مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

تبلیغات


 
 
آرشیو خبر


  قابل توجه فراگیران محترم ، با توجه به محدودیت های برگزاری کلاس های حضوری تمامی کلاس ها مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران بصورت وبینار آنلاین و آفلاین برگزار میگردد .


عناوین برنامه های اقتصادی و بازرگانی، حقوقی، حسابداری و مالی ( محتوای دوره ها در حال بروز رسانی میباشد )
 عنوان دوره : مفاهیم مالی برای مدیران غیر مالی
تاریخ  : ۳ و ۴ اردیبهشت روز های : چهارشنبه و پنجشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 6470000
 عنوان دوره : ارتباط موثر در بازاریابی و فروش
تاریخ  : ۱۰ اردیبهشت روز : چهارشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 2580000
 عنوان دوره : حسابداری مالیاتی
تاریخ : ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت روز های : سه شنبه و چهارشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۴ شهریه  : 3860000
 عنوان دوره : مهندسی انبارها
تاریخ : ۲۳ و ۲۴ اردیبهشت روز های: سه شنبه و چهارشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۴ شهریه : 3450000
 عنوان دوره : اینکوترمز 2020
تاریخ  : ۲۵ اردیبهشت روز : پنجشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۴ شهریه  : 2550000
 عنوان دوره : حسابداری فروش
تاریخ  : ۲۹ اردیبهشت روز : دوشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۴ شهریه  : 2840000
 عنوان دوره : ارتقاء مهارتهای فروش 
تاریخ  : ۳۱ اردیبهشت روز: چهارشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۴ شهریه  : 2580000
 عنوان دوره : حسابداری انبار
تاریخ  : ۱۰ خرداد روز : شنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 3700000
 عنوان دوره : بودجه ریزی عملیاتی (شرکتی)
تاریخ  : ۲۰ و ۲۱ خرداد روز های : سه شنبه و چهارشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 6470000
  عنوان دوره : اصول انبارداری و روش های نوین عملیاتی در انبار (انبارداری نوین)
تاریخ  : ۲۱ و ۲۲ خرداد روز های : چهارشنبه و پنجشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 6400000
 عنوان دوره :اصول تهیه و تدوین قراردادها
تاریخ : ۲۴ و ۲۵ خرداد روز های : شنبه و یکشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 6580000
 عنوان دوره : اصول تدارکات و خریدهای داخلی (تخصصی)
تاریخ  : ۲۶ و ۲۷ خرداد روز های : دوشنبه و سه شنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 6400000
 عنوان دوره : اصول و فنون مذاکره موفق
تاریخ : ۲۷ و ۲۸ خرداد روز های : دوشنبه و سه شنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 6600000
 عنوان دوره :ایمنی در انبارها
تاریخ : ۳۱ خرداد روز : شنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 3350000
 عنوان دوره :قانون مالیات بر ارزش افزوده و معاملات فصلی
تاریخ  : ۳۱ خرداد روز : شنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 3380000
 عنوان دوره : ترفندهای Excel در حسابداری
تاریخ  : ۴ و ۵ تیر روز های : چهارشنبه و پنجشنبه ساعات :  ۸ الی ۱۶ و ۱۴ الی ۱۸ شهریه  : 5180000
 عنوان دوره : ثبت سفارش واردات کالا از طریق سامانه NTSW و اظهار از راه دور در گمرک EPL
تاریخ  : ۱۰ الی ۱۲ تیر سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 11500000
 عنوان دوره : تکنیکهای کاربردی افزایش فروش
تاریخ : ۱۱ تیر روز : چهارشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 3660000
 عنوان دوره : تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
تاریخ : ۱۱ و ۱۲ تیر روز های : چهارشنبه و پنجشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 6580000
 عنوان دوره : قوانین و مقررات امور گمرکی و ترخیص کالا
تاریخ  : ۱۴ و ۱۵ تیر روز های : شنبه و یکشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 6520000
 عنوان دوره : قوانین بیمه و مالیات
تاریخ  : ۱۷ و ۱۸ تیر روز های : سه شنبه و چهارشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه : 6430000
 عنوان دوره : اصول انبارداری و استفاده بهینه از فضای انبار
تاریخ : ۱۹ تیر روز : پنجشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 3580000
 عنوان دوره : اصول و روش های ارزیابی پیمانکاران و تأمین کنندگان
تاریخ  : ۲۱ و ۲۲ تیر روز های : شنبه و یکشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 6400000
 عنوان دوره : بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
تاریخ  : ۲۴ و ۲۵ تیر روز های : سه شنبه و چهارشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 6430000
 عنوان دوره : مدیریت ارتباط با مشتری و اندازه گیری رضایت مشتری (CRM&CSM)
تاریخ  : ۲۵ و ۲۶ تیر روز های : چهارشنبه و پنجشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه : 6600000
 عنوان دوره : بیمه و تضمین در قراردادها
تاریخ  : ۲۸ تیر روز : شنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 4380000
 عنوان دوره : سیستم ها و روشهای کاربردی انبارداری و انبارگردانی
تاریخ  : ۳۰ و ۳۱ تیر روز های : دوشنبه و سه شنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 5980000
 عنوان دوره : مبارزه با پولشویی
تاریخ  : ۲ مرداد روز: پنجشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 3560000
 عنوان دوره : مهندسی فروش
تاریخ  : ۸ مرداد روز : چهارشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 3750000
 عنوان دوره : نحوه تهیه و ارائه صورتهای مالی نهایی و میان دوره ای  
تاریخ : ۸ و ۹ مرداد روز های : چهارشنبه و پنجشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 6300000
 عنوان دوره : مدیریت خرید و سفارشات خارجی
تاریخ  : ۸ و ۹ مرداد روز های : چهارشنبه و پنجشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه : 6520000
 عنوان دوره : تکنیکهای نگهداری، حمل و نقل و جابجایی کالا در انبار
تاریخ  : ۱۱ و ۱۲ مرداد روز های : شنبه و یکشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 5980000
 عنوان دوره : حسابرسی داخلی و عملیاتی
تاریخ  :۱۴و ۱۵مرداد روز های : سه شنبه و چهارشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 6300000
 عنوان دوره : مدیریت مؤثر قراردادها
تاریخ  :۱۴و ۱۵مرداد روز های : سه شنبه و چهارشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 6580000
 عنوان دوره : دیجیتال مارکتینگ
تاریخ  : ۲۳ مرداد  روز : پنجشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 3550000
 عنوان دوره : جمع داری اموال
تاریخ  : ۲۵ و ۲۶ مرداد روزهای: شنبه و یکشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 5980000
 دوره : تهیه و تنظیم صورتهای مالی و یادداشتهای همراه (ترازنامه، صورت سود و زیان جامع، صورت جریان وجوه نقد)
تاریخ : ۲۹ و ۳۰ مرداد روز های : چهارشنبه و پنجشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 6300000
 عنوان دوره : حسابداری حقوق و دستمزد
تاریخ : ۵ شهریور روز : چهارشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 3580000
 عنوان دوره : فروش حضوری و تکنیکهای مراقبت از مشتری
تاریخ : ۵ شهریور روز : چهارشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 3660000
 عنوان دوره : اصول و فنون مذاکره موفق
تاریخ : ۱۸ و ۱۹ شهریور روز های : سه شنبه و چهارشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 6600000
 عنوان دوره :تهیه و تنظیم صورتهای مالی تلفیقی
تاریخ : ۱۹ و ۲۰ شهریور روز های : چهارشنبه و پنجشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 6300000
 عنوان دوره : اصول انبارداری و روش های نوین عملیاتی در انبار (انبارداری نوین)
تاریخ : ۱۹ و ۲۰ شهریور روز های: چهارشنبه و پنجشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 6400000
 عنوان دوره : حقوق تجارت الکترونیکی
تاریخ : ۲۰ شهریور روز : پنجشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 5200000
 عنوان دوره : آیین دادرسی مالیاتی
تاریخ : ۲۷ شهریور روز : پنجشنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 3580000
 عنوان دوره : انبارداری دارویی
تاریخ  :۲۹ شهریور روز : شنبه ساعات برگزاری : ۸ الی ۱۶ شهریه  : 3590000
 عنوان دوره : سیستم ها و روشهای کاربردی خرید و تدارکات داخلی (کارپردازی و تدارکات)
تاریخ  : ۲۹ و ۳۰ شهریور روز های : شنبه و یکشنبه ساعات برگزاری : شهریه  : 6400000

 


ممکن است دوره های فوق در تاریخ های دیگر نیز برگزار شود. برای کسب ازاطلاعات بیشتر با کارشناسان آموزش تماس بگیرید.
شهریه دوره ها شامل هزینه های آموزش + هزینه مدرس+ متون آموزشی + ناهار و پذیرایی  + صدور گواهینامه معتبر می باشد.
توجه : تخفیف ثبت نام گروهی ( ثبت نام برای ۳ نفر و بالاتر ۱۰% و برای ۵ نفر و بالاتر مشمول ۱۵% تخفیف می باشد. )
برای دانلود لیست تمامی دوره های آموزشی اینجا کلیک نمایید .

 

  لطفا برای پیش ثبت نام آنلاین فرم زیر را تکمیل فرمایید .

 

نام و نام خانوادگی*

لطفا فقط فارسی تایپ نمایید

نام شرکت یا سازمان

شماره تلفن*

مثال: 02188310113

شماره موبایل*

مثال: 09121234567

نام دوره یا سمینار مورد نظر*

مثال : دوره مدیریت زمان - مهندسی معکوس -

نام شرکت کننده در دوره یا سمینار

مثال : حبیب حسینی در دوره مدیریت زمان ـ محمد محمدی دوره مهندسی معکوس

آدرس ایمیل معتبر*

لطفا آدرس معتبر جهت مکاتبات اداری. وارد نمایید