مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

آخرین دوره ها

تبلیغات


 
  • عناوین وبینارهای آموزشی مهرماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران||||881||||maingallery

  عناوین وبینارهای آموزشی مهرماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 • عناوین وبینارهای آموزشی شهریور ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران||||878||||maingallery

  عناوین وبینارهای آموزشی شهریور ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 • عناوین وبینارهای آموزشی ابان ماه سال 1400||||882||||maingallery

  عناوین وبینارهای آموزشی آبان ماه سال 1400 مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 • عناوین وبینارهای آموزشی آذر ماه سال 1400||||883||||maingallery

  عناوین وبینارهای آموزشی آذر ماه سال 1400 مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 • استودیو کروماکی ، تولید محتوای آموزش مجازی||||873||||maingallery

  تولید محتوای آموزش مجازی ، استودیو کروماکی ، اسکورم آموزشی

درباره ماسال 1400 مصادف با سی و پنجمین  سال فعالیت مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران می باشد. فعالیتی که از سال ۱۳۶۵در قالب مرکز آموزش وزارت صنایع آغاز و از اواخر سال ۱۳۷۲ با مشارکت ۲۱۱ واحد صنعتی و بیش از ۲۰۰ نفر از اساتید و متخصصین به صورت یک موسسه آموزشی و پژوهشی مستقل ادامه یافت که خدمات آموزشی مرکز در حوزه آموزش های کارکنان دولت ,آموزش های مدیریتی و منابع انسانی  , دوره های آموزشی مالی و حسابداری , همایش های کیفیت , آموزشهای زیست محیطی ,آموزش های فنی تخصصی ,آموزش مهندسین صنایع و آموزش های بازاریابی و فروش بصورت آموزش حضوری , غیرحضوری , آموزش مجازی و الکترونیکی و همچنین از طریق وبینار های آموزشی ارائه میگردد . اینک که در پرتو الطاف الهی دستاوردهای قریب به بیش از سه دهه فعالیت مستمر را مرور می کنیم ( ادامه )

دپارتمان های آموزشی

آموزش های غیرحضوری

 • مهارتهای سرپرستی||||18||||last videos
 • مشور حقوق شهروندی||||19||||last videos
 • کار گروهی||||20||||last videos
 • خلاقیت و نوآوری||||21||||last videos
 • تدارکات و خرید خارجی||||22||||last videos
 • اصول و فنون مذاکره||||23||||last videos