مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

تبلیغات


 
 فراخوان دعوت به همکاری  ( استخدام )

  مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران با سه دهه سابقه فعالیت در عرصه های مختلف آموزشی ،
از ابتدا، با اعتقاد به اینکه سرمایۀ اصلی هر سازمان، نیروی انسانی آن است، جذبِ افراد متخصص و سخت‌کوش را سرلوحۀ راهبردهای توسعۀ منابع انسانی خود قرار داد و با فراهم آوردن فرصت‌های شغلی یکسان برای عموم دانش‌آمو