مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

تبلیغات

  

آرشیو خبر

 

  نظر به گستردگي دامنه عناوين دوره ها و سمينارهاي آموزشي متناسب با رشته ها و فعاليتهاي مختلف و محدوديتهاي موجود در برنامه ريزي و اجراي تمامي برنامه هاي آموزشي مورد نياز شركتها، كارخانجات و صنايع در محل اين مركز و از طرفي كاهش هزينه اجراي دوره ها در محل واحدهاي متقاضي به نسبت تعداد شركت كنندگان در هر برنامه آموزشي و فراتر از آن كيفيت مطلوب آموزش و بهره برداري هدفمند از حضور اساتيد مجرب با توجه به مشكلات اختصاصي هر واحد، مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران در راستاي رسالت خود مبني بر بسط آموزش كاربردي، آمادگي خود جهت اجراي اختصاصي كليه برنامه هاي آموزشي مورد نياز واحدهاي صنعتي، تجاري ، خدماتي و ساير دستگاهها را در تمام سطوح و در كليه نقاط كشور اعلام مي دارد . از اینرو مدیران و کارشناسان میتواند بنا به حوزه های مورد نیاز , دوره های آموزشی زیر گروه را ملاحضه نموده و اقدام به تکمیل فرم نیازسنجی آموزش نمایند تا کارشناسان مرکز آموزش در سریع ترین زمان ممکن اقدامات مورد نظر را مرتفع نمایند .

   برخی از حوزه های فعالیت مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

   محتوا های آموزشی

آموزش های حوزه اقتصادي، بازرگاني، مالي

  مشاهده دوره های آموزشی ( فرم نیازسنجی )

آموزش های حوزه روابـط عمـــومــي

  مشاهده دوره های آموزشی ( فرم نیازسنجی )

آموزش های حوزه زبانـهاي خارجــي

  مشاهده دوره های آموزشی ( فرم نیازسنجی )

 آموزش های حوزه فني و مهندسي (شاخه مهندسي صنايع)

  مشاهده دوره های آموزشی ( فرم نیازسنجی )

 آموزش های حوزه محيط زيست

  مشاهده دوره های آموزشی ( فرم نیازسنجی )

 آموزش های حوزه ايمني و بهداشت صنعتي

  مشاهده دوره های آموزشی ( فرم نیازسنجی )

 آموزش های حوزه  صنعت جوش

  مشاهده دوره های آموزشی ( فرم نیازسنجی )

 آموزش های حوزه صنعت تاسيسات

  مشاهده دوره های آموزشی ( فرم نیازسنجی )

 آموزش های حوزه بهينه سازي مصرف انرژي

  مشاهده دوره های آموزشی ( فرم نیازسنجی )

 آموزش های حوزه  تكنولوژي آب و پس آب هاي صنعتي

  مشاهده دوره های آموزشی ( فرم نیازسنجی )

 آموزش های حوزه  فنـي و تخصصـي

  مشاهده دوره های آموزشی ( فرم نیازسنجی )

 آموزش های حوزه  صنايــع كاشــي و ســراميك و چينــي

  مشاهده دوره های آموزشی ( فرم نیازسنجی )

 آموزش های حوزه  مديـريت شهـري

  مشاهده دوره های آموزشی ( فرم نیازسنجی )

  آموزش های حوزه مديريت و فنون اداري

  مشاهده دوره های آموزشی ( فرم نیازسنجی )

 آموزش های حوزه  صنايـع داروئــي

  مشاهده دوره های آموزشی ( فرم نیازسنجی )

 آموزش های حوزه  صنايـع غذائــي

  مشاهده دوره های آموزشی ( فرم نیازسنجی )

  آموزش های حوزه صنايـع شوينده، آرايشي و بهــداشتــي

  مشاهده دوره های آموزشی ( فرم نیازسنجی )

  آموزش های حوزه صنايـع شيميائــي

  مشاهده دوره های آموزشی ( فرم نیازسنجی )

 آموزش های حوزه  صنايـع رنگ و رزين

  مشاهده دوره های آموزشی ( فرم نیازسنجی )

 آموزش های حوزه  صنايـع نساجـــي

  مشاهده دوره های آموزشی ( فرم نیازسنجی )

 آموزش های حوزه  صنايـع بــرق و الكترونيك و مخابرات

  مشاهده دوره های آموزشی ( فرم نیازسنجی )

 آموزش های حوزه  صنايع فلزي، ماشين سازي و تجهيــزات

  مشاهده دوره های آموزشی ( فرم نیازسنجی )

  آموزش های حوزه صنايــع خــودرو

  مشاهده دوره های آموزشی ( فرم نیازسنجی )

  آموزش های حوزه  معــــدن

  مشاهده دوره های آموزشی ( فرم نیازسنجی )

  آموزش های حوزه  صنعت سيمـان

  مشاهده دوره های آموزشی ( فرم نیازسنجی )

 

 

دپارتمانهای آموزشی