مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

آخرین دوره ها

تبلیغات


 
  • دانلود برنامه های آموزشی نیمسال اول سال ۹۹||||838||||maingallery

  دانلود تقویم آموزشی نیمسال اول سال ۱۳۹۹

 • عناوین وبینارهای آموزشی سه ماهه اول سال ۱۳۹۹||||844||||maingallery

  عناوین وبینارهای آموزشی سه ماهه اول سال ۱۳۹۹

 • عناوین برنامه های مدیریت و فنون اداری، آموزش و منابع انسانی||||839||||maingallery

  عناوین برنامه های مدیریت و فنون اداری، آموزش و منابع انسانی

 • عناوین برنامه های اقتصادی و بازرگانی، حقوقی، حسابداری و مالی||||840||||maingallery

  عناوین برنامه های اقتصادی و بازرگانی، حقوقی، حسابداری و مالی

 • دوره های آموزش الکترونیکی||||841||||maingallery

  عناوین دوره های آموزش الکترونیکی / بسته های آموزشی

 • عناوین برنامه های بازاریابی و فروش||||842||||maingallery

  عناوین برنامه های بازاریابی و فروش

 • عناوین برنامه های فنی، مهندسی (مهندسی صنایع)||||843||||maingallery

  عناوین برنامه های فنی، مهندسی (مهندسی صنایع)

درباره ماسال ۱۳۹۹ مصادف با سی و چهارمین  سال فعالیت مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران می باشد. فعالیتی که از سال ۱۳۶۵در قالب مرکز آموزش وزارت صنایع آغاز و از اواخر سال ۱۳۷۲ با مشارکت ۲۱۱ واحد صنعتی و بیش از ۲۰۰ نفر از اساتید و متخصصین به صورت یک موسسه آموزشی و پژوهشی مستقل ادامه یافت که خدمات آموزشی مرکز در حوزه آموزش های کارکنان دولت ,آموزش های مدیریتی و منابع انسانی  , دوره های آموزشی مالی و حسابداری , همایش های کیفیت , آموزشهای زیست محیطی ,آموزش های فنی تخصصی ,آموزش مهندسین صنایع و آموزش های بازاریابی و فروش بصورت آموزش حضوری , غیرحضوری , آموزش مجازی و الکترونیکی و همچنین از طریق وبینار های آموزشی ارائه میگردد . اینک که در پرتو الطاف الهی دستاوردهای قریب به بیش از سه دهه فعالیت مستمر را مرور می کنیم ( ادامه )

دپارتمان های آموزشی

آموزش های غیرحضوری

 • مهارتهای سرپرستی||||18||||last videos
 • مشور حقوق شهروندی||||19||||last videos
 • کار گروهی||||20||||last videos
 • خلاقیت و نوآوری||||21||||last videos
 • تدارکات و خرید خارجی||||22||||last videos
 • اصول و فنون مذاکره||||23||||last videos