مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

آرشیو خبر

 

  دپارتمان زبان انگليسي مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران در سال 1365 با هدف برگزاري دوره هاي آموزش كاربردي زبان انگليسي براي كارشناسان شاغل در حوزه هاي صنعتي ، توليدي و خدماتي بخش عمومي و خصوصي تشكيل شد . با توجه به تركيب شركت كنندگان در دوره ها و اهداف مورد نظر، از همان ابتدا استفاده كاربردي از زبان انگليسي بگونه وسيله اي موثر در توسعه فعاليتهاي درون و برون مرزي مورد توجه قرار گرفت. طي ساليان متمادي برگزاري اينگونه دوره ها و كسب تجربيات لازم ، نه تنها طيف استفاده كنندگان از اين نوع آموزش گسترش يافت بلكه با مطرح شدن نيازهاي جديد ، بهره برداري از شيوه هاي نوين و معتبر بين المللي در جهت ارتقاء سطح كيفي آموزش نيز در دستور كار قرار گرفت .
در مدت 27 سال فعاليت مستمر بشيوه فوق و با برگزاري منظم 103 دوره آموزش زبان انگليسي بصورت ترمي در محل مركز آموزش، بيش از  49000 نفر از شاغلين بخش عمومي و خصوصي و ساير علاقمندان بصورت آزاد در حوزه هاي صنعتي، توليدي، خدماتي در اين دوره ها شركت نموده و بسياري از آنان به موفقيت هاي در خور توجه نيز نائل آمده اند

همچنين با برگزاري اينگونه دوره ها در محل سازمانهاي متقاضي بيش از 7500 نفر از كاركنان، كارشناسان و مديران شركت ها و سازمانهاي دولتي و غيردولتي از اين نوع آموزش بهره مند شده اند كه جزئيات در صفحات بعدي ملاحظه خواهد شد .
ايــن دپارتـمان با بكارگيري روش هاي پيشرفته آمـوزش زبـان انگليــسي از جمله Communicative Approach و Cooperative Learning ، دانشجويان را با مهارتهاي مختلف زبان انگليسي به بهترين نحو آشنا مي سازد .
درضمن اين مركز آمـاده است دوره هـاي انگليسي ويژه مديران و يا كاركنان سازمانهـا و شركتهـا، سايـر دوره هـاي تخصصي زبان انگليسي و نيز كليه فعاليت هاي مندرج دراين دفترچه را برحسب تقاضا به شرح زیر اجرا نمايد:

1- دوره هاي ترمي زبان انگليسي ( General English ) براي کارکنان و کارشناسان واحدهاي مختلف صنعتي، توليدي، بازرگاني و خدماتي با استفاده از کتابهاي Interchange و Top Notch‌
2-دوره هاي زبان انگليسي ويژه مديران ميانه و ارشد سازمانها
3- دوره هاي فشرده زبان انگليسي ويژه هيئت هاي اعزامي به خارج از کشور جهت شرکت در نمايشگاههاي بين المللي، دوره هاي آموزشي، شرکت در سمينارها و کنفرانس ها و يا ساير موقعيت هاي مشابه و يا هر دوره خاص ESP‌


 اين دپارتمان آماده است با استفاده از تجربيات ارزنده اي كه در خصوص موضوعات فوق طي ساليان متمادي كسب نموده، براي اجراي هر يك از نيازهاي مطروحه، بطور رايگان مشاوره لازم را در مركز آموزش و يا محل سازمانهاي متقاضي، توسط متخصصين مربوطه ارائه نمايد. در اين خصوص لازمست تقاضاي موردنظر را از طريق فرم نیازسنجی زیر ارسال فرماييد

   برخی از دوره های آموزشی تخصصی زبان انگلیسی

 
  آموزش اصول و فنون ارائه مطلب (سخنراني) به زبان انگليسي   آموزش انگليسي ويژه مسئولين دفاتر مديران
  اصول اداره جلسات با طرفهاي خارجي به زبان انگليسي (Effective Meetings)   آموزش گزارش نويسي بازرگاني به زبان انگليسي
  آموزش انگليسي ويژه مسئولين دفاتر مديران ( با تأکید بر انجام مکالمات تلفنی)   آموزش اصول مكاتبات بازرگاني بين المللي به زبان انگليسي
  آموزش مكالمه بازرگاني به زبان انگليسي  (Business English Conversation)   آموزش آموزش زبانهاي تخصصي رشته هاي مختلف
  آموزش زبان انگليسي ويژه هيئت هاي اعزامي به خارج از كشور   آموزش آموزش مكالمه زبان انگليسي در همه سطوح

 
نام سازمان / شرکت*

لطفا فقط فارسی تایپ نمایید

نام و نام خانوادگی رابط*

سمت اداری رابط*

مثال : مدیر آموزش

شماره تلفن *

تلفن همراه

شماره فاکس

شماره فاکس جهت ارسال مکاتبات اداری می باشد

پست الکترونیکی*

نشانی سازمان / شرکت*

نام دوره های آموزشی مورد نیاز سازمان/شرکت*

مثال : دوره اصول و فنون مذاکره - دوره مهندسی معکوس

عناوین دوره های پیشنهادی