مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

تبلیغات

  

آرشیو خبر

 

 

   عناوین برنامه های کیفیت ،

تاریخ برگزاری

شهریه( ریال )

۱

دوره آموزشی : تحلیل استراتژیک محیط کسب و کار  با رویکرد ISO 9001:2015 25”2”97 1820000

۲

دوره آموزشی : تفکر مبتنی بر ریسک با رویکرد ISO 9001:2015 31”3”97 1940000
۳  آشنایی با الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 26”4 تا28”4”97 4500000
۴ شناسایی ریسک ها و فرصت ها بر اساس الزامات ISO 45001:2018 – ISO 14001:2015 17و18”5”97 3100000
۵ دوره آموزشی : مدیریت و بهبود فرآیندها 24و25”5”97 3880000

۶

دوره آموزشی : تعیین شاخص¬ها و ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت کیفیت 21و22”6”97 3220000
       

 

   عناوین برنامه های ایمنی، بهداشت و محیط زیست

تاریخ برگزاری

شهریه( ریال )

۱

دوره آموزشی : مدیریتHSE با رویکرد کاهش خطرات 19و20”2”97 4240000

 ۲

دوره آموزشی : HSE عملیاتی 25”2”97 2250000

 ۳

دوره آموزشی : ایمنی فنی و تخصصی جرثقیل ها 31”3”97 2020000
۴ مبانی، تشریح الزامات و استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO 45001:2018 5تا7”4”97 4860000
۵ دوره آموزشی : اصولHSE در سرپرستی 14”4”97 2250000
۶ دوره آموزشی : ایمنی کار در ارتفاع و نحوه انتخاب و استفاده از تجهیزات 27و28”4”97 3180000
۷  شناسایی ریسک ها و فرصت ها بر اساس الزامات ISO 45001:2018 – ISO 14001:2015 17و18”5”97 3100000
۸ دوره آموزشی : ایمنی تعمیرات در صنایع فولاد 24و25”5”97 4600000
۹ دوره آموزشی : ایمنی در انبار 15”6”97 2350000
۱۰ دوره آموزشی : شاخص های کلیدی عملکرد سلامت، ایمنی و محیط زیست 21و22”6”97 4250000
       

 

   عناوین برنامه های آموزشی مهارتی

تاریخ برگزاری

شهریه( ریال )

۱

دوره آموزشی : افسر HSE 31”3-1”6”97 12000000

 ۲

دوره آموزشی: مدیر کنترل کیفیت 28”4-12”7”97 11100000

 ۳

دوره آموزشی: مدیریت کیفیت و ارزیاب آزمایشگاه 23”5-24”7”97 11600000
۴ دوره آموزشی: کارشناس سیستم های مدیریت HSE 20”6-29”8”97 12700000
       

 

   عناوین برنامه های مدیریت انرژی و بهینه سازی مصرف ،

تاریخ برگزاری

شهریه( ریال )

۱

دوره آموزشی : اندازه گیری عملکرد سیستم مدیریت انرژی با استفاده از خطوط مبنا و شاخص های عملکرد انرژی براساس استاندارد ISO 50006 15و16”2”97  4360000

۲

دوره  : آشنایی با محاسبه بهبود مصرف انرژی و آنالیز اقتصادی فرصت های بهبود مصرف انرژی 9و10”3”97 3050000
۳ دوره آموزشی : روش های مدیریت و کنترل انرژی در فرآیندهای احتراق، مشعل و کوره های بخار 26”4 تا28”4”97 4140000
۴ دوره  : ر اهکارهای کاهش مصرف سوخت در موتورخانه ها بر اساس استاندارد ISERI 16000 17و18”5”97 3100000
۵ دوره آموزشی : اندازه گیری و صحه گذاری(M&V) در پروژه های صرفه جویی انرژی بر اساس استاندارد ISO 50015 11”6”97 2360000

۶

دوره آموزشی : ممیزی انرژی کوره ها جهت کاهش مصرف سوخت

14و15”6”97 4120000

   لطفا برای پیش ثبت نام آنلاین فرم زیر را تکمیل فرمایید .


 

 
  
نام و نام خانوادگی*

لطفا فقط فارسی تایپ نمایید

نام شرکت یا سازمان

شماره تلفن*

مثال: 02188310113

شماره موبایل*

مثال: 09121234567

نام دوره یا سمینار مورد نظر*

مثال : دوره مدیریت زمان - مهندسی معکوس -

نام شرکت کننده در دوره یا سمینار

مثال : حبیب حسینی در دوره مدیریت زمان ـ محمد محمدی دوره مهندسی معکوس

آدرس ایمیل معتبر*

لطفا آدرس معتبر جهت مکاتبات اداری. وارد نمایید