مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

آرشیو خبر

 

 دوره های آموزشی حوزه مديـريت شهـري

  نظر به گستردگي دامنه عناوين دوره ها و سمينارهاي آموزشي متناسب با رشته ها و فعاليتهاي مختلف و محدوديتهاي موجود در برنامه ريزي و اجراي تمامي برنامه هاي آموزشي مورد نياز شركتها، كارخانجات و صنايع در محل اين مركز و از طرفي كاهش هزينه اجراي دوره ها در محل واحدهاي متقاضي به نسبت تعداد شركت كنندگان در هر برنامه آموزشي و فراتر از آن كيفيت مطلوب آموزش و بهره برداري هدفمند از حضور اساتيد مجرب با توجه به مشكلات اختصاصي هر واحد، مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران در راستاي رسالت خود مبني بر بسط آموزش كاربردي، آمادگي خود جهت اجراي اختصاصي كليه برنامه هاي آموزشي مورد نياز واحدهاي صنعتي، تجاري ، خدماتي و ساير دستگاهها را در تمام سطوح و در كليه نقاط كشور اعلام مي دارد . از اینرو مدیران و کارشناسان میتواند بنا به حوزه های مورد نیاز , دوره های آموزشی زیر گروه را ملاحضه نموده و اقدام به تکمیل فرم نیازسنجی آموزش نمایند تا کارشناسان مرکز آموزش در سریع ترین زمان ممکن اقدامات مورد نظر را مرتفع نمایند .

 

 برخی از دوره های آموزشی حوزه مديـريت شهـري

  آموزش آشنايي با قوانين و مقررات مالي و بودجه شهرداري
  آموزش نيازسنجي محله محور
  آموزش ابعاد حقوقي قراردادها
  آموزش راهبردهاي فرهنگي
  آموزش آشنايي با قوانين ، ضوابط و مقررات آئين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي شهرداري
  آموزش كاربردهاي رايانه در شهرداري
  آموزش مقابله و پيشگيري بحران در مناطق شهري
  آموزش محيط زيست شهري
  آموزش سلامت اداري و مبارزه با فساد
  آموزش جعل اسناد و راههاي مقابله با آن
  آموزش محيط زيست و دولت سبز
  آموزش مقابله با حوادث طبيعي و پدافند غير عامل
  آموزش آشنايي با طرح ناحيه محوري
  آموزش قراردادهاي خدمات شهري
  آموزش راهبردهاي خدمات شهري
  آموزش طراحي هندسي معابر
  آموزش آسيب‌شناسي نظارت كارگاهي
  آموزش مبلمان شهري
  آموزش دستورالعمل‌هاي صدور مجوزهاي حوزه فني و ترافيك
  آموزش ايمني در معابر شهري
  آموزش قوانين و مقررات حمل و نقل و ترافيك شهري
  آموزش فرايند نظارت كارگاهي
  آموزش عمليات اجرايي آسفالت
  آموزش فرآيند اجرايي چگونگي صدور پروانه و گواهي‌هاي ساختماني
  آموزش آشنايي با حقوق شهرسازي و معماري و طرحهاي جامع و تفصيلي
  آموزش مهندسي ترافيك
  آموزش تنظيم قراردادهاي عمراني
  آموزش آشنايي با تجهيزات و علائم ترافيكي
  آموزش آسيب شناسي اجتماعي
  آموزش مسائل حقوقي مرتبط با موضوع آراء ماده صد و اجراي احكام
  آموزش گردش كار شهرسازي
  آموزش ضوابط و مقررات شهرسازي
  آموزش نقشه as-built و واژه‌نامه
  آموزش نحوه بازديد و متر كشي
  آموزش اصول مقدماتي بودجه در شهرداري
  آموزش طراحي و مديريت پاركها
  آموزش ارزيابي اثرات زيست محيطي شهري


نام سازمان / شرکت*

لطفا فقط فارسی تایپ نمایید

نام و نام خانوادگی رابط*

سمت اداری رابط*

مثال : مدیر آموزش

شماره تلفن *

تلفن همراه

شماره فاکس

شماره فاکس جهت ارسال مکاتبات اداری می باشد

پست الکترونیکی*

نشانی سازمان / شرکت*

نام دوره های آموزشی مورد نیاز سازمان/شرکت*

مثال : دوره اصول و فنون مذاکره - دوره مهندسی معکوس

عناوین دوره های پیشنهادی