مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

تبلیغات


 
 
آرشیو خبر


  قابل توجه فراگیران محترم ، با توجه به محدودیت های برگزاری کلاس های حضوری تمامی کلاس ها مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران بصورت وبینار آنلاین و آفلاین برگزار میگردد .عناوین برنامه های مدیریت و فنون اداری، آموزش و منابع انسانی ( محتوای دوره ها در حال بروزرسانی میباشد )
 عنوان دوره:  توانمندسازی مسئولین دفاتر مدیران
تاریخ  : ۳ و ۴ اردیبهشت روز های چهارشنبه و پنجشنبه ساعات برگزاری: ۸ الی ۱۶ شهریه  : 5950000
 عنوان دوره: آسیب شناسی عدم حضور و مشارکت کارکنان در آموزش های سازمانی
تاریخ  : ۴ اردیبهشت روز پنجشنبه ساعات برگزاری: ۸ الی ۱۶ شهریه  : 3500000
عنوان دوره:  اصول سرپرستی
تاریخ  : ۴ اردیبهشت روز : پنجشنبه   ساعات برگزاری: ۸ الی ۱۶ شهریه  : 3380000
عنوان دوره: آشنایی با بازرسی از دفاتر قانونی در قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی
تاریخ : ۱۰ و ۱۱ اردیبهشت روز های چهارشنبه و پنجشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۴ شهریه : 4380000
 عنوان دوره: آداب معاشرت و رفتار حرفه ای در سازمان ها و شرکت ها
تاریخ  : ۱۱ اردیبهشت روز : پنجشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۴ شهریه  : 2100000
 عنوان دوره:  مهارتهای ارائه مطالب (فن بیان و سخنرانی)
تاریخ  : ۱۳ الی ۲۰ اردیبهشت روز های شنبه ( بعد از ظهرها ) ساعات برگزاری : ۱۴ الی ۱۷ شهریه  : 2800000
 عنوان دوره: اصول خبرنویسی در روابط عمومی
تاریخ  : ۱۷ اردیبهشت روز : چهارشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۴ شهریه  : 2350000
 عنوان دوره: فنون پذیرایی و تشریفات
تاریخ : ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت روز های چهارشنبه و پنجشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۴ شهریه  : 3420000
عنوان دوره: مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی
تاریخ  : ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت روز های : شنبه و یکشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۴ شهریه  : 3880000
عنوان دوره: مدیریت اسناد، مدارک و فن بایگانی
تاریخ : ۱۰ و ۱۱ خرداد روز های: شنبه و یکشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 6150000
 عنوان دوره: آشنایی با قوانین و حقوق قضایی در شغل نگهبانی و انتظامات (ویژه مدیران حراست و نگهبانی)
تاریخ : ۱۳ خرداد  روز دوشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 3800000
 عنوان دوره: آیین نگارش و مکاتبات اداری
تاریخ  : ۱۷ و ۱۸ خرداد روز های : شنبه و یکشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 6180000
عنوان دوره: اصول و فنون روابط عمومی
تاریخ : ۲۰ و ۲۱ خرداد روز های : سه شنبه و چهارشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 6380000
 عنوان دوره:  اصول مدیریت سرپرستی
تاریخ : ۲۰ و ۲۱ خرداد روز های : چهارشنبه و پنجشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 5950000
 عنوان دوره:  قوانین کار و تامین اجتماعی
تاریخ : ۲۰ و ۲۱ خرداد روز های : چهارشنبه و پنجشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 6300000
 عنوان دوره:  مهارتهای کاربردی مسئولان دفاتر مدیران (منشی گری مدرن)
تاریخ : ۲۴ خرداد روز : شنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 3350000
 شیوه های نوین نیازسنجی و برنامه ریزی و سنجش اثربخشی برنامه های آموزشی براساس استانداردهای بین المللی
تاریخ : ۲۴ و ۲۵ خرداد روز های : شنبه و یکشنبه   ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 6640000
 عنوان دوره:  مدیریت منابع انسانی (HRM)
تاریخ : ۳ و  ۵ تیر روز های : سه شنبه تا پنجشنبه   ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه : 9270000
 عنوان دوره:  اصول انتظامات و حفاظت فیزیکی
تاریخ : ۷ و  ۸ تیر روز های : شنبه و یکشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 5940000
 عنوان دوره:  تحقیق و توسعه (R&D) و نقش و استقرار آن در بنگاه های صنعتی و معدنی کشور (مقدماتی)
تاریخ : ۱۴ الی ۱۸ تیر روز های : شنبه تا چهارشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 14800000
 عنوان دوره: تجزیه و تحلیل داده های آماری (ویژه بیمارستانها و مراکز درمانی)
تاریخ : ۱۸ و ۱۹ تیر روز های : چهارشنبه و پنجشنبه   ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 6000000
 عنوان دوره:  مدیریت امور اداری و کارگزینی
تاریخ : ۱۸ و ۱۹ تیر روز های : چهارشنبه و پنجشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 6300000
 عنوان دوره: رویکردهای نوین در روابط عمومی
تاریخ : ۱۹ تیر روز : پنجشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه : 3570000
 عنوان دوره: اداره امور دفتری (ویژه مسئولین دفاتر مدیران، مسئولین دبیرخانه و بایگانی)
تاریخ  : ۲۱ و ۲۲ تیر روز های : شنبه و یکشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 5950000
 عنوان دوره: تکنیک های برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی
تاریخ : ۲۵ و ۲۶ تیر روز های : چهارشنبه و پنجشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه : 6280000
عنوان دوره:  فنون پذیرایی و تشریفات
تاریخ : ۲۵ و ۲۶ تیر روز های : چهارشنبه و پنجشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه : 5950000
 عنوان دوره:  رانندگی تدافعی
تاریخ : ۲ مرداد روز : پنجشنبه   ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 3380000
 عنوان دوره: اصول و روش های بایگانی مدرن
تاریخ : ۴ مرداد روز : شنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 3460000
 عنوان دوره:  طبقه بندی مشاغل کارگری
تاریخ  : ۸ و ۹ مرداد روز های : چهارشنبه و پنجشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 6380000
 عنوان دوره: گزارش نویسی و نحوه نگارش آن در انتظامات
تاریخ  : ۱۱ مرداد روز : شنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 3260000
 عنوان دوره: خصوصیات شخصیتی و رفتاری مسئولان دفاتر و منشی ها
تاریخ : ۱۵ مرداد روز : چهارشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 3350000
 عنوان دوره: مهارتها و تکنیک های مصاحبه های استخدامی (با رویکرد شایستگی ها)
تاریخ  : ۱۵ و ۱۶ مرداد روز های : چهارشنبه و پنجشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 6380000
 عنوان دوره: مدیریت و رهبری اثربخش
تاریخ : ۲۲ و ۲۳ مرداد روز های : چهارشنبه و پنجشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 6380000
 عنوان دوره: قوانین و مقررات تامین اجتماعی
تاریخ : ۲۲ و ۲۳ مرداد روز های : چهارشنبه و پنجشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 6420000
عنوان دوره:  گزارش نویسی کاربردی و شیوه نگارش نامه های اداری
تاریخ : ۲۵ و ۲۶ مرداد روزهای : شنبه و یکشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه : 6150000
 عنوان دوره:  مدیریت روابط عمومی
تاریخ  : ۲۸ و ۲۹ مرداد روز های : سه شنبه و چهارشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 6380000
 عنوان دوره: الگوهای ارزیابی اثربخشی آموزشی
تاریخ  : ۲۹و ۳۰ مرداد روز های : چهارشنبه و پنجشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 6640000
 عنوان دوره:  ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی
تاریخ : ۵ و ۶ شهریور روز های : چهارشنبه و پنجشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 6380000
عنوان دوره: علوم رفتاری و اصول روابط عمومی موثر در وظایف انتظامات و نگهبانی
تاریخ : ۱۵ شهریور روز : شنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 3370000
 عنوان دوره: قراردادهای پیمانکاری و چگونگی اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی
تاریخ : ۱۵ شهریور روز : شنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 3580000
 عنوان دوره:  فنون پذیرایی و تشریفات
تاریخ  : ۱۹ و ۲۰ شهریور روز های : چهارشنبه و پنجشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه : 5950000
 عنوان دوره: تغییرات ایجاد شده در فرآیندهای مدیریت آموزش مطابق با استاندارد ISO 10015:2019
تاریخ : ۲۰ شهریور روز : پنجشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 3700000
 عنوان دوره: تحقیق و توسعه (R&D) و نقش و استقرار آن در بنگاه های صنعتی و معدنی کشور (پیشرفته)
تاریخ : ۲۲ الی ۲۶ شهریور روز های : شنبه تا چهارشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 15200000
 عنوان دوره: مدیریت حقوق و مزایای کارکنان
تاریخ  : ۲۶ و ۲۷ شهریور روز های : چهارشنبه و پنجشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه : 6340000
 عنوان دوره:  توانمندسازی مسئولین دفاتر مدیران
تاریخ  : ۲۶ و ۲۷ شهریور روز های : چهارشنبه و پنجشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه : 5950000
 عنوان دوره:  تحلیل محتوی در روابط عمومی
تاریخ: ۲۹ شهریور روز : شنبه ساعات برگزاری : شهریه  : 3570000

 


ممکن است دوره های فوق در تاریخ های دیگر نیز برگزار شود. برای کسب ازاطلاعات بیشتر با کارشناسان آموزش تماس بگیرید.
شهریه دوره ها شامل هزینه های آموزش + هزینه مدرس+ متون آموزشی + ناهار و پذیرایی  + صدور گواهینامه معتبر می باشد.
توجه : تخفیف ثبت نام گروهی ( ثبت نام برای ۳ نفر و بالاتر ۱۰% و برای ۵ نفر و بالاتر مشمول ۱۵% تخفیف می باشد. )
برای دانلود لیست تمامی دوره های آموزشی اینجا کلیک نمایید .  لطفا برای پیش ثبت نام آنلاین فرم زیر را تکمیل فرمایید .
نام و نام خانوادگی*

لطفا فقط فارسی تایپ نمایید

نام شرکت یا سازمان

شماره تلفن*

مثال: 02188310113

شماره موبایل*

مثال: 09121234567

نام دوره یا سمینار مورد نظر*

مثال : دوره مدیریت زمان - مهندسی معکوس -

نام شرکت کننده در دوره یا سمینار

مثال : حبیب حسینی در دوره مدیریت زمان ـ محمد محمدی دوره مهندسی معکوس

آدرس ایمیل معتبر*

لطفا آدرس معتبر جهت مکاتبات اداری. وارد نمایید