||گواهینامه ها و تایید صلاحیت ها

  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

گواهینامه ها و تایید صلاحیت ها مرکز آموزش