مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

آرشیو خبر

عناوین وبینارهای آموزشی اداری
 عناوین دوره های حضوری  مرداد  سال ١٤٠٣

line-list.png (600×24)

Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) آموزش حضوری تکنیک های مصاحبه استخدامی

 color-plus-icon.png (16×16) مدرس جناب آقای دکتر مرتضی جوشقانی زاده

 

  تاریخ دوره : 17 و 18 مرداد

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

 ساعات برگزاری : 8 الی 16

  شهریه ( ریال) :  44.000.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) آموزش حضوری تدوین شناسنامه های شغلی، ارزشیابی مشاغل، جبران خدمات و مزایا

 color-plus-icon.png (16×16) مدرس سرکار خانم دکتر مرجان اعتمادی

 

  تاریخ : 23  و 24 و 25  مرداد

  تعداد جلسات : 3 جلسه

 ساعات برگزاری : 8 الی 16

  شهریه ( ریال) :  48.000.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) آموزش حضوری مدیریت دارایی فیزیکی مبتنی بر استاندارد:2014 ISO 55000

 color-plus-icon.png (16×16) جناب آقای دکتر سیامک برادران

 

  تاریخ دوره :2 و 3  مرداد

  تعداد جلسات : 2 جلسه

 ساعات برگزاری : 8 الی 16

  شهریه ( ریال) :  27.000.000 

 

 عناوین وبینارهای آنلاین آموزشی اداری، مالی و منابع انسانی مرداد سال ١٤٠٣

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی آنلاین مدیریت اسناد، مدارک و فن بایگانی

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای سید رضا نیری

 

  تاریخ دوره : 8 و 9 مرداد

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

  ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) :  9.400.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی آنلاین تکنیک های برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی در سازمان ها

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای مهرداد صمدی

 

  تاریخ دوره : 8 و 10 مرداد

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

  ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) :  9.400.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی آنلاین ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای یاسر احسان

 

  تاریخ دوره : 9 و 16 مرداد

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

  ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) :  11.400.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی آنلاین اخلاق حرفه ای و رفتار سازمانی

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس سرکار خانم مریم پسنده

 

  تاریخ دوره : 11 مرداد

  تعداد جلسات : 1 جلسه

  ساعات برگزاری : ٩ الی ١٣

  شهریه ( ریال) :  7.500.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی آنلاین آیین دادرسی کار

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس سرکار خانم فاطمه رحمتی

 

  تاریخ دوره : 11 مرداد

  تعداد جلسات : 1 جلسه

  ساعات برگزاری : ٩ الی ١٣

  شهریه ( ریال) :  7.500.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی آنلاین مدیریت استعدادیابی و جانشین پروری

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای احمدرضا توکل

 

  تاریخ دوره : 11 و 18 مرداد

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

  ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) :  13.400.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی آنلاین مدیریت امور اداری و کارگزینی

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای محمود صفری

 

  تاریخ دوره : 13 و 15 مرداد

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

  ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) :  13.400.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی آنلاین انتظامات پیشرفته حرفه ای

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای حمزه احمدی

 

  تاریخ دوره : 14 و 21 مرداد

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

  ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) :  9.400.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی آنلاین تحصیلدار حرفه ای

 color-plus-icon.png (16×16)مدرسان " علیرضا رحیم پور   و   افشین قاسم زاده

 

  تاریخ دوره : 17 و 24 مرداد

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

  ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) :  11.400.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی آنلاین گزارش نویسی و شیوه نگارش نامه های اداری

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای جلال براری

 

  تاریخ دوره : 20 و 21 مرداد

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

  ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) :  11.400.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی آنلاین اصول مدیریت و سرپرستی (مقدماتی)

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای سید امین اسماعیلیان

 

  تاریخ دوره : 20 و 21 مرداد

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

  ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) :  9.400.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی آنلاین قوانین بیمه و مالیات

 color-plus-icon.png (16×16)مدرسان " حمیدرضا کاشانچی   و    آرتین بیطاری

 

  تاریخ دوره : 21 و 28 مرداد

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

  ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) :  11.400.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی آنلاین مدیریت منابع انسانی (HRM)

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای فرشید خانجانیان

 

  تاریخ دوره : 22و23و29و30 مرداد

  تعداد جلسات : 4 جلسه

  ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) :  15.000.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی آنلاین مسئولیت کارفرما و حوادث ناشی از کار

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای محسن عدل محمدی

 

  تاریخ دوره : 25 مرداد

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

 ساعات برگزاری : ٩ الی ١٣

  شهریه ( ریال) :  7.500.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی آنلاین حسابداری خزانه و امور تنخواه گردانی

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای علیرضا رحیم پور

 

  تاریخ دوره : 25 مرداد

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

 ساعات برگزاری : ٩ الی ١٣

  شهریه ( ریال) :  7.500.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی آنلاین انبارداری نوین

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای غلامرضا عینی

 

  تاریخ دوره : 30 و 31 مرداد

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

  ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) :  11.400.000

 

 عناوین وبینارهای آنلاین آموزشی فنی و مهندسی و حقوقی مرداد  سال ١٤٠٣

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی کالیبراسیون عمومی

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای احمد راموز

 

  تاریخ دوره :9 و 10 مرداد

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

 ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) : 9.000.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی اصول تهیه و تدوین قراردادهای بین المللی

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای فرزاد امیر

 

  تاریخ دوره : 16 و 17 مرداد

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

 ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) : 10.000.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی مدیریت بهره وری منابع انسانی

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای صدیقه حسینی صفا

 

  تاریخ دوره : 18 و 25 مرداد

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

 ساعات برگزاری : ٩ الی ١٣

  شهریه ( ریال) : 11.500.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی مدیریت ارتباط با تامین کنندگان SRM

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای غلامرضا عینی

 

  تاریخ دوره :20 و 21 مرداد

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

 ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) : 10.000.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی مدیریت و بهبود فرآیند کسب و کارBPM

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای امیرعلی رمدانی

 

  تاریخ دوره : 20 و 21 مرداد

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

 ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) : 11.500.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی اصول و فنون مذاکره در قراردادها

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای مصطفی خلیلی

 

  تاریخ دوره : 23 و 24 مرداد

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

 ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) : 11.500.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی ایمنی در انبار

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای اکبر اصالتی

 

  تاریخ دوره : 27 و 28 مرداد

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

 ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) : 9.000.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی اصول و روشهای ارزیابی پیمانکاران و تامین کنندگان

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای میثم فرخی

 

  تاریخ دوره :29 و 30 مرداد

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

 ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) : 9.000.000

 

 عناوین وبینارهای آنلاین آموزشی بازاریابی و بازرگانی مرداد  سال ١٤٠٣

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی چگونه از ریزش مشتریان جلوگیری کنیم

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای محمد بلوریان تهرانی

 

  تاریخ دوره :  2 و 3 مرداد

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

 ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) : 13.000.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی مذاکرات حرفه ای (ویژه پرسنل فروش و بازاریابی)

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای سروش صفدریان

 

  تاریخ دوره :  4 و 11 مرداد

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

 ساعات برگزاری : ٩ الی ١٣

  شهریه ( ریال) : 13.000.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی سامانه جامع تجارت EPL-NTSW

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای علی هادی

 

  تاریخ :  4و11و18و25 مرداد

  تعداد جلسات : 4 جلسه

 ساعات برگزاری : ٩ الی ١٣

  شهریه ( ریال) : 17.000.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی روشهای جلب رضایت مشتری و ایجاد انگیزه در خریداران

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای حمید محمدی پور

 

  تاریخ دوره :  7 و 8 مرداد

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

 ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) : 13.000.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی مدیریت خرید و سفارشات خارجی

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای حمید گواشیریانی

 

  تاریخ دوره :  8 و 15 مرداد

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

 ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) : 11.000.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی راهکارهای تسهیل روند ترخیص کالا در گمرکات کشور

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای اصغر خودسیانی

 

  تاریخ دوره :  9 و 10 مرداد

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

 ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) : 11.000.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی مدیریت شکایات مشتریان و پاسخگویی به اعتراضات CCM

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای محمد بلوریان تهرانی

 

  تاریخ دوره :  14 و 21 مرداد

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

 ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) : 13.000.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی بهره گیری از هوش مصنوعی و توسعه بازاریابی

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای الهه محمدزاده لطفی

 

  تاریخ دوره :  15 مرداد

  تعداد جلسات : 1 جلسه

 ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) : 11.200.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی مدیریت تجربه مشتری CEM

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای محمد بلوریان تهرانی

 

  تاریخ دوره :  16 و 17 مرداد

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

 ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) : 13.000.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی تکنیک های کاربردی افزایش فروش

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای سروش صفدریان

 

  تاریخ دوره :  21 مرداد

  تعداد جلسات : 1 جلسه

 ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) : 8.500.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی بازاریابی و فروش تلفنی

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای صادق فراهانی

 

  تاریخ دوره :  22 و 23 مرداد

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

 ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) : 11.000.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی بازرسی و ارزیابی بیمه در گمرک(تخلفات- جریمه- مراجع رسیدگی به اختلافات)

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای ایرج زینال زاده

 

  تاریخ دوره :  22 و 23 مرداد

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

 ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) : 11.000.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی مهارت های کوچینگ در فروش

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس سرگار خانم ستیا ناظم

 

  تاریخ دوره :  24 و 28 مرداد

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

 ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) : 11.000.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی چگونگی ارزش گذاری کالاهای وارداتی در گمرک و مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای اصغر خودسیانی

 

  تاریخ دوره :  29 و 30 مرداد

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

 ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) : 11.000.000

 

 


 


 

  اطلاعات بيشتر با تلفن ٨٨٣١٠١١٣ الی ١٩ ( داخلي ٢٥٨ و ٢٥٧ )  و یا فرم پیش ثبت نام پایین صفحه را تکمیل نمایید
پست الکترونیکی مرکز آموزش : info@irtci.com
 دانلود تقویم آموزشی و مشاهده تمامی دوره های مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
 


 

  درشبکه های اجتماعی ما را همراهی فرمایید:

 

 

 کانال مرکز آموزش ( جهت اطلاع از آخرین دوره ها )

اینستاگرام مرکز آموزش 

 

   برای پیش ثبت نام فرم زیر را تکمیل نمایید ( کارشناسان آموزش با شما تماس خواهند گرفت )

 

 

 

نام و نام خانوادگی*

لطفا فقط فارسی تایپ نمایید

نام شرکت یا سازمان

سمت اداری

شماره تلفن

مثال: 02188310113

شماره موبایل*

مثال: 09121234567

نام دوره یا سمینار مورد نظر*

مثال : دوره مدیریت زمان - مهندسی معکوس -

نام شرکت کننده در دوره یا سمینار

مثال : حبیب حسینی در دوره مدیریت زمان ـ محمد محمدی دوره مهندسی معکوس

آدرس ایمیل معتبر*

لطفا آدرس معتبر جهت مکاتبات اداری. وارد نمایید