مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

آرشیو خبر

 عناوین وبینارهای آموزشی بازاریابی و بازرگانی تیر سال ١٤٠٣

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی  مدیریت ارتباط با مشتری CRM

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای فرشید باقری

 

  تاریخ دوره :   9 و 10 تیر

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

 ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) :   11.000.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی روشهای پرداخت بین المللی واعتبارات اسنادی L/C

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای حمید گواشیریانی

 

  تاریخ دوره : 11 و 18 تیر

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

 ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) :  11.000.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی اصول تدارکات و خریدهای داخلی

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای نادر دیبایی

 

  تاریخ دوره : 12 و 13 تیر

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

 ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) :  11.000.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی مهارتهای بازاریابی و فروش

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس سرگار خانم ستیا ناظم

 

  تاریخ دوره : 12 و 13 تیر

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

 ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) :  11.000.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی فروشنده حرفه ای (نابغه فروش)

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای سروش صفدریان

 

  تاریخ دوره : 14 تیر

  تعداد جلسات : ١ جلسه

  ساعات برگزاری : ٩ الی ١٣

  شهریه ( ریال) :  8.500.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی ارتباط موثر و زبان بدن در فروش

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای هادی آقاجانی

 

  تاریخ دوره : 18 تیر

  تعداد جلسات : ١ جلسه

 ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) :  7.300.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی دیجیتال مارکتینگ

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای محسن ارژنگ

 

  تاریخ دوره : 19 و 24 تیر

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

 ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) :  11.000.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی قوانین و مقررات امور گمرکی و ترخیص کالا

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای علی هادی

 

  تاریخ دوره : 19 و 20 تیر

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

 ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) :  12.000.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی کار تیمی در واحد بازرگانی به منظور افزایش فروش

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای صادق فراهانی

 

  تاریخ دوره : 20 تیر

  تعداد جلسات : ١ جلسه

 ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) :  7.300.000

 

 

 

 عناوین وبینارهای آنلاین آموزشی بازاریابی و بازرگانی مرداد  سال ١٤٠٣

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی چگونه از ریزش مشتریان جلوگیری کنیم

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای محمد بلوریان تهرانی

 

  تاریخ دوره :  2 و 3 مرداد

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

 ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) : 13.000.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی مذاکرات حرفه ای (ویژه پرسنل فروش و بازاریابی)

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای سروش صفدریان

 

  تاریخ دوره :  4 و 11 مرداد

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

 ساعات برگزاری : ٩ الی ١٣

  شهریه ( ریال) : 13.000.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی سامانه جامع تجارت EPL-NTSW

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای علی هادی

 

  تاریخ :  4و11و18و25 مرداد

  تعداد جلسات : 4 جلسه

 ساعات برگزاری : ٩ الی ١٣

  شهریه ( ریال) : 17.000.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی روشهای جلب رضایت مشتری و ایجاد انگیزه در خریداران

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای حمید محمدی پور

 

  تاریخ دوره :  7 و 8 مرداد

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

 ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) : 13.000.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی مدیریت خرید و سفارشات خارجی

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای حمید گواشیریانی

 

  تاریخ دوره :  8 و 15 مرداد

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

 ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) : 11.000.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی راهکارهای تسهیل روند ترخیص کالا در گمرکات کشور

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای اصغر خودسیانی

 

  تاریخ دوره :  9 و 10 مرداد

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

 ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) : 11.000.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی مدیریت شکایات مشتریان و پاسخگویی به اعتراضات CCM

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای محمد بلوریان تهرانی

 

  تاریخ دوره :  14 و 21 مرداد

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

 ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) : 13.000.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی بهره گیری از هوش مصنوعی و توسعه بازاریابی

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای الهه محمدزاده لطفی

 

  تاریخ دوره :  15 مرداد

  تعداد جلسات : 1 جلسه

 ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) : 11.200.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی مدیریت تجربه مشتری CEM

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای محمد بلوریان تهرانی

 

  تاریخ دوره :  16 و 17 مرداد

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

 ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) : 13.000.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی تکنیک های کاربردی افزایش فروش

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای سروش صفدریان

 

  تاریخ دوره :  21 مرداد

  تعداد جلسات : 1 جلسه

 ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) : 8.500.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی بازاریابی و فروش تلفنی

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای صادق فراهانی

 

  تاریخ دوره :  22 و 23 مرداد

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

 ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) : 11.000.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی بازرسی و ارزیابی بیمه در گمرک(تخلفات- جریمه- مراجع رسیدگی به اختلافات)

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای ایرج زینال زاده

 

  تاریخ دوره :  22 و 23 مرداد

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

 ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) : 11.000.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی مهارت های کوچینگ در فروش

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس سرگار خانم ستیا ناظم

 

  تاریخ دوره :  24 و 28 مرداد

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

 ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) : 11.000.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی چگونگی ارزش گذاری کالاهای وارداتی در گمرک و مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای اصغر خودسیانی

 

  تاریخ دوره :  29 و 30 مرداد

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

 ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) : 11.000.000

 

 عناوین وبینارهای آموزشی بازاریابی و بازرگانی شهریور  سال ١٤٠٣

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی آنلاین تکنیک های متقاعدسازی و نفوذ در مشتری

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای فرشید باقری

 

  تاریخ دوره :  21 و 28 شهریور

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

 ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) : 11.000.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی آنلاین شیوه های برگزاری نمایشگاه ها و نقش آن در معرفی و پیشبرد فروش

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای محمد بلوریان تهرانی

 

  تاریخ دوره : 18 و 25 شهریور

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

 ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) : 13.000.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی آنلاین مدیریت بازاریابی و فروش (ویژه محصولات دارویی، آرایشی و بهداشتی)

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس سرکار خانم ستیا ناظم

 

  تاریخ دوره :  27 و 28 شهریور

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

 ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) : 11.000.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی آنلاین اینکوترمز 2020

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای حمید گواشیریانی

 

  تاریخ دوره : 19 و 20 شهریور

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

 ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) : 11.000.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی آنلاین مدیریت بازاریابی و تحقیقات بازار

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای محمد بلوریان تهرانی

 

  تاریخ دوره : 26 و 27 شهریور

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

 ساعات برگزاری : ١٤ الی ١٨

  شهریه ( ریال) : 13.000.000

line-list.png (600×24)

 Map-Marker-Drawing-Pin-Left-Pink-icon.png (24×24) دوره آموزشی آنلاین انواع امتیاز و مدلهای امتیازدهی به مشتریان

 color-plus-icon.png (16×16)مدرس جناب آقای سروش صفدریان

 

  تاریخ دوره : 29 شهریور

  تعداد جلسات : ٢ جلسه

 ساعات برگزاری : ٩ الی ١٣

  شهریه ( ریال) : 13.000.000

 

 


 

  اطلاعات بيشتر با تلفن ٨٨٣١٠١١٣ الی ١٩ ( داخلي ٢٥٨ و ٢٥٧ )  و یا فرم پیش ثبت نام پایین صفحه را تکمیل نمایید
پست الکترونیکی مرکز آموزش : info@irtci.com
 دانلود تقویم آموزشی و مشاهده تمامی دوره های مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
 


 

  درشبکه های اجتماعی ما را همراهی فرمایید:

 

 

 کانال مرکز آموزش ( جهت اطلاع از آخرین دوره ها )

اینستاگرام مرکز آموزش 

 

   برای پیش ثبت نام فرم زیر را تکمیل نمایید ( کارشناسان آموزش با شما تماس خواهند گرفت )

 

 


نام و نام خانوادگی*

لطفا فقط فارسی تایپ نمایید

نام شرکت یا سازمان

سمت اداری

شماره تلفن

مثال: 02188310113

شماره موبایل*

مثال: 09121234567

نام دوره یا سمینار مورد نظر*

مثال : دوره مدیریت زمان - مهندسی معکوس -

نام شرکت کننده در دوره یا سمینار

مثال : حبیب حسینی در دوره مدیریت زمان ـ محمد محمدی دوره مهندسی معکوس

آدرس ایمیل معتبر*

لطفا آدرس معتبر جهت مکاتبات اداری. وارد نمایید