مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

تبلیغات


 
 آرشیو خبر

 
 

عناوین دوره های شهریور ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران   

   

 

دوره های حوزه مدیریت و فنون اداری- آموزش و منابع انسانی ( شهریور ماه )

تاریخ برگزاری

شهریه ( ریال )

۱ دوره آموزشی :  فرهنگ و اخلاق سازمانی  ۳ الی ۴ شهریور ماه 000”800”3
۲ دوره آموزشی :  آشنایی با مراحل چاپ   ۳ الی ۵ شهریور ماه 000”500”2
۳ دوره آموزشی :  توانمندسازی مسئولین دفاتر مدیران ۵ الی ۶ شهریور ماه 000”800”3
۴ دوره آموزشی :  اصول و روش های بایگانی مدرن ۱۱ شهریور ماه 000”440”2
۵ دوره آموزشی :  اصول انتظامات و حفاظت فیزیکی ۱۲ الی ۱۳ شهریور ماه 000”980”3
۶ دوره آموزشی :  مدیریت امور اداری و کارگزینی ۱۴ الی ۱۵ شهریور ماه 000”200”4
۷ دوره آموزشی :  اصول و فنون روابط عمومی ۱۴ الی ۱۵ شهریور ماه 000”180”4
۸ دوره آموزشی :  الگوهای ارزیابی اثربخشی آموزش ۱۷ الی ۱۸ شهریور ماه 000”650”4
۹ دوره آموزشی :  مدیریت برون سپاری ۱۷ الی ۱۸ شهریور ماه 000”280”4
۱۰ دوره آموزشی :  اصول مدیریت و سرپرستی (پیشرفته) ۱۹ الی ۲۰ شهریور ماه 000”970”3
۱۱ دوره آموزشی :  طبقه بندی مشاغل کارگری ۲۰ الی ۲۲ شهریور ماه 000”800”5
۱۲ دوره آموزشی :  فنون پذیرایی و تشریفات ۲۱ الی ۲۲ شهریور ماه 000”950”3
۱۳ دوره آموزشی :  گزارش نویسی کاربردی و شیوه نگارش نامه های اداری ۲۴ الی ۲۵ شهریور ماه 000”200”4
۱۴ دوره آموزشی :  مدیریت استعدادیابی و جانشین پروری در سازمان ها ۲۴ شهریور ماه 000”460”2
۱۵ دوره آموزشی :  روابط عمومی تجاری و صنعتی ۲۵ الی ۲۶ شهریور ماه 000”300”4
شماره تلفن کارشناس دوره های فوق ( ۸۸۳۱۰۱۱۳ الی ۱۹ داخلی ۲۵۷ ) میباشد دانلود لیست دوره ها  
 

دوره های حوزه اقتصادی و بازرگانی، حسابداری و مالی ( شهریور ماه )

تاریخ برگزاری

شهریه ( ریال )

۱ دوره آموزشی :  حسابداری انبار   ۳  شهریور ماه 2620000
۲ دوره آموزشی :  حسابداری مالیاتی ۱۰ الی ۱۱ شهریور ماه 4600000
۳ دوره آموزشی :  اصول تدارکات و خریدهای داخلی (تخصصی) ۱۰ الی ۱۱ شهریور ماه 4200000
۴ دوره آموزشی :  مدیریت تبلیغات ۱۳ شهریور ماه 2700000
۵ دوره آموزشی :  سیستمها و روشهای کاربردی انبارداری و انبارگردانی ۱۴ الی ۱۵ شهریور ماه 4200000
۶ دوره آموزشی :  تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و آنالیز هزینه ها با استفاده از نرم افزار EXCEL ۱۴ الی ۱۵ شهریور ماه 4790000
۷ دوره آموزشی :  سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی (EPL) ۱۵ شهریور ماه 2940000
۸ دوره آموزشی :  ضمانتنامه های بانکی بین المللی و مقررات حاکم بر آنها (ریالی و ارزی) ۱۷ شهریور ماه 2740000
۹ دوره آموزشی :  حسابداری تعهدی بخش عمومی با رویکرد تعهدی ۱۷ الی ۱۸ شهریور ماه 3870000
۱۰ دوره آموزشی :  قوانین و مقررات امور گمرکی و ترخیص کالا ۲۰ الی ۲۱ شهریور ماه 4650000
۱۱ دوره آموزشی :  اصول و فنون مذاکرات تجاری ۲۱ الی ۲۲ شهریور ماه 4920000
۱۲ دوره آموزشی :  قانون مالیات بر ارزش افزوده و معاملات فصلی ۲۲ شهریور ماه 2400000
۱۳ دوره آموزشی :  تکنیکهای نگهداری، حمل و نقل و جابه جایی کالا در انبار ۲۴ الی ۲۵ شهریور ماه 4200000
۱۴ دوره آموزشی : حسابداری پروژه   ۲۴ الی ۲۵ شهریور ماه 3870000
شماره تلفن کارشناس دوره های فوق ( ۸۸۳۱۰۱۱۳ الی ۱۹ داخلی ۲۵۸ ) میباشد دانلود لیست دوره ها  
 

دوره های فنی مهندسی، حقوقی و مدیریت انرژی  ( شهریور ماه )

تاریخ برگزاری

شهریه ( ریال )

۱ دوره آموزشی :  اصول بازرسی پروژه های عمرانی ۳ الی ۴ شهریور ماه 000”180”4
۲ دوره آموزشی :  مدیریت ارتباط با تامین کنندگان (SRM) ۱۰ الی ۱۱ شهریور ماه 000”150”4
۳ اندازه گیری و صحه گذاری (M&V) در پروژه های صرفه جویی انرژی بر اساس استاندارد ISO 50015   11 شهریور ماه 000”360”2
۴ دوره آموزشی :  ممیزی انرژی کوره ها جهت کاهش مصرف سوخت ۱۴ الی ۱۵ شهریور ماه 000”120”4
۵ دوره آموزشی :  قراردادهای پیمانکاری و چگونگی اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی ۱۵ شهریور ماه 000”500”2
۶ دوره آموزشی :  مدیریت برون سپاری ۱۷ الی ۱۸ شهریور ماه 000”280”4
۷ دوره  :  تحقیق و توسعه (R&D) و نقش و استقرار آن در بنگاه های صنعتی و معدنی (مقدماتی) ۱۸ الی ۲۲ شهریور ماه 000”000”10
۸ دوره آموزشی :  اصول و روش های ارزیابی پیمانکاران و تامین کنندگان ۲۱ الی ۲۲ شهریور ماه 000”050”4
۹ دوره آموزشی :  مدیریت مالی پروژه ها و طرح های عمرانی ۲۱ الی ۲۲ شهریور ماه 000”440”5
۱۰ دوره آموزشی :  لجستیک و برنامه ریزی حمل و نقل جامع (داخلی و خارجی) ۲۱ الی ۲۲ شهریور ماه 000”050”4
۱۱ دوره آموزشی :  اصول ایمنی و شناخت انواع آسانسورها ۲۴ الی ۲۵ شهریور ماه 000”160”4
۱۲ دوره آموزشی :  مدیریت ادعا و اصول Claim و آنالیز تاخیرات ۲۴ الی ۲۵ شهریور ماه 000”550”4
شماره تلفن کارشناس دوره های فوق ( ۸۸۳۱۰۱۱۳ الی ۱۹ داخلی ۲۱۲ ) میباشد دانلود لیست دوره ها  
 

دوره های حوزه حوزه ایمنی و کیفیت ( شهریور ماه )

تاریخ برگزاری

شهریه ( ریال )

۱ دوره آموزشی :  مروری بر ایمنی پیش از راه اندازی (PSSR) ۱۰ الی ۱۱ شهریور ماه 000”900”4
۲ دوره آموزشی :  مدیریت HSEبا رویکرد کاهش خطرات ۱۳ الی ۱۴ شهریور ماه 000”240”4
۳ دوره آموزشی :  ایمنی در انبار ۱۵ شهریور ماه 000”350”2
۴ دوره آموزشی :  مدیریت ایمنی فرآیند (PSM) ۱۷ الی ۱۸ شهریور ماه 000”900”4
۵ دوره آموزشی :  کارشناسی سیستم های مدیریت HSE ۲۰ الی ۲۹ شهریور ماه 000”700”12
۶ دوره آموزشی :  شاخص های کلیدی عملکرد سلامت  ایمنی و محیط زیست ۲۱ الی ۲۲ شهریور ماه 000”250”4
۷ دوره آموزشی :  تعیین شاخص ها و ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت کیفیت ۲۱ الی ۲۲ شهریور ماه 000”220”3
۸ دوره آموزشی :  مدیریت دانش ۱۳ الی ۱۴ شهریور ماه بزودی
شماره تلفن کارشناس دوره های فوق ( ۸۸۳۱۰۱۱۳ الی ۱۹ داخلی  ۲۵۵ ) میباشد  دانلود لیست دوره ها  
 •   ممکن است دوره های فوق در تاریخ های دیگر نیز برگزار شود. از اینرو برای کسب اطلاعات بیشتر با همکاران واحد آموزش های کوتاه مدت تماس حاصل فرمایید ۸۸۳۱۰۱۱۳ الی ۱۹ (۲۱۲ و ۲۵۰ )
 •  شهریه دوره ها شامل هزینه های آموزش + هزینه مدرس+ متون آموزشی + ناهار و پذیرایی  + صدور گواهینامه معتبر می باشد.
 •   توجه : تخفیف ثبت نام گروهی ( ثبت نام برای ۳ نفر و بالاتر ۱۰% و برای ۵ نفر و بالاتر مشمول ۱۵% تخفیف می باشد. )
 • دانلود تقویم آموزشی
   

  لطفا برای پیش ثبت نام آنلاین فرم زیر را تکمیل فرمایید .

 

نام و نام خانوادگی*

لطفا فقط فارسی تایپ نمایید

نام شرکت یا سازمان

شماره تلفن*

مثال: 02188310113

شماره موبایل*

مثال: 09121234567

نام دوره یا سمینار مورد نظر*

مثال : دوره مدیریت زمان - مهندسی معکوس -

نام شرکت کننده در دوره یا سمینار

مثال : حبیب حسینی در دوره مدیریت زمان ـ محمد محمدی دوره مهندسی معکوس

آدرس ایمیل معتبر*

لطفا آدرس معتبر جهت مکاتبات اداری. وارد نمایید

 • فرهنگ و اخلاق سازمانی||||503||||خبرنامه شهریور
 • آشنایی با مراحل چاپ||||504||||خبرنامه شهریور
 • توانمندسازي مسئولين دفاتر مديران||||505||||خبرنامه شهریور
 • اصول و روشهای بایگانی مدرن||||506||||خبرنامه شهریور
 • اصول انتظامات و حفاظت فیزیکی||||507||||خبرنامه شهریور
 • مدیریت امور اداری و کارگزینی||||508||||خبرنامه شهریور
 • اصول و فنون روابط عمومی||||509||||خبرنامه شهریور
 • الگوهای ارزیابی اثربخشی آموزشی||||510||||خبرنامه شهریور
 • مدیریت برون سپاری||||511||||خبرنامه شهریور
 • اصول مديريت و سرپرستي (پيشرفته)||||512||||خبرنامه شهریور
 • طبقه بندي مشاغل كارگري||||513||||خبرنامه شهریور
 • فنـون پذیـرایی و تشـریفات||||514||||خبرنامه شهریور
 • گزارش نويسي كاربردي و شيوه نگارش نامه‌هاي اداري||||515||||خبرنامه شهریور
 • مدیریت استعدادیابی و جانشین پروری||||516||||خبرنامه شهریور
 • روابط عمومی تجاری و صنعتی||||517||||خبرنامه شهریور
 • حسابداری انبار||||518||||خبرنامه شهریور
 • حسـابـداري مـاليـاتـي||||519||||خبرنامه شهریور
 • اصول تداركات و خريدهاي داخلي (تخصصي)||||520||||خبرنامه شهریور
 • مدیریت تبلیغات||||521||||خبرنامه شهریور
 • سيستمها و روشهاي كاربردي انبارداري و انبارگرداني||||522||||خبرنامه شهریور
 • تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و آنالیز هزینه ها با استفاده از نرم افزار EXCEL||||523||||خبرنامه شهریور
 • سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی (EPL)||||524||||خبرنامه شهریور
 • ضمانتنامه های بانکی بین المللی و مقررات حاکم بر آنها (ریالی و ارزی)||||525||||خبرنامه شهریور
 • حسابداری تعهدی بخش عمومی با رویکرد تعهدی||||526||||خبرنامه شهریور
 • قوانين و مقررات امور گمركي و ترخيص كالا||||527||||خبرنامه شهریور
 • اصـول و فنـون مذاکـرات تجـاری||||528||||خبرنامه شهریور
 • قانون مالیات بر ارزش افزوده و معاملات فصلی||||529||||خبرنامه شهریور
 • تكنيكهاي نگهـداري، حمـل و نقـل و جابجايـي كالا در انبـار||||530||||خبرنامه شهریور
 • حسابداری پروژه||||531||||خبرنامه شهریور
 • اصول بازرسی پروژه های عمرانی||||532||||خبرنامه شهریور
 • مدیریت ارتباط با تامین کنندگان (SRM)||||533||||خبرنامه شهریور
 • ممیزی انرژی کوره ها جهت کاهش مصرف سوخت||||534||||خبرنامه شهریور
 • قراردادهای پیمانکاری و چگونگی اجرای ماده 38 قانون تأمین اجتماعی||||535||||خبرنامه شهریور
 • تحقيق و توسعـه (R&D) و نقش و استقرار آن در بنگاه هاي صنعتي و معدني كشور (مقدماتي)||||536||||خبرنامه شهریور
 • اصول و روش های ارزیابی پیمانکاران و تأمین کنندگان||||537||||خبرنامه شهریور
 • مدیریت مالی پروژه ها و طرحهای عمرانی||||538||||خبرنامه شهریور
 • لجستیک و برنامه ریزی حمل و نقل جامع (داخلی و خارجی)||||539||||خبرنامه شهریور
 • اصول ایمنی و شناخت انواع آسانسورها||||540||||خبرنامه شهریور
 • مدیریت ادعا و اصول Claim و آنالیز تأخیرات||||541||||خبرنامه شهریور
 • مروری بر ایمنی پیش از راه اندازی و استارت آپ (PSSR)||||542||||خبرنامه شهریور
 • ايمني در انبار||||543||||خبرنامه شهریور