مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

تبلیغات

  

آرشیو خبر


 

 

  عناوین برنامه های مدیریت، منابع انسانی،آموزش و فنون اداری

تاریخ برگزاری

شهریه ( ریال )

۱

دوره آموزشی : ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان  ( ثبت نام ) 5و6”2”97 4220000

۲

دوره آموزشی : اصول و فنون روابط عمومی  ( ثبت نام ) 5و6”2”97 4180000
۳ دوره آموزشی : اصول مدیریت و سرپرستی (مقدماتی)  ( ثبت نام ) 8و9”2”97 4000000
۴ دوره آموزشی : مدیریت منابع انسانی (HRM)  ( ثبت نام ) 8و9و10”2”97 6700000
۵ دوره آموزشی : گزارش نویسی کاربردی و شیوه نگارش نامه های اداری ( ثبت نام ) 10و11و10”2”97 4200000

۶

دوره آموزشی : قوانین کار و تأمین اجتماعی  ( ثبت نام ) 19و20”2”97 4350000
۷ دوره آموزشی : 15 ویژگی مدیران در کلاس جهانی (عبور از بحران به رونق) ( ثبت نام ) 20”2”97 2420000
۸ دوره آموزشی : طراحی اینفوگرافیک و داشبوردهای پویا در نرم افزار Excel ( ثبت نام ) 20”2”97 2820000

۹

دوره آموزشی : اصول انتظامات و حفاظت فیزیکی  ( ثبت نام ) 22و23”2”97 3980000
۱۰ دوره : تحقیق و توسعه (R&D) و نقش و استقرار آن در بنگاه های صنعتی و معدنی (مقدماتی) 22”2  تا  26”2”97 10000000

۱۱

دوره آموزشی : آداب و تشریفات برگزاری مجامع شرکت ها  ( ثبت نام ) 24”2”97 2430000

 ۱۲

 شیوه های نوین نیازسنجی، برنامه ریزی و سنجش اثربخشی آموزش مبتنی بر ISO 10015 25و26”2”97 4850000

 ۱۳

دوره آموزشی : توانمندسازی مسئولین دفاتر مدیران  ( ثبت نام ) 26و27”2”97 2640000
۱۴ دوره آموزشی : فنون پذیرایی و تشریفات  ( ثبت نام ) 29و30”2”97 2900000
۱۵ دوره آموزشی : آداب معاشرت و رفتار حرفه ای در سازمان ها و شرکت ها ( ثبت نام ) 3”3”97 1680000
۱۶ دوره آموزشی : انتظامات پیشرفته حرفه ای  ( ثبت نام ) 5و6”3”97 2740000
۱۷ دوره آموزشی : مدیریت روابط عمومی  ( ثبت نام ) 7 و8”3”97 2760000
۱۸ دوره آموزشی : قوانین و مقررات تأمین اجتماعی  ( ثبت نام ) 9 و10”3”97 2940000
۱۹ دوره آموزشی : آشنایی با نظام پیشنهادات و نحوه پیاده سازی آن در سازمان ها ( ثبت نام ) 19”3”97 2000000
۲۰ دوره آموزشی : مهارتهای کاربردی مسئولان دفاتر مدیران (منشی گری مدرن) ( ثبت نام ) 20”3”97 1700000
۲۱ دوره آموزشی : فنون پذیرایی و تشریفات  ( ثبت نام ) 21 و22”3”97 2900000
۲۲ دوره آموزشی : مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی  ( ثبت نام ) 22 و23”3”97 2930000
۲۳ دوره آموزشی : تحقیق و توسعه و نقش آن در مدیریت بحران سازمانها  ( ثبت نام ) 29”3”97 2690000
۲۴ دوره آموزشی : مدیریت امور اداری و کارگزینی  ( ثبت نام ) 30 و31”3”97 4200000
۲۵ دوره آموزشی : مهارتهای ارائه مطالب (فن بیان و سخنرانی)  ( ثبت نام ) 5”4”97 2400000
۲۶ دوره آموزشی : برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک  ( ثبت نام ) 6و7”4”97 4220000
۲۷ دوره آموزشی : روابط عمومی مؤثر در شغل نگهبانی و حفاظت فیزیکی  ( ثبت نام ) 9”4”97 2300000
۲۸ دوره آموزشی : آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی  ( ثبت نام ) 10”4”97 2480000
۲۹ دوره آموزشی : مدیریت زمان  ( ثبت نام ) 12”4”97 2350000
۳۰ دوره آموزشی : مهارت ها و تکنیک های مصاحبه استخدامی (با رویکرد شایستگی ها) ( ثبت نام ) 13 و14”4”97 4240000
۳۱ دوره آموزشی : مدیریت تاسیسات و اماکن ورزشی در سازمان ها و شرکت ها ( ثبت نام ) 14”4”97 2720000
۳۲ دوره آموزشی : اداره امور دفتری  ( ثبت نام )  16 و17”4”97 3950000
۳۳ دوره آموزشی : ابزارهای مدیریت مؤثر و آموزش مبتنی بر استانداردهای 10015  ( ثبت نام ) 20 و21”4”97 4450000
۳۴ دوره آموزشی : معافیت ها و مدیریت بیمه بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی ( ثبت نام ) 23”4”97 2420000
۳۵ دوره : تحقیق و توسعه (R&D) و نقش و استقرار آن در بنگاه های صنعتی و معدنی (تکمیلی) 24”4 تا 28”4”97 10500000
۳۶ دوره آموزشی : سازمان شاد و موفق  ( ثبت نام ) 25”4”97 2340000
۳۷ دوره آموزشی : روانشناسی صنعتی  ( ثبت نام ) 26”4”97 2340000
۳۸ دوره آموزشی : مدیریت حقوق و مزایای کارکنان  ( ثبت نام ) 27 و28”4”97 4240000
۳۹ دوره آموزشی : روابط عمومی الکترونیک  ( ثبت نام ) 30”4”97 2480000
۴۰ دوره آموزشی : برون سپاری آموزش و بهسازی منابع انسانی  ( ثبت نام ) 3”5”97 3600000
۴۱ دوره آموزشی : آشنایی با فنون و روش کار با مدیران مافوق  ( ثبت نام ) 4”5”97 2350000
۴۲ دوره آموزشی : اصول پذیرایی و میزبانی بین الملل  ( ثبت نام ) 6 و7”5”97 4000000
۴۳ دوره آموزشی : مهارتهای برقراری ارتباط مؤثر در سازمان ها و شرکت ها  ( ثبت نام ) 8”5”97 2350000
۴۴ دوره آموزشی : آئین نگارش و مکاتبات اداری  ( ثبت نام ) 9و10”5”97 3960000
۴۵ دوره آموزشی : روش های نوین پرداخت پاداش در مدیریت  ( ثبت نام ) 11”5”97 2500000
۴۶ دوره آموزشی : علوم رفتاری و اصول روابط عمومی مؤثر در وظایف انتظامات و نگهبانی ( ثبت نام ) 13”5”97 2400000
۴۷ دوره آموزشی : اصول سرپرستی  ( ثبت نام ) 14”5”97 2400000
۴۸ دوره آموزشی : مدیریت اسناد، مدارک و فن بایگانی  ( ثبت نام ) 15و16”5”97 4040000
۴۹ دوره آموزشی : قوانین کار و تأمین اجتماعی  ( ثبت نام ) 17 و18”5”97 4350000
۵۰ دوره آموزشی : خصوصیات شخصیتی و رفتاری مسئولان دفاتر مدیران  ( ثبت نام ) 20”5”97 2300000
۵۱ دوره آموزشی : اصول خبرنویسی در روابط عمومی  ( ثبت نام ) 22”5”97 2500000
۵۲ دوره آموزشی : نکات کلیدی در ایجاد انگیزش و توانمندی کارکنان  ( ثبت نام ) 24”5”97 2400000
۵۳ دوره آموزشی : ساخت فایل ارایه تأثیرگذار با استفاده از نرم افزار Power Point ( ثبت نام ) 25”5”97 2820000
۵۴ دوره آموزشی : تربیت ارزیاب در کانون ارزیابی  ( ثبت نام ) 27 و28”5”97 2260000
۵۵ دوره آموزشی : فرهنگ و اخلاق سازمانی  ( ثبت نام ) 3 و4”6”97 3800000
۵۶ دوره آموزشی : توانمندسازی مسئولین دفاتر مدیران  ( ثبت نام ) 5 و6”6”97 3800000
۵۷ دوره آموزشی : اصول و روش های بایگانی مدرن  ( ثبت نام ) 11”6”97 2440000
۵۸ دوره آموزشی : اصول انتظامات و حفاظت فیزیکی  ( ثبت نام ) 12و13”6”97 3980000
۵۹ دوره آموزشی : مدیریت امور اداری و کارگزینی  ( ثبت نام ) 14 و15”6”97 4200000
۶۰ دوره آموزشی : الگوهای ارزیابی اثربخشی آموزش  ( ثبت نام ) 17 و18”6”97 4650000
۶۱ دوره آموزشی : مدیریت برون سپاری  ( ثبت نام ) 17 و18”6”97 4280000
۶۲ دوره : تحقیق و توسعه (R&D) و نقش و استقرار آن در بنگاه های صنعتی و معدنی (مقدماتی) 18”6  تا 22”6”97 10000000
۶۳ دوره آموزشی : اصول مدیریت و سرپرستی (پیشرفته)  ( ثبت نام ) 19 و20”6”97 3970000
۶۴ دوره آموزشی : طبقه بندی مشاغل کارگری  ( ثبت نام ) 20 تا 22”6”97 5800000
۶۵ دوره آموزشی : فنون پذیرایی و تشریفات  ( ثبت نام ) 21 و22”6”97 3950000
۶۶ دوره آموزشی : گزارش نویسی کاربردی و شیوه نگارش نامه های اداری ( ثبت نام ) 24 و25”6”97 4200000
۶۷ دوره آموزشی : مدیریت استعدادیابی و جانشین پروری در سازمان ها ( ثبت نام ) 24”6”97 2460000
۶۸ دوره آموزشی : روابط عمومی تجاری و صنعتی  ( ثبت نام ) 25 و26”6”97 4300000

 


  لطفا برای پیش ثبت نام آنلاین فرم زیر را تکمیل فرمایید .

 

 


 

 
  
نام و نام خانوادگی*

لطفا فقط فارسی تایپ نمایید

نام شرکت یا سازمان

شماره تلفن*

مثال: 02188310113

شماره موبایل*

مثال: 09121234567

نام دوره یا سمینار مورد نظر*

مثال : دوره مدیریت زمان - مهندسی معکوس -

نام شرکت کننده در دوره یا سمینار

مثال : حبیب حسینی در دوره مدیریت زمان ـ محمد محمدی دوره مهندسی معکوس

آدرس ایمیل معتبر*

لطفا آدرس معتبر جهت مکاتبات اداری. وارد نمایید