مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

تبلیغات

 

آرشیو خبر

 

  آموزش غیرحضوری :  نيازسنجي آموزشي

  محتوای دوره یا سمینار :

 

مقدمه، نگرش استراتژيك به آموزش و بهسازي منابع انساني، رويكردهاي علمي و كاربردي به مراحل و فرآيندهاي آموزش
نيازسنجي آموزشي (مفهوم نياز، منابع نياز آموزشي،
طبقه بندي نيازهاي آموزشي، اصول نيازسنجي ، انواع نيازسنجي، حوزه هاي اصلي نيازسنجي در سازمانها )
الگوهاي نيازسنجي آموزشي، روشها و فنون تعيين نيازهاي آموزشي
اولويت بندي نيازهاي آموزشي
ارائه يك الگوي كاربردي جهت نيازسنجي آموزشي در سازمانها
مفهوم نيازسنجي آموزشي
الگوهاي جديد در تعيين نيازهاي آموزشي
روشها و فنون تعيين نياز آموزشي
اولويت بندي نيازهاي آموزشي
اجراي عملي نيازسنجي آموزشي به صورت كارگاهي
تعيين نيازهاي آموزشي
معرفي روشهاي جديد در زمينه نيازسنجي
برگزاري كارگاه عملي در اين زمينه

 

محتوای بسته آموزش غیرحضوری : کتاب و VCD

 

قیمت دوره :
000'520 ریال
مدرس دوره :  
آقای دکتر اباصلت خراساني

مخاطبان دوره :

مديران ارشد ، مديران راهبردي ، مديران منابع انساني و مديران و كارشناسان آموزش سازمان ها

هدف دوره :
بهينه كاوي ، بهسازي زير ساخت هاي دانش سازمان ، بهسازي مديريت دانش در سازمان ، توانمند سازي مديران خردپرور..
لطفا برای خرید آنلاین بسته آموزش غیرحضوری اینجا کلیک نمایید.

 

 


 • بسته آموزشی نيازسنجي آموزشي||||18||||last videos

  بسته آموزشی نيازسنجي آموزشي

 • بسته آموزشی گزارش‌نويسي کاربردی||||19||||last videos

  بسته آموزشی گزارش‌نويسي کاربردی

 • آموزش مهارت‌هاي روابط عمومي||||20||||last videos

  آموزش مهارت‌هاي روابط عمومي

 • بسته آموزشی اصول سرپرستي||||21||||last videos

  بسته آموزشی اصول سرپرستي

 • آموزش آئين نگارش و مكاتبات اداري||||22||||last videos

  آموزش آئين نگارش و مكاتبات اداري

 • بسته آموزشی اصول و آداب تشریفات||||23||||last videos

  بسته آموزشی اصول و آداب تشریفات