مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

تبلیغات

  


 

عناوین دوره های مرداد ماه نمایندگی اصفهان مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران 

تاریخ برگزاری

محتوا

۱ دوره آموزشی : طبقه بندی مشاغل ۹ الی ۱۰  مرداد ماه دانلود محتوا
۲ دوره  : تکنولوژی و راهبری سیستم های تولید هوای فشرده (کمپرسورها و تجهیزات جانبی) ۱۰ الی ۱۱  مرداد ماه دانلود محتوا
۳ دوره آموزشی : الگوهای ارزیابی و اثربخشی آموزش با رویکرد محاسبه ۱۷ الی ۱۸  مرداد ماه دانلود محتوا
۴ دوره آموزشی : از دادرسی تا دادخواهی مالیاتی ۱۸  مرداد ماه دانلود محتوا
۵ دوره آموزشی : اصول HSE در سرپرستی ۲۳  مرداد ماه دانلود محتوا
۶ دوره : مقایسه دیدگاه ها والزامات استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025 ۲۳  مرداد ماه دانلود محتوا
۷ دوره آموزشی : تخمین عدم قطعیت در اندازه¬گیری ۲۴  مرداد ماه دانلود محتوا
۸ دوره آموزشی : ارزیابی عملکرد کارکنان ۲۴ الی ۲۵  مرداد ماه دانلود محتوا
۹ دوره آموزشی : آداب پذیرایی و تشریفات ۲۵  مرداد ماه دانلود محتوا
۱۰ دوره آموزشی : مدیریت و برنامه ریزی تولید ۳۰  مرداد ماه دانلود محتوا
۱۱ دوره آموزشی : اصول انبار داری و انبار گردانی  ۳۰ مرداد ماه دانلود محتوا

توضیحات ؛

دوره های ردیف شماره  ۲ - ۶ - و ۷ (مشترک با سازمان فنی و حرفه ای استان اصفهان) می باشد

شماره های تماس : 5-32619192(031) نمابر : 32619196(031)
پست الکترونیک : Esf.irtci1@gmail.com

 

   


نام و نام خانوادگی*

لطفا فقط فارسی تایپ نمایید

نام شرکت یا سازمان

شماره تلفن*

مثال: 02188310113

شماره موبایل*

مثال: 09121234567

نام دوره یا سمینار مورد نظر*

مثال : دوره مدیریت زمان - مهندسی معکوس -

نام شرکت کننده در دوره یا سمینار

مثال : حبیب حسینی در دوره مدیریت زمان ـ محمد محمدی دوره مهندسی معکوس

آدرس ایمیل معتبر*

لطفا آدرس معتبر جهت مکاتبات اداری. وارد نمایید

 • آموزش الکترونیکی : حل مسئله||||18||||last videos

  آموزش الکترونیکی : حل مسئله

 • ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد||||19||||last videos

  ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد

 • دوره الکترونیکی صورت جریان وجوه نقد||||20||||last videos

  دوره الکترونیکی صورت جریان وجوه نقد

 • استانداردسازی نگارش نامه ها||||21||||last videos

  استانداردسازی نگارش نامه ها

 • دوره الکترونیکی تجارت الکترونیک||||22||||last videos

  دوره الکترونیکی تجارت الکترونیک

 • مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی||||23||||last videos

  مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی