مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

تبلیغات


 
 
آرشیو خبر

 تقویم وبینارهای آموزشی مدیریت در بهار 1401


 با توجه به نیازهای آموزشی رو به رشد سازمان ها و واحدهای تولیدی و خدماتی، ضرورت پرداختن به شیوه های نوین و فراگیر آموزش اجتناب ناپذیر است. در این راستا مدیریت آموزش الکترونیک مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران تقویم وبینارهای آموزشی حوزه فنون اداری  در پاییز  سال ١٤٠١ را به شرح زیر تقدیم می نماید

  
 عناوین وبینارهای آموزشی مهر ماه سال ١٤٠١   ( برای مشاهده محتوای وبینارها روی عنوان مورد نظر کلیک نمایید )
 
 
  وبینار توانمندسازی مسئولین دفاتر مدیران   ( مدت 8  ساعت ) ( مدرس آقای علی برزآبادی فراهانی    )
 تاریخ :  9 و 10 مهر  تعداد جلسات :  2 جلسه  ساعت : 13.30 الی 17.30  شهریه ( ریال)   :   4.300.000
  وبینار روش ها و فنون ایجاد انگیزش در کارکنان    ( مدت 4  ساعت ) ( مدرس آقای عبداله قوچانی   )
 تاریخ :  12 مهر  تعداد جلسات :  1 جلسه   ساعت :  30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   3.000.000
  وبینار انبارداری صنعتی    ( مدت 8  ساعت ) ( مدرس آقای علی بیات    )
 تاریخ :  16 و 17 مهر  تعداد جلسات :  2 جلسه   ساعت :30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   4.300.000
  وبینار تکنیک های مصاحبه استخدامی    ( مدت 8  ساعت ) ( مدرس آقای مرتضی جوشقانی زاده    )
 تاریخ :  20 و 27 مهر  تعداد جلسات :  2 جلسه   ساعت : 30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   5.700.000
  وبینار تکنیک های نگهداری و حمل و نقل و جابجایی کالا در انبار   ( مدت 8  ساعت ) ( مدرس آقای علیرضا قوامی    )
 تاریخ :  23 و 24 مهر  تعداد جلسات :  2 جلسه   ساعت : 30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   5.000.000
  وبیناراخلاق حرفه ای و رفتار سازمانی    ( مدت 4  ساعت ) ( مدرس خانم دکتر مریم پسنده    )
 تاریخ :  28 مهر  تعداد جلسات :  1 جلسه   ساعت :    30;12- 30;8  شهریه ( ریال)   :  3.000.000
  وبینار نظام آراستگی سازمان 5S    ( مدت 4  ساعت ) ( مدرس آقای دکتر بهرام خان مختاری    )
 تاریخ :  28 مهر   تعداد جلسات :  1 جلسه   ساعت :   13- 9  شهریه ( ریال)   :   2.900.000

 

 

 
 عناوین دوره آموزشی آنلاین آبان ماه سال ١٤٠١ ( برای مشاهده محتوای وبینارها روی عنوان مورد نظر کلیک نمایید )
 
 
  دوره آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری     ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای  علی آسمند  )
 تاریخ :  3 و 4 آبان  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت :    30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   4.300.000
  دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی (HRM)     ( مدت ١٦ ساعت ) ( مدرس آقای دکتر یاسر احسان   )
 تاریخ :  7و8و14و15 آبان  تعداد جلسات :  ٤ جلسه  ساعت :   30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   6.600.000
  دوره آموزشی انبارداری نوین     ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای علی اکبر نجار    )
 تاریخ :  10 و 11 آبان  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت :  30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   5.000.000
  دوره آموزشی اصول و آداب تشریفات در روابط عمومی   ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس خانم دکتر صدیقه ببران    )
 تاریخ : 12 و 19 آبان  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت :   30;12- 30;8  شهریه ( ریال)   :   5.700.000
  دوره آموزشی اصول انتظامات و حفاظت فیزیکی     ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای رحمان نوری   )
 تاریخ :  17 و 24 آبان  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت :     30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   4.300.000
  دوره آموزشی مدیریت اسناد، مدارک و فن بایگانی    ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای سید رضا نیری )
 تاریخ : 21 و 28 آبان  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت :     30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :  4.300.000
  دوره آموزشی فنون پذیرایی و تشریفات     ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای محمد سبحانی سرشت    )
 تاریخ :  24 و 25 آبان  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت :    30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   3.800.000

 

 
 عناوین دوره آموزشی آنلاین آذر ماه سال ١٤٠١  ( برای مشاهده محتوای دوره آموزشی ها روی عنوان مورد نظر کلیک نمایید )
 
 
  دوره آموزشی اصول مدیریت و سرپرستی (تکمیلی)     ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای علی برزآبادی فراهانی   )
 تاریخ :  5 و 6 آذر  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت  :    30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   4.300.000
  دوره آموزشی ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی     ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای یاسر احسان    )
 تاریخ :  5 و 12 آذر  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت  :   30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   4.300.000
  دوره آموزشی گزارش نویسی و شیوه نگارش نامه های اداری    ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای علی آسمند )
 تاریخ :  8 و 9 آذر  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت  :    30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   4.300.000
  دوره آموزشی آیین و آداب تشریفات بین المللی    ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس خانم صدیقه ببران    )
 تاریخ : 10 و 17 آذر  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت  :    30;12- 30;8  شهریه ( ریال)   :   5.700.000
  دوره آموزشی سیستم ها و روش های کاربردی انبارداری و انبارگردانی     ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای علیرضا قوامی  )
 تاریخ :  12 و 13 آذر  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت  :   30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   5.000.000
  دوره آموزشی مدیریت امور اداری و کارگزینی    ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای محمود صفری   )
 تاریخ :  14 و 15 آذر  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت  :   30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   5.000.000
  دوره آموزشی انتظامات پیشرفته حرفه ای   ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای رحمان نوری    )
 تاریخ : 15 و 22 آذر  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت  :    30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   4.300.000
  دوره آموزشی مدل های ارزشیابی مشاغل (با تاکید بر روش HayGroup)   ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس خانم مرجان اعتمادی )
 تاریخ :  22 و 29 آذر  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت  :  30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   5.000.000
  دوره آموزشی  مدیریت شکایات مشتریان   ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای فرشید عبدی   )
 تاریخ :  27 و 28 آذر  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت  :   30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   4.300.000
  دوره آموزشی اصول انبارداری و استفاده بهینه از فضای انبار   ( مدت ٨ ساعت ) ( مدرس آقای علی اکبر نجار )
 تاریخ :  29 و 30 آذر  تعداد جلسات :  ٢ جلسه  ساعت  :   30;17- 30;13  شهریه ( ریال)   :   5.000.000
 

 

خواهشمند است جهت كسب اطلاعات بيشتر با تلفن ٨٨٣١٠١١٣ الی ١٩ ( داخلي  ٢٥٨ و ٢٥٧ )تماس حاصل فرمایيد و یا فرم پیش ثبت نام پایین صفحه را تکمیل نمایید

 


 لینک های مفید

 

 

 لینک مشاهده عناوین وبینارهای آموزشی مهرماه سال 1401

 لینک مشاهده عناوین وبینارهای آموزشی آبان ماه سال 1401

 


 

فرم پیش ثبت نام دوره آموزشی  های آموزشی

 


نام و نام خانوادگی*

لطفا فقط فارسی تایپ نمایید

نام شرکت یا سازمان

شماره تلفن*

مثال: 02188310113

شماره موبایل*

مثال: 09121234567

نام دوره یا سمینار مورد نظر*

مثال : دوره مدیریت زمان - مهندسی معکوس -

نام شرکت کننده در دوره یا سمینار

مثال : حبیب حسینی در دوره مدیریت زمان ـ محمد محمدی دوره مهندسی معکوس

آدرس ایمیل معتبر*

لطفا آدرس معتبر جهت مکاتبات اداری. وارد نمایید