مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

تبلیغات

  

آرشیو خبر


 

 

   عناوین برنامه های اقتصادی و بازرگانی/ حقوقی و مالی

تاریخ برگزاری

شهریه( ریال )

۱

 سیستم ها و روش های کاربردی خرید و تدارکات داخلی(کارپردازی و تدارکات) ( ثبت نام ) 5 و 6”2”97 4160000

۲

دوره آموزشی : حسابداری حقوق و دستمزد ( ثبت نام ) 6”2”97 2500000
۳ دوره آموزشی : مهندسی فروش نوین ( ثبت نام ) 8”2”97 2950000
۴ دوره آموزشی : مباحث قانونی تخلفات و قاچاق کالا در گمرک ( ثبت نام ) 8”2”97 2620000
۵ دوره آموزشی : سیستم های کدگذاری نوین انبار و روشهای مختلف کدگذاری در انبار( ثبت نام ) 15و16”2”97 4170000

۶

دوره  : نکات کلیدی در تنظیم اظهارنامه مالیاتی و صورتهای مالی اشخاص حقوقی و نحوه ... 15”2”97 2400000
۷ دوره آموزشی : حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکاری ( ثبت نام ) 19 و20”2”97 4200000
۸ دوره آموزشی : Excel (مقدماتی) ( ثبت نام ) 19و20و26و27”2”97 3500000

۹

دوره آموزشی : مدیریت تیم فروش در شرکتهای توزیع و پخش ( ثبت نام ) 20”2”97 2950000
۱۰ دوره آموزشی : اصول تهیه و تدوین قراردادها ( ثبت نام ) 22و23”2”97 4300000

۱۱

دوره آموزشی : اصول انبارداری و استفاده بهینه از فضای انبار ( ثبت نام ) 24”2”97 2460000

 ۱۲

دوره : بازرسی سازمان تامین اجتماعی از دفاتر قانونی (موضوع ماده 47 قانون تامین اجتماعی) 18”2”97 2250000

 ۱۳

دوره آموزشی : تکنیک های بازاریابی مدرن ( ثبت نام ) 27”2”97 2300000
۱۴ دوره آموزشی : جمع داری اموال ( ثبت نام ) 29و30”2”97 2900000
۱۵ دوره آموزشی : روشهای پیشگیری از معوق ماندن مطالبات و چگونگی وصول آنها ( ثبت نام ) 3”3”97 2000000
۱۶ دوره آموزشی : تدوین روشهای اجرایی و عملیاتی تامین و تدارکات ( ثبت نام ) 5 و6 “3”97 2900000
۱۷ دوره آموزشی : قوانین و مقررات مالیاتی ( ثبت نام ) 6”3”97 1850000
۱۸ دوره آموزشی : مبانی حقوقی قراردادها و قوانین و مقررات حاکم بر آن ( ثبت نام ) 9 و 10”3”97 2940000
۱۹ دوره آموزشی : عارضه یابی سازمانی ( ثبت نام ) 9 و 10”3”97 2840000
۲۰ دوره آموزشی : فروش حضوری و تکنیک های مراقبت از مشتری ( ثبت نام ) 10”3”97 2300000
۲۱ دوره آموزشی : آیین دادرسی مالیاتی ( ثبت نام ) 19”3”97 1870000
۲۲ دوره آموزشی : زبان بدن در بازاریابی و فروش ( ثبت نام ) 23”3”97 1740000
۲۳ دوره آموزشی : قوانین مالیات بر ارزش افزوده و معاملات فصلی ( ثبت نام ) 23”3”97 1780000
۲۴ دوره آموزشی : آیین دادرسی کیفری ( ثبت نام ) 23”3”97 1660000
۲۵ دوره آموزشی : کنترل اقلام مازاد، راکد و ضایعات در انبار ( ثبت نام ) 30”3”97 2450000
۲۶ دوره آموزشی : مدلسازی مالی با نرم افزار Excel ( ثبت نام ) 30”3”97 2300000
۲۷ دوره آموزشی : روشهای تامین مالی بین المللی ( ثبت نام ) 31”3”97 2900000
۲۸ دوره آموزشی : ارتباط موثر در بازاریابی و فروش ( ثبت نام ) 31”3”97 3000000
۲۹ دوره : دوره جامع آموزش کاربردی انگلیسی بازرگانی (ویژه مدیران و کارشناسان بازرگانی) 6”4”تا 25”5”97 12300000
۳۰ دوره آموزشی : بودجه ریزی عملیاتی ( ثبت نام ) 6 و7”4”97 4630000
۳۱ دوره آموزشی : مروری بر نکات ضروری در زبان انگلیسی عمومی و کاربرد آن در امور بازرگانی 6 و7”4”97 2050000
۳۲ دوره آموزشی : سیستم ثبت سفارش واردات کالا (ثبتارش) ( ثبت نام ) 7”4”97 2700000
۳۳ دوره آموزشی : نرم افزار Eviews (اقتصاد سنجی)    ( ثبت نام ) 9و24”4”97 5730000
۳۴ دوره آموزشی : قانون مالیاتهای مستقیم ( ثبت نام ) 12 و13”4”97 3870000
۳۵ دوره آموزشی : مبارزه با پولشویی ( ثبت نام ) 13”4”97 2440000
۳۶ دوره آموزشی : مکالمات بازرگانی و اصول اداره جلسات به زبان انگلیسی ( ثبت نام ) 13و14و20و21”4”97 3500000
۳۷ دوره آموزشی : اینکوترمز و نقش آن در خریدهای خارجی ( ثبت نام ) 14”4”97 2500000
۳۸ دوره آموزشی : آشنایی با ترفندهای Excel در حسابداری ( ثبت نام ) 14و21 و28”4”97 3560000
۳۹ دوره آموزشی : استراتژیهای کاهش هزینه در انبار ( ثبت نام ) 16 و 17”4”97 4180000
۴۰ دوره آموزشی : فن دفاع و آئین نگارش حقوقی ( ثبت نام ) 21”4”97 2300000
۴۱ دوره آموزشی : اصول تهیه و تنظیم قراردادهای بین الملل و مسائل حقوقی حاکم بر آن 23 و 24”4”97 4240000
۴۲ دوره آموزشی : برنامه ریزی و مدیریت خرید و تدارکات ( ثبت نام ) 25 و 26”4”97 4200000
۴۳ دوره آموزشی : نحوه تهیه و ارائه صورت های مالی نهایی و میان دوره ای ( ثبت نام ) 27و 28”4”97 4600000
۴۴ دوره آموزشی : اصول مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی ( ثبت نام ) 27و28”4”97 3500000
۴۵ دوره آموزشی : روانشناسی فروش و تکنیک های متقاعدکردن مشتری ( ثبت نام ) 28”4”97 2960000
۴۶ دوره آموزشی : آشنایی با بازارهای هدف و صادرات موفق (کشورهای افغانستان و پاکستان) 28”4”97 2960000
۴۷ دوره آموزشی : اصول انبارداری و روشهای نوین عملیاتی در انبار (انبارداری نوین)( ثبت نام ) 30و 31”4”97 4180000
۴۸ دوره آموزشی : حاکمیت شرکتی ( ثبت نام ) 31”4”97 3160000
۴۹ دوره آموزشی : آئین برگزاری و شرکت در مناقصات بین المللی ( ثبت نام ) 31”4”97 2800000
۵۰ دوره آموزشی : بازاریابی دیجیتال (Digital Marketing) ( ثبت نام ) 4”5”97 2400000
۵۱ دوره آموزشی : مدیریت امور اموال دولتی ( ثبت نام ) 6 و 7”5”97 4170000
۵۲ دوره آموزشی : Excel (پیشرفته) ( ثبت نام ) 10و25”5”97 4980000
۵۳ دوره : تهیه و تنظیم صورتهای مالی و یادداشتهای همراه ترازنامه، صورت سود و زیان جامع، ..) 10 و 11”5”97 4850000
۵۴ دوره آموزشی : بیمه و تضمین در قراردادها ( ثبت نام ) 10 و 11”5”97 4280000
۵۵ نکات کاربردی در امور بازرگانی به زبان انگلیسی (انجام مکالمات تلفنی، ارائه مطلب، و ...) 10 و25”5”97 4980000
۵۶ دوره آموزشی : تکنیک های کاربردی افزایش فروش ( ثبت نام ) 11”5”97 2960000
۵۷ دوره آموزشی : قوانین و مقررات صادرات و واردات ( ثبت نام ) 13 و 14”5”97 4800000
۵۸ دوره آموزشی : قوانین و مقررات حمل و نقل ( ثبت نام ) 13 و 14”5”97 4880000
۵۹ دوره آموزشی : حسابرسی داخلی و عملیاتی ( ثبت نام ) 16 و 17”5”97 4640000
۶۰ دوره آموزشی : مهندسی انبارها ( ثبت نام ) 17 و 18”5”97 4200000
۶۱ دوره آموزشی : آشنایی با نحوه محاسبه مالیات در انواع قراردادها ( ثبت نام ) 18”5”97 2460000
۶۲ دوره آموزشی : مدیریت خرید و سفارشات خارجی ( ثبت نام ) 20 و 21”5”97 4600000
۶۳ دوره آموزشی : حقوق اداری و آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری ( ثبت نام ) 20 و 21”5”97 4160000
۶۴ دوره آموزشی : ابعاد حقوقی حوادث ناشی از کار و مسئولیت اشخاص ( ثبت نام ) 23”5”97 2350000
۶۵ دوره آموزشی : مدیریت ارتباط با مشتری و اندازه گیری رضایت مشتری (CRM&CSM) 24 و 25”5”97 4650000
۶۶ دوره آموزشی : تهیه و تنظیم صورتهای مالی تلفیقی ( ثبت نام ) 25”5”97 2750000
۶۷ دوره آموزشی : سیستم های کنترل و برنامه ریزی سفارشات انبار (مدلهای موجودی) 27 و28”5”97 4200000
۶۸ دوره آموزشی : مهارتهای فن مذاکره در قراردادهای داخلی و بین المللی( ثبت نام ) 27 و28”5”97 4280000
۶۹ دوره آموزشی : حسابداری انبار ( ثبت نام ) 3”6”97 2620000
۷۰ دوره آموزشی : حسابداری مالیاتی ( ثبت نام ) 10 و 11”6”97 4600000
۷۱ دوره آموزشی : اصول تدارکات و خریدهای داخلی (تخصصی) ( ثبت نام ) 10 و 11”6”97 4200000
۷۲ دوره آموزشی : مدیریت تبلیغات ( ثبت نام ) 13”6”97 2700000
۷۳ دوره آموزشی : سیستمها و روشهای کاربردی انبارداری و انبارگردانی ( ثبت نام ) 14 و 15”6”97 4200000
۷۴ دوره : تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و آنالیز هزینه ها با استفاده از نرم افزار EXCEL 14 و15”6”97 4790000
۷۵ دوره آموزشی : سامانه جامع امور گمرکی و پنجره  واحد تجارت فرامرزی (EPL)( ثبت نام ) 15”6”96 2940000
۷۶ دوره آموزشی : قراردادهای پیمانکاری و چگونگی اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی 15”6”97 2500000
۷۷ دوره آموزشی : ضمانتنامه های بانکی بین المللی و مقررات حاکم بر آنها (ریالی و ارزی) 17”6”97 2740000
۷۸ دوره آموزشی : حسابداری تعهدی بخش عمومی با رویکرد تعهدی ( ثبت نام ) 17و18”6”97 3870000
۷۹ دوره آموزشی : قوانین و مقررات امور گمرکی و ترخیص کالا ( ثبت نام ) 20و21”6”97 4650000
۸۰ دوره آموزشی : اصول و فنون مذاکرات تجاری ( ثبت نام ) 21 و22”6”97 4920000
۸۱ دوره آموزشی : مدیریت مالی پروژه ها و طرحهای عمرانی ( ثبت نام ) 21 و22”6”97 5440000
۸۲ دوره آموزشی : قانون مالیات بر ارزش افزوده و معاملات فصلی ( ثبت نام ) 22”6”97 2400000
۸۳ دوره آموزشی : تکنیکهای نگهداری، حمل و نقل و جابه¬جایی کالا در انبار ( ثبت نام ) 24 و 25”6”97 4200000
۸۴ دوره آموزشی : مدیریت ادعا و اصول claim و آنالیز تاخیرات ( ثبت نام ) 24 و 25”6”97 4550000
۸۵ دوره آموزشی : حسابداری پروژه  ( ثبت نام ) 24 و 25”6”97 3870000
       

 

 

  لطفا برای پیش ثبت نام آنلاین فرم زیر را تکمیل فرمایید .


 

 
  

نام و نام خانوادگی*

لطفا فقط فارسی تایپ نمایید

نام شرکت یا سازمان

شماره تلفن*

مثال: 02188310113

شماره موبایل*

مثال: 09121234567

نام دوره یا سمینار مورد نظر*

مثال : دوره مدیریت زمان - مهندسی معکوس -

نام شرکت کننده در دوره یا سمینار

مثال : حبیب حسینی در دوره مدیریت زمان ـ محمد محمدی دوره مهندسی معکوس

آدرس ایمیل معتبر*

لطفا آدرس معتبر جهت مکاتبات اداری. وارد نمایید