مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

تبلیغات


 
 
آرشیو خبر


 
 عناوین وبینارهای آموزشی تیر ماه سال 1401   ( برای مشاهده محتوای وبینارها روی عنوان مورد نظر کلیک نمایید )
 
 
  وبینار نظام آراستگی سازمان 5S    ( مدت 4  ساعت ) ( مدرس آقای بهرام خان مختاری    )
 تاریخ :  9 تیر  تعداد جلسات :  2 جلسه  ساعات برگزاری :   13- 9  شهریه ( ریال)   :  2.900.000
  وبینار برنامه ریزی و کنترل تولید    ( مدت 8  ساعت ) ( مدرس آقای مصطفی ملکی    )
 تاریخ :  15 و 16 تیر  تعداد جلسات :  2 جلسه  ساعات برگزاری :   13- 9  شهریه ( ریال)   :   4.950.000
  وبینار طراحی و بهینه سازی سیستم نگهداری و تعمیرات (PM مقدماتی)    ( مدت 2  ساعت ) ( مدرس آقای مجید عباسی )
 تاریخ :  15 و 22 تیر  تعداد جلسات :  8 جلسه  ساعات برگزاری :  18- 14  شهریه ( ریال)   :   4.900.000
  وبینار لجستیک و مدیریت زنجیره تامین (SCM)    ( مدت 8  ساعت ) ( مدرس آقای فرزاد خرمشاهی    )
 تاریخ :  14 و 21 تیر  تعداد جلسات :  2 جلسه  ساعات برگزاری :   18- 14  شهریه ( ریال)   :   4.050.000
  وبینار کنترل کیفیت عمومی    ( مدت 8  ساعت ) ( مدرس آقای باباقلی عظیمی    )
 تاریخ :  21 و 22 تیر  تعداد جلسات :  2 جلسه  ساعات برگزاری :    18- 14  شهریه ( ریال)   :   4.300.000
  وبینار تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000 -2018  ( مدرس آقای اکبر شمس )
 تاریخ :  22و28 و 29 تیر  تعداد جلسات :  3 جلسه  ساعات برگزاری :   18-  14  شهریه ( ریال)   :   5.750.000
  دوره آموزش حضوری  اصول راه اندازی و تعمیرات و نگهداری چیلرهای تراکمی ( 16  ساعت ) ( مدرس آقای علی سعادت )
 تاریخ :  22 و 23 تیر  تعداد جلسات :  2 جلسه  ساعات برگزاری :   16- 30:8  شهریه ( ریال)   : 9.350.000
  وبینار راهکارهای کاهش مصرف انرژی در بویلرها و سیستم های توزیع بخار ( مدت 8 ساعت ) ( مدرس آقای حمید واحدی )
 تاریخ :  23 و 30 تیر  تعداد جلسات :  2 جلسه  ساعات برگزاری :   13- 9  شهریه ( ریال)   :   4.950.000
  وبینارحسابداری حقوق و دستمزد    ( مدت 4  ساعت ) ( مدرس آقای جلیل بیطاری    )
 تاریخ :  4 تیر  تعداد جلسات :  1 جلسه  ساعات برگزاری :    18- 14  شهریه ( ریال)   :   3.300.000
  وبینار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)    ( مدت 4  ساعت ) ( مدرس آقای فرشید باقری   )
 تاریخ :  5 تیر  تعداد جلسات :  1 جلسه  ساعات برگزاری :   18- 14  شهریه ( ریال)   :   3.850.000
  وبینار مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها و سازمان ها    ( مدت 4  ساعت ) ( مدرس آقای تایماز سید مصطفایی  )
 تاریخ :  6 تیر  تعداد جلسات :  1 جلسه  ساعات برگزاری :   13- 9  شهریه ( ریال)   :  2.950.000
  وبینار توانمندسازی مسئولین دفاتر مدیران    ( مدت 8  ساعت ) ( مدرس آقای سیدرضا نیری )
 تاریخ :  6 و 13 تیر  تعداد جلسات :  2 جلسه  ساعات برگزاری :  18- 14  شهریه ( ریال)   :   4.000.000
  وبیناراصول انتظامات و حفاظت فیزیکی    ( مدت 8  ساعت ) ( مدرس آقای رحمان نوری    )
 تاریخ : 7 و 14 تیر  تعداد جلسات :  2 جلسه  ساعات برگزاری :   18- 14  شهریه ( ریال)   :   4.000.000
  وبینار حسابداری مالیاتی   ( مدت 8  ساعت ) ( مدرس آقای حمید رضا رحیمی )
 تاریخ :  7 و 14 تیر  تعداد جلسات :  2 جلسه  ساعات برگزاری :    18- 14  شهریه ( ریال)   :   4.950.000
  وبینار آشنایی با بازارهای هدف با اولویت کشورهای همسایه (افغانستان و پاکستان)  ( مدرس آقای محمد مهدی جوانمرد )
 تاریخ :  8 تیر  تعداد جلسات :  1 جلسه  ساعات برگزاری :   13- 9  شهریه ( ریال)   :   3.850.000
  وبینارتوانمندسازی منابع انسانی در مسیر بهبود و بهره وری    ( مدت 4  ساعت ) ( مدرس آقای منصور عزتی    )
 تاریخ :  8 تیر  تعداد جلسات :  1 جلسه  ساعات برگزاری :   18- 14  شهریه ( ریال)   :   3.300.000
  وبینار تحقیقات بازاریابی   ( مدت 8  ساعت ) ( مدرس آقای علی عمویی    )
 تاریخ :  9 و 16 تیر  تعداد جلسات :  2 جلسه  ساعات برگزاری :  13- 9  شهریه ( ریال)   :   4.950.000
  وبینار اصول مدیریت و سرپرستی (مقدماتی)   ( مدت 8  ساعت ) ( مدرس آقای علی برزآبادی فراهانی    )
 تاریخ : 14 و 15 تیر  تعداد جلسات :  2 جلسه  ساعات برگزاری :   18- 14  شهریه ( ریال)   :   4.000.000
  وبینار قانون مبارزه با پولشویی    ( مدت 4  ساعت ) ( مدرس آقای محسن اشکبار    )
 تاریخ :  15 تیر  تعداد جلسات :  1 جلسه  ساعات برگزاری :    13- 9  شهریه ( ریال)   :   2.950.000
  وبینار نیازسنجی آموزشی    ( مدت 8  ساعت ) ( مدرس آقای علی سلمانی    )
 تاریخ :  15 و 22 تیر  تعداد جلسات :  2 جلسه  ساعات برگزاری :    13- 9  شهریه ( ریال)   :   4.950.000
  وبینار روش ها و فنون ایجاد انگیزش در کارکنان    ( مدت 4  ساعت ) ( مدرس آقای عبداله قوچانی    )
 تاریخ :  18 تیر  تعداد جلسات :  1 جلسه  ساعات برگزاری :  13- 9  شهریه ( ریال)   :   3.000.000
  وبینارقوانین کار و تأمین اجتماعی    ( مدت 8  ساعت ) ( مدرس آقای محمود صفری    )
 تاریخ :  20 و 21 تیر  تعداد جلسات :  2 جلسه  ساعات برگزاری :    18- 14  شهریه ( ریال)   :   4.950.000
  وبینار فنون پذیرایی و تشریفات    ( مدت 8  ساعت ) ( مدرس آقای محمد سبحانی سرشت    )
 تاریخ :  21 و 22 تیر  تعداد جلسات :  2 جلسه  ساعات برگزاری :    18- 14  شهریه ( ریال)   :   3.500.000
  وبینار انبارداری نوین    ( مدت 8  ساعت ) ( مدرس آقای علی اکبر نجار    )
 تاریخ :  21 و 22 تیر  تعداد جلسات :  2 جلسه  ساعات برگزاری :    18- 14  شهریه ( ریال)   :   4.950.000
  وبینار شایسته پروری در سازمان   ( مدت 8  ساعت ) ( مدرس آقای افشین قاسم زاده    )
 تاریخ :  23 تیر  تعداد جلسات :  1 جلسه  ساعات برگزاری :    13- 9  شهریه ( ریال)   :   3.000.000
  وبینار تهیه و تدوین برنامه بازاریابی (Marketing Plan)    ( مدت 8  ساعت ) ( مدرس آقای سیدحجت بزاز زاده    )
 تاریخ :  23 و 30 تیر  تعداد جلسات :  1 جلسه  ساعات برگزاری :  13- 9  شهریه ( ریال)   :   4.950.000
  وبینار مدیریت روابط عمومی    ( مدت 8  ساعت ) ( مدرس آقای امیرمسعود امیرمظاهری    )
 تاریخ : 25 و 26 تیر  تعداد جلسات :  2 جلسه  ساعات برگزاری :    18- 14  شهریه ( ریال)   :   4.950.000
  وبینارآیین نگارش و مکاتبات اداری    ( مدت 8  ساعت ) ( مدرس آقای علی آسمند    )
 تاریخ : 28 و 29 تیر  تعداد جلسات :  2 جلسه  ساعات برگزاری :   18- 14  شهریه ( ریال)   :   4.200.000
  وبینار اقتصاد سلامت    ( مدت 4  ساعت ) ( مدرس آقای شهرام توفیقی    )
 تاریخ :  29 تیر  تعداد جلسات :  1 جلسه  ساعات برگزاری :    13- 9  شهریه ( ریال)   :   2.950.000
  وبینار اخلاق حرفه ای و رفتار سازمانی    ( مدت 4  ساعت ) ( مدرس خانم مریم پسنده    )
 تاریخ :  30 تیر  تعداد جلسات :  1 جلسه  ساعات برگزاری :    13- 9  شهریه ( ریال)   :   3.000.000
 

خواهشمند است جهت كسب اطلاعات بيشتر با تلفن 19-88310113 ( داخلي 258 و 234 )تماس حاصل فرمایيد و یا فرم پیش ثبت نام پایین صفحه را تکمیل نمایید

 


 لینک های مفید

 

  دوره های آموزش الکترونیکی ( آفلاین )           عناوین و محتوای بسته های ( فیزیکی ) آموزش غیر حضوری
 


 

فرم پیش ثبت نام وبینار های آموزشی

نام و نام خانوادگی*

لطفا فقط فارسی تایپ نمایید

نام شرکت یا سازمان

شماره تلفن*

مثال: 02188310113

شماره موبایل*

مثال: 09121234567

نام دوره یا سمینار مورد نظر*

مثال : دوره مدیریت زمان - مهندسی معکوس -

نام شرکت کننده در دوره یا سمینار

مثال : حبیب حسینی در دوره مدیریت زمان ـ محمد محمدی دوره مهندسی معکوس

آدرس ایمیل معتبر*

لطفا آدرس معتبر جهت مکاتبات اداری. وارد نمایید

 • راهکارهای شادبودن||||904||||last videos

  راهکارهای شادبودن

 • کیفیت زندگی کاری||||906||||last videos

  کیفیت زندگی کاری

 • زبان بدن||||905||||last videos

  زبان بدن

 • کار گروهی||||20||||last videos

  کار گروهی

 • تدارکات و خرید خارجی||||22||||last videos

  تدارکات و خرید خارجی

 • اصول و فنون مذاکره||||23||||last videos

  اصول و فنون مذاکره

 • ایمنی،بهداشت درمحیط کار||||895||||last videos

  ایمنی،بهداشت درمحیط کار

 • پویایی فردی و سازمانی||||896||||last videos

  پویایی فردی و سازمانی

 • تشریفات مراسم اداری||||897||||last videos

  تشریفات مراسم اداری

 • دعاوی حوزه پیمانکاری||||898||||last videos

  دعاوی حوزه پیمانکاری

 • رهبری تغییر وتحول سازمانی||||899||||last videos

  رهبری تغییر وتحول سازمانی

 • مدیریت کسب و کار||||900||||last videos

  مدیریت کسب و کار

 • تهیه و تدوین صورتهای مالی||||901||||last videos

  تهیه و تدوین صورتهای مالی

 • تیم سازی و کار تیمی||||902||||last videos

  تیم سازی و کار تیمی

 • مدیریت زنجیره تامین||||903||||last videos

  مدیریت زنجیره تامین

 • خلاقیت و نوآوری||||21||||last videos

  خلاقیت و نوآوری

 • مهارتهای سرپرستی||||18||||last videos

  مهارتهای سرپرستی

 • مشور حقوق شهروندی||||19||||last videos

  مشور حقوق شهروندی