مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

آرشیو خبر


بسته های آموزشی غیر حضوری  مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران 

 

 

   برای مشاهده محتوای بسته های آموزشی روی عنوان مورد نظر کلیک نمایید

خرید آنلاین

آموزش مجازی مهارت های کلیدی مدیریت محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی آشنایی با قوانین و مقررات بازنشستگی محتوا و خرید آنلاین

آموزش مجازی مدیریت اسناد الکترونیکی محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی خلاصه سازی و خلاصه نویسی محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی برنامه ریزی نیروی انسانی محتوا و خرید آنلاین

آموزش مجازی اصول تهیه و تدوین قراردادها محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی محتوا و خرید آنلاین

آموزش مجازی مدیریت استعدادیابی و جانشین پروری در سازمانها محتوا و خرید آنلاین

آموزش مجازی شایسته پروری در سازمان ها محتوا و خرید آنلاین

آموزش مجازی مربی گری منابع انسانی محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی ایمنی و بهداشت در محیط کار محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی رضایت شغلی و چگونگی اندازه گیری آن محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی مصاحبه استخدامی محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی تکنیک های برنامه ریزی عملیاتی محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی آشنایی با صنعت نفت محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی برنامه ریزی و مدیریت هزینه محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی حقوق اداری محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی کار راهه شغلی محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی مدیریت رفتار سازمانی محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی بودجه ریزی عملیاتی محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی بازار شناسی و تحقیقات بازار محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی آشنایی با قوانین محاسبات عمومی کشور محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی مدیریت برون سپاری محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی مدیریت دانش محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی نظام مدیریت اسلامی محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی مبانی مدیریت و فناوری اطلاعات در سازمان محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی استاندارد بین المللی iso 10015 محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی مدیریت استرس محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی سرپرست دبیرخانه محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی مدیـریت خرید و تدارکات محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی مدیریت استراتژیک محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی مذاکره حرفه ای محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی طرح تکریم ارباب رجوع محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی قانون اساسی محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی استاندارد بین المللی ISO 29990 محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی مدیریت تبلیغات محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی اصول و فنون مذاکره محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی اخلاق حرفه ای مبتنی بر آموزه های اسلامی در نظام اداری محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی مدیریت حفاظت فیزیکی محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی مهارت های ارتباطی موفق و مؤثر محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی مدیریت منابع انسانی محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی ایجاد انگیزه در کار محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی اصول و فنون موفقیت در فروش محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی مدیریت موفق زمان محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی مدیریت تشریفات محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی مدیریت مؤثر جلسات محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی راهنمای کاربردی پیاده سازی نظام پیشنهادها در سازمانها محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی خلاقيت و نوآوري TRIZ محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی آئين نگارش و مكاتبات اداري محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی مهارت‌هاي روابط عمومي محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی كار گروهي محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی 20 گام عملياتي در مديريت بحران محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی اصول و آداب تشریفات محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی مدیریت عملکرد محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی تصمیم گیری و روشهای حل مسئله محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی اصول تدوین متن و ارائه سخنرانی محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی آشنایی با ده برنامه تحول اداری و شاخصهای مرتبط با آن محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی مبانی مدیریت اسناد محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی مديريت كيفيت جامع (TQM) محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی نظام آراستگي سازمان (5S) محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی مدل تعالي سازمان (EFQM) محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی فروش در دوران بحران محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی فرآیند استخدام موفق در سازمانها محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی اصول سرپرستي محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی مسئولين دفاتر مديران محتوا و خرید آنلاین

آموزش مجازی هوش هيجاني و كاربرد آن در مديريت محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی مدیریت سرمایه فکری در سازمان محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی آينده پژوهي و تكنيك‌هاي آن (سناریوسازی) محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی پايش، بهبود و ارتقاي سلامت اداري محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی گزارش‌نويسي کاربردی محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی نيازسنجي آموزشي محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی مهارت های زندگی محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی اصلاح الگوي مصرف محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی جهاد اقتصادی در سازمان ها محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی كاربرد Excel در حسابداري محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی مديريت ارتباط با مشتري CRM محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی اعتبارات اسنادي (L’C) محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی حسابداري ماليات بر ارزش افزوده و قانون مالياتهاي مستقيم محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی آشنايي با نظام هدفمندسازي يارانه‌ها محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی قوانين و مقررات تامين اجتماعي محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی قانون كار محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی قانون مدیریت خدمات کشوری محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی کنترل کیفیت عمومی محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی روش پياده‌سازي استاندارد امنيت اطلاعات (ISO 27001) در سازمانها محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی مباني حريق محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی مديريت بحران و ايمن سازي صنایع و سازمانها محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی آشنايي با مديريت پروژه براساس راهنماي PMBOK - PMI محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی اصول و فنون مميزي سيستم مديريت كيفيت براساس استاندارد ISO 9001 محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی اصول و فنون مستندسازي سيستم مديريت كيفيت براساس استاندارد ISO 9001 محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی نگارش Email موثر به زبان انگليسي محتوا و خرید آنلاین
آموزش مجازی انگليسي ويژه منشي‌ها و مسئولين دفاتر مديران محتوا و خرید آنلاین

 

 

     

ممکن است دوره های فوق در تاریخ های دیگر نیز برگزار شود. برای کسب ازاطلاعات بیشتر با کارشناسان آموزش مجازی تماس بگیرید.
شهریه دوره ها شامل هزینه های آموزش مجازی + هزینه مدرس+ متون آموزشی + ناهار و پذیرایی  + صدور گواهینامه معتبر می باشد.
توجه : تخفیف ثبت نام گروهی ( ثبت نام برای ۳ نفر و بالاتر ۱۰% و برای ۵ نفر و بالاتر مشمول ۱۵% تخفیف می باشد. )
برای دانلود لیست تمامی دوره های آموزشی اینجا کلیک نمایید .