مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

تبلیغات


  

آرشیو خبر

 

  آموزش الکترونیکی : استانداردسازی نگارش نامه ها

  مقدمه  :

  نوشتن یا مکاتبه آسانترین، کم هزینه ترین، مطمئن ترین و بادوام ترین وسیله ایجاد ارتباط و انتقال اطلاعات اززمان های گذشته تاکنون به شمار میرود. یکی از مهمترین ابزارهای رسیدن به هدف های سازمان، ایجاد ارتباطات رسمی از طریق نوشته های اداری است.
مکاتبات اداری زبان رسمی سازمان محسوب شده و موجب موفقیت و پیشرفت سازمان خواهد شد. لذا، نوشتار اداری، یکی از ارکان ساختار ادارات است و به نوعی بیانگر میزان دانش، تخصص و کاردانی کارکنان و مدیران سازمان است.
 

  اهداف دوره  :

  بنا به دلایل مختلفی از جمله شیوه های مدیریتی در سازمان ها و موسسات، در مکاتبه از روش مشخصی استفاده نمی شود. آموزش کارکنان سازمانها یکی از مهمترین عوامل در نظم بخشیدن به این مهم، با هدف ایجاد یکنواختی در به کارگیری اصول صحیح نگارش و رعایت سلسله مراتب اداری است. این درس به منظور ارتقای سطح مکاتبات اداری و شیوه نامه استاندارد تنظیم مکاتبات اداری تدوین گردیده است. 

  محتوای دوره  :

 

آموزش :  چرا می نویسیم
آموزش : نوشته و نویسنده
آموزش : ویژگی های یک نویسنده
آموزش : ویژگی های یک نوشته خوب
آموزش : ساختار مناسب
آموزش : انواع نوشته ها
آموزش : نامه های اداری
آموزش : مخاطب
آموزش : موضوع نامه های اداری
آموزش : مبحث متن
آموزش : امضاء مجاز نامه های اداری
آموزش : نامه ها از لحاظ حساسیت
آموزش : نامه ها از لحاظ سطوح ارتباطی
آموزش : اداره امور دفتری
آموزش : گردش مکاتبات اداری

 

 مدرس دوره :
   جناب آقای حمیدرضا کمال علوی
مخاطبین دوره :
مدیران، کارشناسان و کلیه کارکنان در سطوح مختلف و سایر علاقمندان

مدت زمان دوره  :

 این دوره الکترونیکی ۸ ساعت می باشد   شامل دوره الکترونیکی - پشتیبانی و گواهی نامه

  توضیحات :

 

برای ثبت نام آنلاین در دوره های الکترونیکی اینجا کلیک نمایید

 

 

 

 

بازگشت به لیست دوره های الکترونیکی


 • مهارتهای سرپرستی||||18||||last videos

  مهارتهای سرپرستی

 • مشور حقوق شهروندی||||19||||last videos

  مشور حقوق شهروندی

 • کار گروهی||||20||||last videos

  کار گروهی

 • خلاقیت و نوآوری||||21||||last videos

  خلاقیت و نوآوری

 • تدارکات و خرید خارجی||||22||||last videos

  تدارکات و خرید خارجی

 • اصول و فنون مذاکره||||23||||last videos

  اصول و فنون مذاکره