مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

تبلیغات

  

آرشیو خبر


 

عناوین و محتوای دوره های آموزش الکترونیکی مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

  با توجه به نیازهای آموزشی رو به رشد سازمان ها و واحدهای تولیدی و خدماتی، ضرورت پرداخت به شیوه های نوین و فراگیر آموزش اجتناب ناپذیر است. از این رو مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران فعالیت های خود در زمینه آموزش الکترونیکی را توسعه داده است.
برخی ویژگی های آموزش و یادگیری الکترونیکی مرکز
  توزیع مطمئن و سریعتر مطالب آموزشی
دسترسی عمقی به مطالب درسی موجود
قابلیت استفاده مجدد از محتوای آموزشی
سهولت استفاده برای یادگیرنده و آموزش دهنده از نظر محدودیت زمانی و مکانی
امکان بهینه سازی و به روز کردن سریع مطالب آموزشی
امکان تعامل بین آموزش دهندگان و آموزش گیرندگان در هر زمان
امکان ذخیره و نگهداری مؤثر کلیه منابع آموزشی
سهولت تسهیم دانش و امکان ارائه پیشتیبانی آموزشی و پاسخگویی بین استاد و دانشجو و همچنین تعامل میان فراگیران در تالار گفتگو
امکان آزمون و ارزیابی شرکت کنندگان در دوره ها به صورت پیش آزمون، آزمون های حین دوره و آزمون پایانی
کاهش مؤثر هزینه های آموزش نسبت به شیوه های دیگر آموزش
ارائه پرونده الکترونیکی یاد گیرنده

 
  دوره های اکترونیکی حوزه : فنون اداری

محتوا و خرید آنلاین

شهریه ( ریال )

  دوره الکترونیکی : ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد محتوا و خرید آنلاین دوره 340.000
  دوره الکترونیکی : اصول انتظامات و روابط عمومی موثر در شغل نگهبانی و حفاظت فیزیکی محتوا و خرید آنلاین دوره 490.000
  دوره الکترونیکی : اصول مکاتبات اداری و استانداردهای آن محتوا و خرید آنلاین دوره 390.000
  دوره الکترونیکی : بهداشت روانی در محیط کار با تاکید بر مدیریت استرس محتوا و خرید آنلاین دوره 340.000
  دوره الکترونیکی : مهارتهای ارتباطی ویژه انتظامات و نگهبانی محتوا و خرید آنلاین دوره 390.000
  دوره الکترونیکی : نظام آراستگی در محیط کار (5S) محتوا و خرید آنلاین دوره 390.000

  دوره های اکترونیکی حوزه : دوره های مالی / حقوقی

محتوا و خرید آنلاین

شهریه ( ریال )

  دوره الکترونیکی : صورت جریان وجوه نقد محتوا و خرید آنلاین دوره  390.000
  دوره الکترونیکی : مبارزه با پولشویی محتوا و خرید آنلاین دوره 390.000
  دوره الکترونیکی : مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی محتوا و خرید آنلاین دوره 490.000

  دوره های اکترونیکی حوزه :  علوم رایانه و IT

محتوا و خرید آنلاین

شهریه ( ریال )

  دوره الکترونیکی : آموزش فتوشاپ محتوا و خرید آنلاین دوره 700.000
  دوره الکترونیکی : مهارت های هفتگانه ICDL محتوا و خرید آنلاین دوره 1.500.000
  دوره الکترونیکی : مبانی کامپیوتر محتوا و خرید آنلاین دوره 300.000
  دوره الکترونیکی : ACCESS محتوا و خرید آنلاین دوره 300.000
  دوره الکترونیکی : EXCEL محتوا و خرید آنلاین دوره 300.000
  دوره الکترونیکی : INTERNET محتوا و خرید آنلاین دوره 300.000
  دوره الکترونیکی : POWERPOINT محتوا و خرید آنلاین دوره 300.000
  دوره الکترونیکی : WINDOWS محتوا و خرید آنلاین دوره 300.000
  دوره الکترونیکی : WORD محتوا و خرید آنلاین دوره 300.000

  دوره های اکترونیکی حوزه : مدیریت

محتوا و خرید آنلاین

شهریه ( ریال )

  دوره الکترونیکی : مدیریت منابع انسانی محتوا و خرید آنلاین دوره 600.000
  دوره الکترونیکی : کار گروهی محتوا و خرید آنلاین دوره 390.000
  دوره الکترونیکی : مدیریت دانش محتوا و خرید آنلاین دوره 440.000
  دوره الکترونیکی : حل مساله محتوا و خرید آنلاین دوره 440.000
  دوره الکترونیکی : مدیریت بحران و آمادگی و وظایف مدیران در شرایط اضطراری و حوادث محتوا و خرید آنلاین دوره 390.000
  دوره الکترونیکی : مدیریت تعارض محتوا و خرید آنلاین دوره 340.000
  دوره الکترونیکی : مهارتهای سرپرستی محتوا و خرید آنلاین دوره 440.000

  دوره های اکترونیکی حوزه : کیفیت و استانداردهای بین المللی

محتوا و خرید آنلاین

شهریه ( ریال )

  دوره الکترونیکی : کنترل کیفیت عمومی محتوا و خرید آنلاین دوره 450.000
  دوره الکترونیکی : آشنایی با مدل تعالی سازمانی (EFQM) محتوا و خرید آنلاین دوره 450.000
  دوره الکترونیکی : آشنایی با اصول تدوین استانداردهای ملی، بین المللی و کارخانه ای محتوا و خرید آنلاین دوره 400.000
  دوره الکترونیکی : آشنایی با مفاهیم، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهی ISO/IEC 17025 محتوا و خرید آنلاین دوره 400.000
  دوره الکترونیکی : آشنایـی با مبانـی و الزامـات سیستــم مـدیریت کـیفیـت بـراســاس استاندارد ISO 9001:2008 محتوا و خرید آنلاین دوره 500.000
  دوره الکترونیکی : ارزیابی انطباق محتوا و خرید آنلاین دوره 400.000
  دوره الکترونیکی : آشنایی با مبانی و الزامات سیستــم مـدیریت کیفیت بـر اســاس استاندارد ISO 14001 محتوا و خرید آنلاین دوره 500.000
  دوره الکترونیکی : استاندارد ملی ISIRI 13000 محتوا و خرید آنلاین دوره 400.000
  دوره الکترونیکی : دوایر کنترل کیفیت QCC محتوا و خرید آنلاین دوره 400.000

  دوره های اکترونیکی  عمومی

محتوا و خرید آنلاین

شهریه ( ریال )

  دوره الکترونیکی : مهندسی خلاقیت (TRIZ) محتوا و خرید آنلاین دوره  450.000
  دوره الکترونیکی : آشنایی با مهارتهای زندگی محتوا و خرید آنلاین دوره 500.000
  دوره الکترونیکی : بیماری نقص ایمنی اکتسابی (ایدز) محتوا و خرید آنلاین دوره 250.000

  دوره های اکترونیکی  در دست تولید

محتوا و خرید آنلاین

شهریه ( ریال )

  دوره الکترونیکی :  مدیریت رفتار سازمانی  در دست تولید ------
  دوره الکترونیکی :  مدیریت تغییر  در دست تولید ------
  دوره الکترونیکی : روانشناسی پاسخگویی مشتریان تلفنی  در دست تولید ------
  دوره الکترونیکی :  مدیریت اثربخش جلسات  در دست تولید ------
  دوره الکترونیکی : مدیریت زمان  در دست تولید ------

برای ارتباط با کارشناس مربوطه با شماره تلفن ۸۸۳۱۰۱۱۳ الی ۱۹ داخلی ۲۲۵ تماس حاصل فرمایید