مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

تبلیغات

 

آرشیو خبر

 

  آموزش غیرحضوری :  نيازسنجي آموزشي

  محتوای دوره یا سمینار :

 

مقدمه، نگرش استراتژيك به آموزش و بهسازي منابع انساني، رويكردهاي علمي و كاربردي به مراحل و فرآيندهاي آموزش
نيازسنجي آموزشي (مفهوم نياز، منابع نياز آموزشي،
طبقه بندي نيازهاي آموزشي، اصول نيازسنجي ، انواع نيازسنجي، حوزه هاي اصلي نيازسنجي در سازمانها )
الگوهاي نيازسنجي آموزشي، روشها و فنون تعيين نيازهاي آموزشي
اولويت بندي نيازهاي آموزشي
ارائه يك الگوي كاربردي جهت نيازسنجي آموزشي در سازمانها
مفهوم نيازسنجي آموزشي
الگوهاي جديد در تعيين نيازهاي آموزشي
روشها و فنون تعيين نياز آموزشي
اولويت بندي نيازهاي آموزشي
اجراي عملي نيازسنجي آموزشي به صورت كارگاهي
تعيين نيازهاي آموزشي
معرفي روشهاي جديد در زمينه نيازسنجي
برگزاري كارگاه عملي در اين زمينه

 

محتوای بسته آموزش غیرحضوری : کتاب و VCD

 

قیمت دوره :
000'520 ریال
مدرس دوره :  
آقای دکتر اباصلت خراساني

مخاطبان دوره :

مديران ارشد ، مديران راهبردي ، مديران منابع انساني و مديران و كارشناسان آموزش سازمان ها

هدف دوره :
بهينه كاوي ، بهسازي زير ساخت هاي دانش سازمان ، بهسازي مديريت دانش در سازمان ، توانمند سازي مديران خردپرور..
لطفا برای خرید آنلاین بسته آموزش غیرحضوری اینجا کلیک نمایید.

 

 


 • آموزش الکترونیکی : حل مسئله||||18||||last videos

  آموزش الکترونیکی : حل مسئله

 • ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد||||19||||last videos

  ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد

 • دوره الکترونیکی صورت جریان وجوه نقد||||20||||last videos

  دوره الکترونیکی صورت جریان وجوه نقد

 • استانداردسازی نگارش نامه ها||||21||||last videos

  استانداردسازی نگارش نامه ها

 • دوره الکترونیکی تجارت الکترونیک||||22||||last videos

  دوره الکترونیکی تجارت الکترونیک

 • مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی||||23||||last videos

  مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی