مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

تبلیغات


  

آرشیو خبر

  دوره آموزشی تخصصی مدیریت دانش   Specialized Training Course on Knowledge Management

  اهداف و رئوس مطالب دوره آموزشی:


   
. کارگاه آموزشی آشنایی با مدیریت دانش و استخراج دانش شخصی و تجربه نگاری
عصر دانش محور و سرمایه های دانشی
تعریف مدیریت دانش
ضرورتهای مدیریت دانش
نتایج پیمایشهای انجام شده درباره وضعیت مدیریت دانشی سازمانهای ایرانی
نمونه های موفق جهانی مدیریت دانش )مطالعه موردی شرکتها(
مطالعه موردی مدیریت دانش در سازمانهای ایرانی
چالشهای پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانهای ایرانی
طرح جامع مدیریت دانش
دانش چیست؟
زمان و مکانهای تولید دانش
معضلات دانشنویسی
ملزومات استخراج دانش شخصی دانشهای روزانه و تعریف آن
عنوان دانش و خصوصیات آن
نمونه های مناسب و نامناسب عناوین دانش
انواع دانش
ویژگیهای بخشهای مختلف یک بسته دانشی مناسب
تمرین گروهی دانش نویسی و ....

. کارگاه آموزشی مدلهای مفهومی، کارکردی و بلوغ مدیریت دانش
اصول حاکم بر مدیریت دانش
مدلهای مفهومی مدیریت دانش
مدلهای کاربردی مدیریت دانش
نحوه انتخاب بهترین مدل متناسب با شرایط سازمان
مکانیزمهای اجرایی و مراحل استقرار مدیریت دانش
نقش عوامل فرهنگی و فناوری در مدیریت دانش
آشنایی با مدلهای بلوغ مدیریت دانش، سطوح و معیارهای هر مدل
روش انتخاب مدل بلوغ مدیریت دانش متناسب با شرایط سازمان
ارزیابی بلوغ مدیریت دانش مبتنی بر اساس مدل APO
ارزیابی بلوغ مدیریت دانش مبتنی بر اساس مدل APQC
ارزیابی بلوغ مدیریت دانش مبتنی بر اساس مدل KMMM
روش تدوین نقشه راه مدیریت دانش با بهره گیری از خروجی ارزیابی بلوغ مدیریت دانش

. کارگاه مستندسازی تجارب خبرگان  متدولوژی و مراحل اجرایی
گنجینه های دانش
دانشهای پیشینی و پسینی
ضرورت استخراج دانشهای پیشینی
عناصر طرح استخراج دانش
خبره کیست؟
شخصیتهای گوناگون خبرگان و چگونگی تعامل با آنها
مراحل پنج گانه استخراج دانش)شناخت ، آموزش ، کسب دانش ، قالب دهی ، بانک دانشی(
مراحل اجرایی استخراج دانش به صورت عملی
فاکتورهای مهم در جلسات مصاحبه
کار گروهی تکمیل پرسشنامه دانش شخصی

. کارگاه مدیریت دانش پروژه ها و طرحها
تعاریف و ضرورتهای مدیریت دانش پروژه
مدیریت دانش پروژه در استانداردهای بین المللی
مدلها/ابزارهای مدیریت دانش پروژه
مراحل کلیدی انجام PKM
فرمت مستندسازی دانش پروژه ها)در حین انجام/گزارش اختتام پروژه(

 

 تاریخ و ساعات برگزاری :
روز  :   سه شنبه لغایت چهارشنبه      |   مورخ   ۱۳ الی ۱۴ شهریور ماه    از ساعت 8.30 الی 1
شهریه :
شهریه شامل : (هزینه آموزش، متون آموزشی + صدور گواهینامه + ناهار و پذیرایی) : 000'600'4 ریال

اطلاعات تماس با کارشناس دوره :

برای ارتباط با کارشناس دوره  یا سمینار با شماره تلفن های 88310113 الی 19 داخلی 204-255 و خط مستقیم 88490741  . تماس حاصل فرمایید

توضیحات :
در صورت اعلام کتبی مبنی بر انصراف از شرکت در برنامه تا 4 روز قبل از برگزاری، شهریه مسترد و پس از آن صرفاً پکیج ارائه می گردد.

 (ممکن است این دوره در تاریخ های دیگر نیز برنامه ریزی و اجرا گردد. لذا جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان تماس حاصل فرمایید )

  لطفا برای پیش ثبت نام آنلاین فرم زیر را تکمیل فرمایید .

نام و نام خانوادگی*

لطفا فقط فارسی تایپ نمایید

نام شرکت یا سازمان

شماره تلفن*

مثال: 02188310113

شماره موبایل*

مثال: 09121234567

نام دوره یا سمینار مورد نظر*

مثال : دوره مدیریت زمان - مهندسی معکوس -

نام شرکت کننده در دوره یا سمینار

مثال : حبیب حسینی در دوره مدیریت زمان ـ محمد محمدی دوره مهندسی معکوس

آدرس ایمیل معتبر*

لطفا آدرس معتبر جهت مکاتبات اداری. وارد نمایید

 • مهارتهای سرپرستی||||18||||last videos

  مهارتهای سرپرستی

 • مشور حقوق شهروندی||||19||||last videos

  مشور حقوق شهروندی

 • کار گروهی||||20||||last videos

  کار گروهی

 • خلاقیت و نوآوری||||21||||last videos

  خلاقیت و نوآوری

 • تدارکات و خرید خارجی||||22||||last videos

  تدارکات و خرید خارجی

 • اصول و فنون مذاکره||||23||||last videos

  اصول و فنون مذاکره