مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

تبلیغات


  

آرشیو خبر

 
 

عناوین دوره های مرداد ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران 

   

 

دوره های حوزه مدیریت و فنون اداری- آموزش و منابع انسانی ( مرداد ماه )

تاریخ برگزاری

شهریه ( ریال )

۱ دوره آموزشی :  برون سپاری آموزش و بهسازی منابع انسانی ۳ مرداد ماه 000”600”3
۲ دوره آموزشی :  آشنایی با فنون و روش کار با مدیران مافوق  ۴ مرداد ماه 000”350”2
۳ دوره آموزشی :  اصول پذیرایی و میزبانی بین الملل ۶ الی ۷ مرداد ماه 000”000”4
۴ دوره آموزشی :  مهارتهای برقراری ارتباط مؤثر در سازمان ها و شرکت ها   ۸ مرداد ماه 000”350”2
۵ دوره آموزشی :  آئین نگارش و مکاتبات اداری ۹ الی ۱۰ مرداد ماه 000”960”3
۶ دوره آموزشی :  تجزیه و تحلیل شغل (مفاهیم و کاربردها) ۱۰ الی ۱۱ مرداد ماه 000”840”3
۷ دوره آموزشی :  روش های نوین پرداخت پاداش در مدیریت ۱۱ مرداد ماه 000”500”2
۸ دوره آموزشی :  علوم رفتاری و اصول روابط عمومی مؤثر در وظایف انتظامات و نگهبانی ۱۳ مرداد ماه 000”400”2
۹ دوره آموزشی :  اصول سرپرستی ۱۴ مرداد ماه 000”400”2
۱۰ دوره آموزشی :  مدیریت اسناد، مدارک و فن بایگانی ۱۵ الی ۱۶ مرداد ماه 000”040”4
۱۱ دوره آموزشی :  قوانین کار و تأمین اجتماعی ۱۷ الی ۱۸ مرداد ماه 000”350”4
۱۲ دوره آموزشی :  ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان ۱۷ الی ۱۸ مرداد ماه 000”220”4
۱۳ دوره آموزشی :  خصوصیات شخصیتی و رفتاری مسئولان دفاتر مدیران ۲۰ مرداد ماه 000”300”2
۱۴ دوره آموزشی :  اصول خبرنویسی در روابط عمومی ۲۲ مرداد ماه 000”500”2
۱۵ دوره آموزشی :  تربيت ارزياب درکانونهاي ارزیابی ۲۷ الی ۲۸ مرداد ماه 000”260”4
۱۵ دوره آموزشی :  نکات کلیدی در ایجاد انگیزش و توانمندی کارکنان ۲۴ مرداد ماه 000”400”2
 

دوره های حوزه اقتصادی و بازرگانی، حسابداری و مالی ( مرداد ماه )

تاریخ برگزاری

شهریه ( ریال )

۱ دوره آموزشی :  بازاریابی دیجیتالی (Digital Marketing) ۴ مرداد ماه 000”400”2
۲ دوره آموزشی :  مدیریت امور اموال دولتی ۶ الی ۷ مرداد ماه 000”170”4
۳ تهیه و تنظیم صورت های مالی و یادداشت های همراه بر اساس آخرین تغییرات استانداردهای.. ۱۰ الی ۱۱ مرداد ماه 000”850”4
۴ نکات کاربردی در امور بازرگانی به زبان انگلیسی (انجام مکالمات تلفنی، ارائه مطالب، و ...) ۱۰ الی ۲۵ مرداد ماه 000”980”4
۵ دوره آموزشی :  EXCEL (پیشرفته) ۱۰ الی ۲۵ مرداد ماه 000”980”4
۶ دوره آموزشی :  تکنیک های کاربردی افزایش فروش ۱۱ مرداد ماه 000”960”2
۷ دوره آموزشی :  قوانین و مقررات صادرات و واردات  ۱۳ الی ۱۴ مرداد ماه 000”800”4
۸ دوره آموزشی :  حسابرسی داخلی و عملیاتی ۱۶ الی ۱۷ مرداد ماه 000”640”4
۹ دوره آموزشی :  مهندسی انبارها ۱۷ الی ۱۸ مرداد ماه 000”200”4
۱۰ دوره آموزشی :  مدیریت خرید و سفارشات خارجی ۲۰ الی ۲۱ مرداد ماه 000”600”4
۱۱ دوره آموزشی :  مدیریت ارتباط با مشتری و اندازه گیری رضایت مشتری (CRM & CSM) ۲۴ الی ۲۵ مرداد ماه 000”650”4
۱۲ دوره آموزشی :  تهیه و تنظیم صورت های مالی تلفیقی ۲۵ مرداد ماه 000”750”2
۱۳ دوره آموزشی :  سیستم های کنترل و برنامه ریزی سفارسات انبار (مدل های موجودی) ۲۷ الی ۲۸ مرداد ماه 000”200”4
 

دوره های فنی مهندسی، حقوقی و مدیریت انرژی  ( مرداد ماه )

تاریخ برگزاری

شهریه ( ریال )

۱ دوره آموزشی :  داده کاوی (Data Mining) ۷ الی ۲۳ مرداد ماه 000”650”5
۲ روشنایی شهری ونقش نوردرزیبایی فضای شهری وشهرک های صنعتی درواحدهای تجاری ۷ مرداد ماه 000”280”2
۳ دوره آموزشی :  بیمه و تضمین در قراردادها ۱۰ الی ۱۱ مرداد ماه 000”280”4
۴ دوره آموزشی :  مدیریت سبز ۱۱ مرداد ماه 000”330”2
۵ دوره آموزشی :  قوانین و مقررات حمل و نقل ۱۳ الی ۱۴ مرداد ماه 000”880”4
۶ دوره آموزشی :  لجستیک و مدیریت زنجیره تامین (SCM) ۱۷ الی ۱۸ مرداد ماه 000”040”4
۷ دوره آموزشی :  آشنایی با نحوه محاسبه مالیات در انواع قراردادها ۱۸ مرداد ماه 000”460”2
۸ دوره آموزشی :  طراحی و بهینه سازی سیستم نگهداری و تعمیر PM (پیشرفته) ۲۰ الی ۲۱ مرداد ماه 000”100”4
۹ دوره آموزشی :  حقوق اداری و آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری ۲۰ الی ۲۱ مرداد ماه 000”160”4
۱۰ دوره آموزشی :  برنامه ریزی و کنترل تولید ۲۴ الی ۲۵ مرداد ماه 000”350”4
۱۱ راهکارهای کاهش مصرف سوخت در موتورخانه ها بر اساس استاندارد ISIRI16000 ۲۴ الی ۲۵ مرداد ماه 000”070”4
۱۲ دوره آموزشی :  مهارتهای فن مذاکره در قراردادهای داخلی و بین المللی ۲۷ الی ۲۸ مرداد ماه 000”280”4
 

دوره های حوزه حوزه ایمنی و کیفیت  و مهارتی ( مرداد ماه )

تاریخ برگزاری

شهریه ( ریال )

۱ دوره  :  بازرسی سازمان تأمین اجتماعی از دفاتر قانونی (موضوع ماده 47 قانون تأمین اجتماعی) ۹ مرداد ماه 000”250”2
۲ دوره آموزشی :  HSE عملیاتی   ۱۱ مرداد ماه 000”250”2
۳ شناسایی ریسک ها و فرصت ها براساس الزاماتISO 45001:2018 و ISO 14001:2015  ۱۷ الی ۱۸ مرداد ماه 000”100”3
۴ دوره آموزشی :  ارگونومی و سلامت کارکنان اداری ( بصورت وبینار ) ۲۱ مرداد ماه 000”520
۵ دوره آموزشی :  ابعاد حقوقی حوادث ناشی از کار و مسئولیت اشخاص ۲۳ مرداد ماه 000”350”2
۶ دوره آموزشی :  مدیریت کیفیت و ارزیاب آزمایشگاه ۲۳۵ تا ۲۴۷۹۷ 000”600”11
۷ دوره آموزشی :  آشنایی با روش های نوین کارمندیابی Linkedin  ( بصورت وبینار ) ۲۳ مرداد ماه 000”520
۸ دوره آموزشی :   E-Tabs ۲۱۵ تا ۱۰۷۹۷ متعاقباً اعلام می گردد
۹ دوره آموزشی :  مدیریت و بهبود فرایندها ۲۴ الی ۲۵ مرداد ماه 000”880”3
۱۰ دوره آموزشی :اصول تدوین  HSE Plan ۲۴ الی ۲۵ مرداد ماه متعاقباً اعلام می گردد
۱۱ دوره آموزشی :  ایمنی تعمیرات در صنایع فولاد ۲۴ الی ۲۵ مرداد ماه 000”600”4
۱۲ دوره آموزشی :  مدیریت استراتژیک در بخش بهداشت و درمان  ۲۵ مرداد ماه 000”800”2
۱۳ دوره آموزشی :  طراحي اینفوگرافیک و داشبوردهای پویا در نرم افزار Excel ۱۲ مرداد ماه 000”820”2
۱۴ دوره آموزشی :  ساخت فایل ارائه تأثیرگذار با استفاده از نرم افزار Power Point ۲۵ مرداد ماه 000”820”2
  ممکن است دوره های فوق در تاریخ های دیگر نیز برگزار شود. از اینرو برای کسب اطلاعات بیشتر با همکاران واحد  آموزش های کوتاه مدت  تماس حاصل فرمایید ۸۸۳۱۰۱۱۳ الی ۱۹ (۲۱۲ و ۲۵۰ )    
 •    شهریه دوره ها شامل هزینه های آموزش + هزینه مدرس+ متون آموزشی + ناهار و پذیرایی  + صدور گواهینامه معتبر می باشد.
 •   توجه : تخفیف ثبت نام گروهی ( ثبت نام برای ۳ نفر و بالاتر ۱۰% و برای ۵ نفر و بالاتر مشمول ۱۵% تخفیف می باشد. )
 • دانلود تقویم آموزشی
   
نام و نام خانوادگی*

لطفا فقط فارسی تایپ نمایید

نام شرکت یا سازمان

شماره تلفن*

مثال: 02188310113

شماره موبایل*

مثال: 09121234567

نام دوره یا سمینار مورد نظر*

مثال : دوره مدیریت زمان - مهندسی معکوس -

نام شرکت کننده در دوره یا سمینار

مثال : حبیب حسینی در دوره مدیریت زمان ـ محمد محمدی دوره مهندسی معکوس

آدرس ایمیل معتبر*

لطفا آدرس معتبر جهت مکاتبات اداری. وارد نمایید

 • فرهنگ و اخلاق سازمانی||||503||||خبرنامه شهریور
 • آشنایی با مراحل چاپ||||504||||خبرنامه شهریور
 • توانمندسازي مسئولين دفاتر مديران||||505||||خبرنامه شهریور
 • اصول و روشهای بایگانی مدرن||||506||||خبرنامه شهریور
 • اصول انتظامات و حفاظت فیزیکی||||507||||خبرنامه شهریور
 • مدیریت امور اداری و کارگزینی||||508||||خبرنامه شهریور
 • اصول و فنون روابط عمومی||||509||||خبرنامه شهریور
 • الگوهای ارزیابی اثربخشی آموزشی||||510||||خبرنامه شهریور
 • مدیریت برون سپاری||||511||||خبرنامه شهریور
 • اصول مديريت و سرپرستي (پيشرفته)||||512||||خبرنامه شهریور
 • طبقه بندي مشاغل كارگري||||513||||خبرنامه شهریور
 • فنـون پذیـرایی و تشـریفات||||514||||خبرنامه شهریور
 • گزارش نويسي كاربردي و شيوه نگارش نامه‌هاي اداري||||515||||خبرنامه شهریور
 • مدیریت استعدادیابی و جانشین پروری||||516||||خبرنامه شهریور
 • روابط عمومی تجاری و صنعتی||||517||||خبرنامه شهریور
 • حسابداری انبار||||518||||خبرنامه شهریور
 • حسـابـداري مـاليـاتـي||||519||||خبرنامه شهریور
 • اصول تداركات و خريدهاي داخلي (تخصصي)||||520||||خبرنامه شهریور
 • مدیریت تبلیغات||||521||||خبرنامه شهریور
 • سيستمها و روشهاي كاربردي انبارداري و انبارگرداني||||522||||خبرنامه شهریور
 • تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و آنالیز هزینه ها با استفاده از نرم افزار EXCEL||||523||||خبرنامه شهریور
 • سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی (EPL)||||524||||خبرنامه شهریور
 • ضمانتنامه های بانکی بین المللی و مقررات حاکم بر آنها (ریالی و ارزی)||||525||||خبرنامه شهریور
 • حسابداری تعهدی بخش عمومی با رویکرد تعهدی||||526||||خبرنامه شهریور
 • قوانين و مقررات امور گمركي و ترخيص كالا||||527||||خبرنامه شهریور
 • اصـول و فنـون مذاکـرات تجـاری||||528||||خبرنامه شهریور
 • قانون مالیات بر ارزش افزوده و معاملات فصلی||||529||||خبرنامه شهریور
 • تكنيكهاي نگهـداري، حمـل و نقـل و جابجايـي كالا در انبـار||||530||||خبرنامه شهریور
 • حسابداری پروژه||||531||||خبرنامه شهریور
 • اصول بازرسی پروژه های عمرانی||||532||||خبرنامه شهریور
 • مدیریت ارتباط با تامین کنندگان (SRM)||||533||||خبرنامه شهریور
 • ممیزی انرژی کوره ها جهت کاهش مصرف سوخت||||534||||خبرنامه شهریور
 • قراردادهای پیمانکاری و چگونگی اجرای ماده 38 قانون تأمین اجتماعی||||535||||خبرنامه شهریور
 • تحقيق و توسعـه (R&D) و نقش و استقرار آن در بنگاه هاي صنعتي و معدني كشور (مقدماتي)||||536||||خبرنامه شهریور
 • اصول و روش های ارزیابی پیمانکاران و تأمین کنندگان||||537||||خبرنامه شهریور
 • مدیریت مالی پروژه ها و طرحهای عمرانی||||538||||خبرنامه شهریور
 • لجستیک و برنامه ریزی حمل و نقل جامع (داخلی و خارجی)||||539||||خبرنامه شهریور
 • اصول ایمنی و شناخت انواع آسانسورها||||540||||خبرنامه شهریور
 • مدیریت ادعا و اصول Claim و آنالیز تأخیرات||||541||||خبرنامه شهریور
 • مروری بر ایمنی پیش از راه اندازی و استارت آپ (PSSR)||||542||||خبرنامه شهریور
 • ايمني در انبار||||543||||خبرنامه شهریور