مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار


تقویم آموزشی مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران 
  قابل توجه فراگیران محترم ، برای مشاهده عناوین و محتواهای دوره های آموزشی مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران روی لینک های زیر کلیک نمایید ، تا لیست دوره های و محتوای هر یک از دوره ها را مشاهده فرمایید 
همچنین میتوانید با مراجعه به پایین صفحه لیست دوره ها را به صورت طبقه بندی شده در حوزه های مختلف مشاهده فرمایید 

دپارتمانهای آموزشی

نام شرکت یا سازمان*

لطفا فقط فارسی تایپ شود

نام و نام خانوادگی رابط *

شماره تلفن *

شماره شرکت یا سازمان

متقاضی دریافت تقویم بصورت

شماره موبایل

کد پستی*

صندوق پستی

آدرس دقیق پستی*

پست الکترونیکی*

وب سایت*