مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

تبلیغات

Clicky


  قابل توجه فراگیران محترم ، با توجه به محدودیت های برگزاری کلاس های حضوری به دلیل همه گیری ویروس کرونا ،  تمامی کلاس ها مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران بصورت وبینار آنلاین  برگزار میگردد .


دپارتمانهای آموزشی

نام شرکت یا سازمان*

لطفا فقط فارسی تایپ شود

نام و نام خانوادگی رابط *

شماره تلفن *

شماره شرکت یا سازمان

متقاضی دریافت تقویم بصورت

شماره موبایل

کد پستی*

صندوق پستی

آدرس دقیق پستی*

پست الکترونیکی*

وب سایت*