مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

تبلیغات


 
 آرشیو خبر


عناوین وبینارهای آموزشی سه ماهه اول سال ۱۳۹۹  ( محتوای دوره ها در حال برزورسانی میباشد )
 وبینار آموزشی آنلاین : دورکاری و مدلهای اجرائی آن ( مدت ۲ ساعت )
تاریخ : ۲۶ فروردین روز : سه شنبه ساعات برگزاری : ۱۴ الی ۱۶ شهریه  : 870.000 ریال
 وبینار آموزشی آنلاین : چالشهای حقوقی ارزهای دیجیتال ( مدت ۳ ساعت )
تاریخ ۲۸ فروردین و ۴ اردیبهشت روز : پنجشنبه ها ساعات برگزاری : ۱۴  الی ۱۶ شهریه  : 1.760.000 ریال
 وبینار آموزشی آنلاین : ممیزی داخلی استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001: 2015  ( مدت ۴ ساعت )
تاریخ  : ۸ و ۱۵ اردیبهشت روز های : دوشنبه ها ساعات برگزاری : ۱۴ الی ۱۶ شهریه  : 1.450.000 ریال
 وبینار آموزشی آنلاین : صورت جریان وجوه نقد ( مدت ۶ ساعت )
تاریخ  : ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت روز : شنبه و یکشنبه ساعات برگزاری :  ۱۴ الی ۱۷ شهریه  : 1.650.000 ریال
 وبینار آموزشی آنلاین : مدیریت موثر قراردادها ( مدت ۶ ساعت )
تاریخ  : ۱۵  و ۲۲ اردیبهشت روز های : دوشنبه ها ساعات برگزاری :  ۱۴ الی ۱۷ شهریه  : 1.950.000 ریال
 وبینار آموزشی آنلاین : چالش های بازاریابی و فروش ( مدت ۴ ساعت )
تاریخ : ۱۶ و ۲۳ اردیبهشت روز : سه شنبه ها ساعات برگزاری :  ۱۴ الی ۱۶ شهریه  : 1.850.000ریال
 وبینار آموزشی آنلاین : رویکرد حقوقی به قراردادهای مشارکت در استارتاپها ( مدت ۳ ساعت )
تاریخ  : ۱۸ و ۲۵ اردیبهشت روز : پنجشنبه ها ساعات برگزاری :  ۱۴ الی ۱۶ شهریه  : 1.900.000ریال
 وبینار آموزشی آنلاین : سواد رسانه ای ویژه مدیران  ( مدت ۲ ساعت )
تاریخ  : ۲۲ اردیبهشت روز های : دوشنبه ساعات برگزاری :  ۱۵ الی ۱۷ شهریه : 1.000.000ریال
 وبینار آموزشی آنلاین : قوانین کار و تامین اجتماعی ( مدت ۶ ساعت )
تاریخ : ۲۴ و ۳۱ اردیبهشت روز های : چهارشنبه ها ساعات برگزاری :  ۱۴ الی ۱۷ شهریه  : 2.100.000ریال
 وبینار آموزشی آنلاین : قانون مبارزه با پولشویی ( مدت ۴ ساعت )
تاریخ : ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت روز های : سه شنبه و چهارشنبه ساعات برگزاری :  ۱۵ الی ۱۷ شهریه  : 1.550.000ریال
 وبینار آموزشی آنلاین : بازاریابی دیجیتال ( مدت ۴ ساعت )
تاریخ : ۳۱ اردیبهشت و ۷ خرداد روز های : چهارشنبه ها ساعات برگزاری :  ۱۴ الی ۱۶ شهریه  : 1.450.000ریال
 وبینار آموزشی آنلاین :حقوق مالکیت فکری با تاکید بر انتقال فناوری ( مدت ۳ ساعت )
تاریخ : ۱ و ۸ خرداد روز های : پنجشنبه ها ساعات برگزاری :  ۱۴ الی ۱۶ شهریه  : 1.900.000ریال
 وبینار آموزشی آنلاین : حسابداری حقوق و دستمزد ( مدت ۴ ساعت )
تاریخ : ۱۷ و ۲۴ خرداد روز های : شنبه ها ساعات برگزاری :  ۱۵ الی ۱۷ شهریه  : 1.550.000ریال
 وبینار آموزشی آنلاین : Gamification و کاربرد آن در آموزش سازمانها ( مدت ۴ ساعت )
تاریخ : ۱۹ و ۲۶ خرداد روز های : دوشنبه ها ساعات برگزاری :  ۱۴ الی ۱۶ شهریه  : 1.780.000ریال
 وبینار آموزشی آنلاین :توانمندسازی مسئولین دفاتر مدیران ( مدت ۶ ساعت )
تاریخ : ۱۹ و ۲۶ خرداد روز های : دوشنبه ها ساعات برگزاری :  ۱۴ الی ۱۷ شهریه  : 1.650.000ریال
 وبینار آموزشی آنلاین : آئین دادرسی مالیاتی ( مدت ۴ ساعت )
تاریخ : ۱۹ و ۲۶ خرداد روز های : دوشنبه ها ساعات برگزاری :  ۱۵ الی ۱۷ شهریه  : 1.550.000ریال

 

 

عناوین و محتوای دوره های آموزش الکترونیکی
 
  با توجه به نیازهای آموزشی رو به رشد سازمان ها و واحدهای تولیدی و خدماتی، ضرورت پرداخت به شیوه های نوین و فراگیر آموزش اجتناب ناپذیر است. از این رو مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران فعالیت های خود در زمینه آموزش الکترونیکی را توسعه داده است.
 

برای مشاهده لیست دوره های آموزشی الکترونیکی و ثبت نام آنلاین اینجا کلیک نمایید

 


 

عناوین و محتوای دوره های آموزش غیر حضوری :

مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران با قدمت سه دهه تجربه آموزش و با گردآوری بیـش از ۳900 عنوان کتب و نشر بیش از ۴۴0 عنوان کتاب و تولیـد و عرضـه VCDهای آموزشی با گرد آوری منابع کاربردی و غنی و تولید فیلم و چکیده دوره های آموزشی پر مخاطب توسط اساتید مجرب و برجسته، پس از1۴ سال تجربه در اجرای آموزش غیرحضوری، اینک با هدف "کاهش هزینه های " آموزش در اعزام کارکنان به موسسات آموزشی (نظیر هزینه انفکاک پرسنل از سازمان جهت آموزش،هزینه تحمیلی حق مأموریت ، هزینه ایاب و ذهاب، هزینه اقامت و ...)دوره های کاربردی غیرحضوری را برای اجرا بصورت انفرادی و یا سازمانی به شرح ذیل بحضورتان معرفی می نماید.

 

برای مشاهده لیست دوره های آموزشی غیر حضوری اینجا کلیک نمایید


دپارتمانهای آموزشی