مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

تبلیغات

  

آرشیو خبر

 

 

عناوین دوره های اردیبهشت ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران 

   

 

دوره های مدیریت و فنون اداری- آموزش و منابع انسانی  

تاریخ برگزاری

شهریه ( ریال )

1

دوره آموزشی : ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان ۵ الی ۶ اردیبهشت ماه 000”220”4

2

دوره آموزشی : اصول و فنون روابط عمومی ۵ الی ۶ اردیبهشت ماه 000”180”4
3 دوره آموزشی : اصول مدیریت سرپرستی (مقدماتی) ۸ الی ۹ اردیبهشت ماه 000”000”4
4 دوره آموزشی : مدیریت منابع انسانی (HRM) ۸ الی 10 اردیبهشت ماه 000”700”6
5 دوره آموزشی : گزارش نویسی کاربردی و شیوه نگارش نامه های اداری ۱۰ الی ۱۱ اردیبهشت ماه 000”200”4

6

دوره آموزشی : مدیریت فضای سبز و روش های صحیح آبیاری ۱۸ اردیبهشت ماه 000”350”2
7 دوره آموزشی : قوانین کار و تامین اجتماعی ۱۹ الی ۲۰ اردیبهشت ماه 000”350”4
8 دوره آموزشی : 15 ویژگی مدیران در کلاس جهانی (عبور از بحران به رونق) ۲۰ اردیبهشت ماه 000”420”2
9 دوره آموزشی : اصول انتظامات و حفاظت فیزیکی ۲۲ الی ۲۳ اردیبهشت ماه 000”980”3

10

دوره آموزشی : آداب و تشریفات برگزاری مجامع شرکت ها ۲۴ اردیبهشت ماه 000”430”2
11  شیوه های نیازسنجی، برنامه ریزی و سنجش اثربخش آموزش مبتنی بر استاندارد ISO10015 ۲۵ الی ۲۶ اردیبهشت ماه 000”850”4

12

دوره آموزشی : توانمندسازی مسئولین دفاتر مدیران ۲۶ الی ۲۷ اردیبهشت ماه 000”640”2

 13

دوره آموزشی : فنون پذیرایی و تشریفات ۲۹ الی ۳۰ اردیبهشت ماه 000”900”2
 

دوره های اقتصادی و بازرگانی، حسابداری و مالی

تاریخ برگزاری

شهریه ( ریال )

 14

دوره  : سیستم ها و روش های کاربردی خرید و تدارکات داخلی (کارپردازی و تدارکات) ۵ الی ۶ اردیبهشت ماه 000”160”4
15 دوره آموزشی : حسابدار ی حقوق و دستمزد  ۶ اردیبهشت ماه ۲۵۰۰۰۰۰
16 دوره آموزشی : مهندسی فروش نوین ۸ اردیبهشت ماه 000”950”2
17 دوره آموزشی : مباحث قانونی تخلفات و قاچاق کالا در گمرک ۸ اردیبهشت ماه 000”620”2
18 نکات کلیدی در تنظیم اظهارنامه مالیاتی و صورت های مالی اشخاص حقوقی و نحوه استفاده از .. ۱۵ اردیبهشت ماه 000”400”2
19 دوره آموزشی : سیستم های کدگذاری نوین انبار و روش های مختلف کدگذاری در انبار ۱۵ الی ۱۶ اردیبهشت ماه 000”170”4
20 دوره آموزشی : حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری ۱۹ الی ۲۰ اردیبهشت ماه 000”200”4
21 دوره آموزشی : Excel (مقدماتی) ۱۹ الی ۲۷ اردیبهشت ماه 000”500”3
22 دوره آموزشی : مدیرت تیم فروش در شرکت های توزیع و پخش ۲۰ اردیبهشت ماه 000”950”2
23 دوره آموزشی : اصول انبارداری و استفاده بهینه از فضای انبار ۲۴ اردیبهشت ماه 000”460”2
24 دوره آموزشی : تکنیک های بازاریابی مدرن ۲۷ اردیبهشت ماه 000”300”2
25 دوره آموزشی : جمع داری اموال ۲۹ الی ۳۰ اردیبهشت ماه 000”900”2
 

دوره های فنی مهندسی، حقوقی و مدیریت انرژی و R&D

تاریخ برگزاری

شهریه ( ریال )

26 دوره آموزشی : طراحی فضاها و مبلمان شهری ۵ الی ۶ اردیبهشت ماه 000”740”4
27 متره و برآورد پروژه با استفاده از نرم افزار تکسا (صورت وضعیت، فهرست بها و تعدیل) ۸ الی ۹ اردیبهشت ماه 000”020”4
28 دوره آموزشی : برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP) ۱۵ الی ۱۶ اردیبهشت ماه 000”240”4
29 اندازه گیری عملکرد سیستم مدیریت انرژی با استفاده از خطوط مبنا و شاخص های عملکرد .. ۱۵ الی ۱۶ اردیبهشت ماه 000”360”4
30 دوره آموزشی : تعمیرات و نگهداری و عیب یابی انواع پمپ های صنعتی ۱۹ الی ۲۰ اردیبهشت ماه 000”100”4
31 دوره آموزشی : برنامه ریزی و کنترل تولید ۱۹ الی ۲۰ اردیبهشت ماه 000”350”4
32  تحقیق و توسعه R&D و نقش و استقرار آن در بنگاه های صنعتی و معدنی (مقدماتی) ۲۲ الی ۲۶ اردیبهشت ماه 000”000”10
33 دوره آموزشی : اصول تهیه و تدوین قراردادها ۲۲ الی ۲۳ اردیبهشت ماه 000”300”4
34 دوره آموزشی : مهندسی ارزش ۲۲ الی ۲۳ اردیبهشت ماه 000”550”4
35 دوره آموزشی : طراحی و بهینه سازی سیستم نگهداری و تعمیر PM (مقدماتی) ۲۶ الی ۲۷ اردیبهشت ماه 000”600”3
36 دوره آموزشی : شناخت، انتخاب و عیب یابی انواع بلبرینگ ها و یاتاقانها ۲۹ الی ۳۰ اردیبهشت ماه 000”900”2
 

عناوین دوره های خرداد ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران 

   

 

دوره های مدیریت و فنون اداری- آموزش و منابع انسانی  

تاریخ برگزاری

شهریه ( ریال )

1

دوره آموزشی : آداب معاشرت و رفتار حرفه ای در سازمان ها و شرکت ها ۳ خرداد ماه 000”680”1

2

دوره آموزشی :  انتظامات پیشرفته حرفه ای ۵ الی ۶ خرداد ماه 000”740”2
3 دوره آموزشی : مدیریت روابط عمومی ۷ الی ۸ خرداد ماه 000”760”2
4 دوره آموزشی : قوانین و مقررات تامین اجتماعی ۹ الی ۱۰ خرداد ماه 000”940”2
5 دوره آموزشی : آشنایی با نظام پیشنهادات و نحوه پیاده سازی آن در سازمان ها ۱۹ خرداد ماه 000”000”2

6

دوره آموزشی : مهارتهای کاربردی مسئولان دفاتر مدیران (منشی گری مدرن) ۲۰ خرداد ماه 000”700”1
7 دوره آموزشی : فنون پذیرایی و تشریفات ۲۱ الی ۲۲ خرداد ماه 000”900”2
8 دوره آموزشی :  مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی ۲۲ الی ۲۳ خرداد ماه 000”930”2
9 دوره آموزشی :  مدیریت امور اداری و کارگزینی ۳۰ الی ۳۱ خرداد ماه 000”200”4
 

دوره های اقتصادی و بازرگانی، حسابداری و مالی

تاریخ برگزاری

شهریه ( ریال )

 10

دوره آموزشی : روشهای پیشگیری از معوق ماندن مطالبات و چگونگی وصول آنها ۳ خرداد ماه 000”000”2
11 دوره آموزشی : تدوین روشهای اجرایی و عملیاتی تأمین و تدارکات ۵ الی ۶ خرداد ماه 000”900”2
12 دوره آموزشی :  عارضه یابی سازمانی ۹ الی ۱۰ خرداد ماه 000”840”2
13 دوره آموزشی : فروش حضوری و تکنیک های مراقبت از مشتری ۱۰ خرداد ماه 000”300”2
14 دوره آموزشی : آیین دادرسی مالیاتی ۱۹ خرداد ماه 000”870”1
15 دوره آموزشی : قانون مالیات بر ارزش افزوده و معاملات فصلی  ۲۳خرداد ماه 000”780”1
16 دوره آموزشی :  زبان بدن در بازاریابی و فروش ۲۳ خرداد ماه 000”740”1
17 دوره آموزشی : مدیریت انبار در بیمارستان ها و مراکز درمانی ۲۳ خرداد ماه 000”740”1
18 دوره آموزشی : کنترل اقلام مازاد، راکد و ضایعات در انبار ۳۰ خرداد ماه 000”450”2
19 دوره آموزشی : روشهای تأمین مالی بین المللی ۳۱ خرداد ماه 000”900”2
20 دوره آموزشی : ارتباط موثر در بازاریابی و فروش ۳۱ خرداد ماه 000”000”3
 

دوره های فنی مهندسی، حقوقی و مدیریت انرژی و R&D

تاریخ برگزاری

شهریه ( ریال )

21 دوره آموزشی : برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP – مقدماتی (کارگاهی) ۵ الی ۶ خرداد ماه 000”760”2
22 دوره آموزشی : قوانین و مقررات مالیاتی 6  خرداد ماه 000”850”1
23 دوره آموزشی : مبانی حقوقی قراردادها و قوانین و مقررات حاکم بر آن ۹ الی ۱۰ خرداد ماه 000”940”2
24 آشنایی با محاسبه بهبود مصرف انرژی و آنالیز اقتصادی فرصت های بهبود مصرف انرژی ۹ الی ۱۰ خرداد ماه 000”050”3
25 دوره آموزشی : تعمیرات، نگهداری و عملکرد مشعل های گازی، گازوئیلی و چندگانه سوز ۱۹ الی ۲۰ خرداد ماه 000”050”3
26 دوره آموزشی : مدیریت، برنامه ریزی و کنترل ریسک پروژه ها ۲۲ الی ۲۳ خرداد ماه 000”860”2
27 دوره آموزشی : آیین دادرسی کیفری ۲۳ خرداد ماه 000”660”1
28 دوره آموزشی : تحقیق و توسعه و نقش آن در مدیریت بحران سازمان ها ۲۹ خرداد ماه 000”690”2
29 دوره آموزشی : متعادل سازی خط تولید ۳۰ الی ۳۱ خرداد ماه 000”230”4
30 دوره آموزشی : اصول کار، نصب و راه اندازی، نگهداری و تعمیرات چیلرهای تراکمی ۳۰ الی ۳۱ خرداد ماه 000”980”3

 
 

عناوین دوره های تیر ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران 

   

 

دوره های مدیریت و فنون اداری- آموزش و منابع انسانی ( تیرماه )

تاریخ برگزاری

شهریه ( ریال )

۱ دوره آموزشی :  مهارتهای ارائه مطالب (فن بیان و سخنرانی) ۵  تیر ماه 000”400”2
۲ دوره آموزشی :  مدیریت منابع انسانی (HRM) ۵ الی ۷ تیر ماه 000”700”6
۳ دوره آموزشی :  برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک ۶ الی ۷ تیر ماه 000”220”4
۴ دوره آموزشی :  روابط عمومی موثر در شغل نگهبانی و حفاظت فیزیکی ۹ تیر ماه 000”300”2
۵ دوره آموزشی :  آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی ۱۰ تیر ماه 000”480”2
۶ دوره آموزشی :  مدیریت زمان ۱۲ تیر ماه 000”350”2
۷ دوره آموزشی :  مهارتها و تکنیک های مصاحبه استخدامی (با رویکرد شایستگی ها) ۱۳ الی ۱۴ تیر ماه 000”240”4
۸ دوره آموزشی :  اداره امور دفتری ۱۶ الی ۱۷ تیر ماه 000”950”3
۹ ابزارهای مدیریت موثر و آموزش مبتنی بر استاندارد 10015 (تشریح الزامات استاندارد ISO10015) ۲۰ الی ۲۱ تیر ماه 000”450”4
۱۰ دوره آموزشی :  معافیت ها و مدیریت بیمه بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی  ۲۳ تیر ماه 000”420”2
۱۱ دوره آموزشی :  سازمان شاد و موفق  ۲۵ تیر ماه 000”340”2
۱۲ دوره آموزشی :  روانشناسی صنعتی  ۲۶ تیر ماه 000”340”2
۱۳ دوره آموزشی :  مدیریت حقوق و مزایای کارکنان ۲۷ الی ۲۸ تیر ماه 000”240”4
۱۲ دوره آموزشی : آداب و تشریفات برگزاری مجامع شرکت ها ۶ تیر ماه 000”340”2
۱۴ دوره آموزشی :  روابط عمومی الکترونیک  ۳۰ تیر ماه 000”480”2
 

دوره های اقتصادی و بازرگانی، حسابداری و مالی ( تیرماه )

تاریخ برگزاری

شهریه ( ریال )

۱ دوره جامع آموزشی کاربردی انگلیسی بازرگانی (ویژه مدیران و کارشناسان واحدهای تجاری و بازرگانی)   6”4”97- 25”5”97 000”300”12
۲ دوره آموزشی :  بودجه ریزی عملیاتی 6 الی 7 تیر ماه 000”630”4
۳ دوره آموزشی :  مروری بر مهمترین نکات در بازرگانی به زبان انگلیسی ۶ الی ۷ تیر ماه 000”050”2
۴ دوره آموزشی :  سیستم ثبت و سفارش واردات کالا (ثبتارش) ۷ تیر ماه 000”700”2
۵ دوره آموزشی :  نرم افزار Eviews (اقتصاد سنجی) ۹ الی ۲۴ تیر ماه 000”730”5
۶ دوره آموزشی :  قانون مالیاتهای مستقیم ۱۲ الی ۱۳ تیر ماه 000”870”3
۷ دوره آموزشی :  مکالمات بازرگانی و اصول اداره جلسات به زبان انگلیسی ۱۳ الی ۲۱ تیر ماه 000”500”3
۸ دوره آموزشی :  مبارزه با پولشویی  ۱۳ تیر ماه 000”440”2
۹ دوره آموزشی :  مدیریت تأسیسات و اماکن ورزشی در سازمان ها و شرکت ها ۱۴ تیر ماه 000”720”2
۱۰ دوره آموزشی :  اینکوترمز و نقش آن در خریدهای خارجی ۱۴ تیر ماه 000”500”2
۱۱ دوره آموزشی :  آشنایی با ترفندهای Excel در حسابداری ۱۴ الی ۲۸ تیر ماه 000”560”3
۱۲ دوره آموزشی :  استراتژی های کاهش هزینه در انبار ۱۶ الی ۱۷ تیر ماه 000”180”4
۱۳ دوره آموزشی :  برنامه ریزی و مدیریت خرید و تدارکات ۲۵ الی ۲۶ تیر ماه 000”200”4
۱۴ دوره آموزشی :  نحوه تهیه و ارائه صورتهای مالی نهایی و میان دوره ای ۲۷ الی ۲۸ تیر ماه 000”600”4
۱۵ دوره آموزشی :  اصول مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی ۲۷ تیر الی ۴مرداد 000”500”3
۱۶ دوره آموزشی :  آشنایی با بازارهای هدف و صادرات موفق (کشورهای افغانستان و پاکستان) ۲۸  تیر ماه 000”960”2
۱۷ دوره آموزشی : روانشناسی فروش و تکنیک های متقاعد کردن مشتری ۲۸  تیر ماه 000”960”2
۱۸ دوره آموزشی :  اصول انبارداری و روشهای نوین عملیاتی در انبار (انبارداری نوین) ۳۰ الی ۳۱ تیر ماه 000”180”4
 

دوره های فنی مهندسی، حقوقی و مدیریت انرژی و R&D  ( تیرماه )

تاریخ برگزاری

شهریه ( ریال )

۱ دوره آموزشی :  طراحی و مدیریت پارک ها و فضاهای سبز  ۶الی ۷ تیر ماه 000”940”3
۲ دوره آموزشی :  امکان سنجی طرح های سرمایه گذاری و اقتصادی با استفاده از نرم افزار COMFAR ۹ الی ۱۱ تیر ماه 000”700”5
۳ دوره آموزشی :  کنترل کیفیت و تصفیه آب های صنعتی ۱۳ الی ۱۴ تیر ماه 000”020”4
۴ دوره آموزشی :  روش های مدیریت و کنترل انرژی در فرآیندهای احتراق، مشعل و کوره های بخار ۱۳ الی ۱۴ تیر ماه 000”140”4
۵ دوره آموزشی :  فن دفاع و آیین نگارش حقوقی ۲۱ تیر ماه 000”300”2
۶ دوره آموزشی :  اصول تهیه و تنظیم قراردادهای بین المللی و مسائل حقوقی حاکم بر آن ۲۳ الی ۲۴ تیر ماه 000”240”4
۷ دوره  :  تحقیق و توسعه (R&D) و نقش و استقرار آن در بنگاه های صنعتی و معدنی (تکمیلی) ۲۴ الی ۲۸ تیر ماه 000”500”10
۸ دوره آموزشی :  شرح و تفسیر فهرست بها و صورت وضعیت نویسی ۲۷ الی ۲۸ تیر ماه 000”000”4
۹ دوره آموزشی :  مدیریت کاهش ضایعات و هزینه های نگهداری و تعمیرات ۲۷ الی ۲۸ تیر ماه 000”260”4
۱۰ دوره آموزشی :  مدیریت تولید و عملیات ۳۰ الی ۳۱ تیر ماه 000”200”4
۱۱ دوره آموزشی :  آیین برگزاری و شرکت در مناقصات بین المللی ۳۱  تیر ماه 000”800”2
۱۲ دوره : آشنایی با محاسبه بهبود مصرف انرژی و آنالیز اقتصادی فرصت های بهبود مصرف انرژی ۱۳ الی ۱۴ تیر ماه 000”020”4
۱۳ دوره آموزشی :  حاکمیت شرکتی ۳۱ تیر ماه 000”160”3
 

دوره های حوزه ایمنی و کیفیت ( تیرماه )

تاریخ برگزاری

شهریه ( ریال )

۱ دوره آموزشی : افسر HSE 31”3-1”6”97 000”000”12
۲ دوره آموزشی : مدل سازی مالی با نرم افزار Excel ۵ تیر ماه 000”300”2
۳ مبانی، تشریح الزامات و استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO 45001:2018 ۵ الی ۷ تیر ماه 000”860”4
۴ دوره آموزشی : تحلیل استراتژیک محیط کسب و کار با رویکرد ISO 9001:2015 ۱۲ تیر ماه 000”820”1
۵ دوره آموزشی : طراحی اینفوگرافیک و داشبوردهای پویا در نرم افزار Excel ۱۲ تیر ماه 000”820”2
۶ وبینار آموزشی : تصمیم گیری و حل مسأله خردمحور ( از ساعت ۹ الی ۱۱ )  ۱۳تیر ماه 000”480
۷ دوره آموزشی : GMP PIC”S 2017 ۱۴ تیر ماه 000”890”2
۸ دوره آموزشی : اصول HSE در سرپرستی ۱۴ تیر ماه 000”450”1
۹ دوره  : بازرسی سازمان تأمین اجتماعی از دفاتر قانونی (موضوع ماده 47 قانون تأمین اجتماعی) ۲۶ تیر ماه 000”250”2
۱۰  آشنایی با الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 ۲۶ الی ۲۸ تیر ماه 000”500”4
۱۱ وبینار آموزشی : نقش و جایگاه مدیران در سیستم مدیریت کیفیت ( از ساعت ۹ الی ۱۱ ) ۲۷ تیر ماه 000”530
۱۲ دوره آموزشی : ایمنی کار در ارتفاع و نحوه انتخاب و استفاده از تجهیزات ۲۷ الی ۲۸ تیر ماه 000”180”3
۱۳ دوره آموزشی : مدیریت منابع انسانی در مراکز بهداشتی- درمانی و بیمارستانی ۲۸ تیر ماه 000”800”2
۱۴ دوره آموزشی : مدیر کنترل کیفیت ( پنجشنبه ها  ساعت  19-14 ) ۲۸ تیر تا ۱۲ مهر 000”100”11
 

عناوین دوره های مرداد ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران 

   

 

دوره های حوزه مدیریت و فنون اداری- آموزش و منابع انسانی ( مرداد ماه )

تاریخ برگزاری

شهریه ( ریال )

۱ دوره آموزشی :  برون سپاری آموزش و بهسازی منابع انسانی ۳ مرداد ماه 000”600”3
۲ دوره آموزشی :  آشنایی با فنون و روش کار با مدیران مافوق  ۴ مرداد ماه 000”350”2
۳ دوره آموزشی :  اصول پذیرایی و میزبانی بین الملل ۶ الی ۷ مرداد ماه 000”000”4
۴ دوره آموزشی :  مهارتهای برقراری ارتباط مؤثر در سازمان ها و شرکت ها   ۸ مرداد ماه 000”350”2
۵ دوره آموزشی :  آئین نگارش و مکاتبات اداری ۹ الی ۱۰ مرداد ماه 000”960”3
۶ دوره آموزشی :  تجزیه و تحلیل شغل (مفاهیم و کاربردها) ۱۰ الی ۱۱ مرداد ماه 000”840”3
۷ دوره آموزشی :  روش های نوین پرداخت پاداش در مدیریت ۱۱ مرداد ماه 000”500”2
۸ دوره آموزشی :  علوم رفتاری و اصول روابط عمومی مؤثر در وظایف انتظامات و نگهبانی ۱۳ مرداد ماه 000”400”2
۹ دوره آموزشی :  اصول سرپرستی ۱۴ مرداد ماه 000”400”2
۱۰ دوره آموزشی :  مدیریت اسناد، مدارک و فن بایگانی ۱۵ الی ۱۶ مرداد ماه 000”040”4
۱۱ دوره آموزشی :  قوانین کار و تأمین اجتماعی ۱۷ الی ۱۸ مرداد ماه 000”350”4
۱۲ دوره آموزشی :  ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان ۱۷ الی ۱۸ مرداد ماه 000”220”4
۱۳ دوره آموزشی :  خصوصیات شخصیتی و رفتاری مسئولان دفاتر مدیران ۲۰ مرداد ماه 000”300”2
۱۴ دوره آموزشی :  اصول خبرنویسی در روابط عمومی ۲۲ مرداد ماه 000”500”2
۱۵ دوره آموزشی :  تربيت ارزياب درکانونهاي ارزیابی ۲۷ الی ۲۸ مرداد ماه 000”260”4
۱۵ دوره آموزشی :  نکات کلیدی در ایجاد انگیزش و توانمندی کارکنان ۲۴ مرداد ماه 000”400”2
 

دوره های حوزه اقتصادی و بازرگانی، حسابداری و مالی ( مرداد ماه )

تاریخ برگزاری

شهریه ( ریال )

۱ دوره آموزشی :  بازاریابی دیجیتالی (Digital Marketing) ۴ مرداد ماه 000”400”2
۲ دوره آموزشی :  مدیریت امور اموال دولتی ۶ الی ۷ مرداد ماه 000”170”4
۳ تهیه و تنظیم صورت های مالی و یادداشت های همراه بر اساس آخرین تغییرات استانداردهای.. ۱۰ الی ۱۱ مرداد ماه 000”850”4
۴ نکات کاربردی در امور بازرگانی به زبان انگلیسی (انجام مکالمات تلفنی، ارائه مطالب، و ...) ۱۰ الی ۲۵ مرداد ماه 000”980”4
۵ دوره آموزشی :  EXCEL (پیشرفته) ۱۰ الی ۲۵ مرداد ماه 000”980”4
۶ دوره آموزشی :  تکنیک های کاربردی افزایش فروش ۱۱ مرداد ماه 000”960”2
۷ دوره آموزشی :  قوانین و مقررات صادرات و واردات  ۱۳ الی ۱۴ مرداد ماه 000”800”4
۸ دوره آموزشی :  حسابرسی داخلی و عملیاتی ۱۶ الی ۱۷ مرداد ماه 000”640”4
۹ دوره آموزشی :  مهندسی انبارها ۱۷ الی ۱۸ مرداد ماه 000”200”4
۱۰ دوره آموزشی :  مدیریت خرید و سفارشات خارجی ۲۰ الی ۲۱ مرداد ماه 000”600”4
۱۱ دوره آموزشی :  مدیریت ارتباط با مشتری و اندازه گیری رضایت مشتری (CRM & CSM) ۲۴ الی ۲۵ مرداد ماه 000”650”4
۱۲ دوره آموزشی :  تهیه و تنظیم صورت های مالی تلفیقی ۲۵ مرداد ماه 000”750”2
۱۳ دوره آموزشی :  سیستم های کنترل و برنامه ریزی سفارسات انبار (مدل های موجودی) ۲۷ الی ۲۸ مرداد ماه 000”200”4
 

دوره های فنی مهندسی، حقوقی و مدیریت انرژی  ( مرداد ماه )

تاریخ برگزاری

شهریه ( ریال )

۱ دوره آموزشی :  داده کاوی (Data Mining) ۷ الی ۲۳ مرداد ماه 000”650”5
۲ روشنایی شهری ونقش نوردرزیبایی فضای شهری وشهرک های صنعتی درواحدهای تجاری ۷ مرداد ماه 000”280”2
۳ دوره آموزشی :  بیمه و تضمین در قراردادها ۱۰ الی ۱۱ مرداد ماه 000”280”4
۴ دوره آموزشی :  مدیریت سبز ۱۱ مرداد ماه 000”330”2
۵ دوره آموزشی :  قوانین و مقررات حمل و نقل ۱۳ الی ۱۴ مرداد ماه 000”880”4
۶ دوره آموزشی :  لجستیک و مدیریت زنجیره تامین (SCM) ۱۷ الی ۱۸ مرداد ماه 000”040”4
۷ دوره آموزشی :  آشنایی با نحوه محاسبه مالیات در انواع قراردادها ۱۸ مرداد ماه 000”460”2
۸ دوره آموزشی :  طراحی و بهینه سازی سیستم نگهداری و تعمیر PM (پیشرفته) ۲۰ الی ۲۱ مرداد ماه 000”100”4
۹ دوره آموزشی :  حقوق اداری و آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری ۲۰ الی ۲۱ مرداد ماه 000”160”4
۱۰ دوره آموزشی :  برنامه ریزی و کنترل تولید ۲۴ الی ۲۵ مرداد ماه 000”350”4
۱۱ راهکارهای کاهش مصرف سوخت در موتورخانه ها بر اساس استاندارد ISIRI16000 ۲۴ الی ۲۵ مرداد ماه 000”070”4
۱۲ دوره آموزشی :  مهارتهای فن مذاکره در قراردادهای داخلی و بین المللی ۲۷ الی ۲۸ مرداد ماه 000”280”4
 

دوره های حوزه حوزه ایمنی و کیفیت  و مهارتی ( مرداد ماه )

تاریخ برگزاری

شهریه ( ریال )

۱ دوره  :  بازرسی سازمان تأمین اجتماعی از دفاتر قانونی (موضوع ماده 47 قانون تأمین اجتماعی) ۹ مرداد ماه 000”250”2
۲ دوره آموزشی :  HSE عملیاتی   ۱۱ مرداد ماه 000”250”2
۳ شناسایی ریسک ها و فرصت ها براساس الزاماتISO 45001:2018 و ISO 14001:2015  ۱۷ الی ۱۸ مرداد ماه 000”100”3
۴ دوره آموزشی :  ارگونومی و سلامت کارکنان اداری ( بصورت وبینار ) ۲۱ مرداد ماه 000”520
۵ دوره آموزشی :  ابعاد حقوقی حوادث ناشی از کار و مسئولیت اشخاص ۲۳ مرداد ماه 000”350”2
۶ دوره آموزشی :  مدیریت کیفیت و ارزیاب آزمایشگاه ۲۳۵ تا ۲۴۷۹۷ 000”600”11
۷ دوره آموزشی :  آشنایی با روش های نوین کارمندیابی Linkedin  ( بصورت وبینار ) ۲۳ مرداد ماه 000”520
۸ دوره آموزشی :   E-Tabs ۲۱۵ تا ۱۰۷۹۷ متعاقباً اعلام می گردد
۹ دوره آموزشی :  مدیریت و بهبود فرایندها ۲۴ الی ۲۵ مرداد ماه 000”880”3
۱۰ دوره آموزشی :اصول تدوین  HSE Plan ۲۴ الی ۲۵ مرداد ماه متعاقباً اعلام می گردد
۱۱ دوره آموزشی :  ایمنی تعمیرات در صنایع فولاد ۲۴ الی ۲۵ مرداد ماه 000”600”4
۱۲ دوره آموزشی :  مدیریت استراتژیک در بخش بهداشت و درمان  ۲۵ مرداد ماه 000”800”2
۱۳ دوره آموزشی :  طراحي اینفوگرافیک و داشبوردهای پویا در نرم افزار Excel ۱۲ مرداد ماه 000”820”2
۱۴ دوره آموزشی :  ساخت فایل ارائه تأثیرگذار با استفاده از نرم افزار Power Point ۲۵ مرداد ماه 000”820”2
 

عناوین دوره های شهریور ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران   

   

 

دوره های حوزه مدیریت و فنون اداری- آموزش و منابع انسانی ( شهریور ماه )

تاریخ برگزاری

شهریه ( ریال )

۱ دوره آموزشی :  فرهنگ و اخلاق سازمانی  ۳ الی ۴ شهریور ماه 000”800”3
۲ دوره آموزشی :  آشنایی با مراحل چاپ   ۳ الی ۵ شهریور ماه 000”500”2
۳ دوره آموزشی :  توانمندسازی مسئولین دفاتر مدیران ۵ الی ۶ شهریور ماه 000”800”3
۴ دوره آموزشی :  اصول و روش های بایگانی مدرن ۱۱ شهریور ماه 000”440”2
۵ دوره آموزشی :  اصول انتظامات و حفاظت فیزیکی ۱۲ الی ۱۳ شهریور ماه 000”980”3
۶ دوره آموزشی :  مدیریت امور اداری و کارگزینی ۱۴ الی ۱۵ شهریور ماه 000”200”4
۷ دوره آموزشی :  اصول و فنون روابط عمومی ۱۴ الی ۱۵ شهریور ماه 000”180”4
۸ دوره آموزشی :  الگوهای ارزیابی اثربخشی آموزش ۱۷ الی ۱۸ شهریور ماه 000”650”4
۹ دوره آموزشی :  مدیریت برون سپاری ۱۷ الی ۱۸ شهریور ماه 000”280”4
۱۰ دوره آموزشی :  اصول مدیریت و سرپرستی (پیشرفته) ۱۹ الی ۲۰ شهریور ماه 000”970”3
۱۱ دوره آموزشی :  طبقه بندی مشاغل کارگری ۲۰ الی ۲۲ شهریور ماه 000”800”5
۱۲ دوره آموزشی :  فنون پذیرایی و تشریفات ۲۱ الی ۲۲ شهریور ماه 000”950”3
۱۳ دوره آموزشی :  گزارش نویسی کاربردی و شیوه نگارش نامه های اداری ۲۴ الی ۲۵ شهریور ماه 000”200”4
۱۴ دوره آموزشی :  مدیریت استعدادیابی و جانشین پروری در سازمان ها ۲۴ شهریور ماه 000”460”2
۱۵ دوره آموزشی :  روابط عمومی تجاری و صنعتی ۲۵ الی ۲۶ شهریور ماه 000”300”4
شماره تلفن کارشناس دوره های فوق ( ۸۸۳۱۰۱۱۳ الی ۱۹ داخلی ۲۵۷ ) میباشد دانلود لیست دوره ها  
 

دوره های حوزه اقتصادی و بازرگانی، حسابداری و مالی ( شهریور ماه )

تاریخ برگزاری

شهریه ( ریال )

۱ دوره آموزشی :  حسابداری انبار   ۳  شهریور ماه 2620000
۲ دوره آموزشی :  حسابداری مالیاتی ۱۰ الی ۱۱ شهریور ماه 4600000
۳ دوره آموزشی :  اصول تدارکات و خریدهای داخلی (تخصصی) ۱۰ الی ۱۱ شهریور ماه 4200000
۴ دوره آموزشی :  مدیریت تبلیغات ۱۳ شهریور ماه 2700000
۵ دوره آموزشی :  سیستمها و روشهای کاربردی انبارداری و انبارگردانی ۱۴ الی ۱۵ شهریور ماه 4200000
۶ دوره آموزشی :  تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و آنالیز هزینه ها با استفاده از نرم افزار EXCEL ۱۴ الی ۱۵ شهریور ماه 4790000
۷ دوره آموزشی :  سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی (EPL) ۱۵ شهریور ماه 2940000
۸ دوره آموزشی :  ضمانتنامه های بانکی بین المللی و مقررات حاکم بر آنها (ریالی و ارزی) ۱۷ شهریور ماه 2740000
۹ دوره آموزشی :  حسابداری تعهدی بخش عمومی با رویکرد تعهدی ۱۷ الی ۱۸ شهریور ماه 3870000
۱۰ دوره آموزشی :  قوانین و مقررات امور گمرکی و ترخیص کالا ۲۰ الی ۲۱ شهریور ماه 4650000
۱۱ دوره آموزشی :  اصول و فنون مذاکرات تجاری ۲۱ الی ۲۲ شهریور ماه 4920000
۱۲ دوره آموزشی :  قانون مالیات بر ارزش افزوده و معاملات فصلی ۲۲ شهریور ماه 2400000
۱۳ دوره آموزشی :  تکنیکهای نگهداری، حمل و نقل و جابه جایی کالا در انبار ۲۴ الی ۲۵ شهریور ماه 4200000
۱۴ دوره آموزشی : حسابداری پروژه   ۲۴ الی ۲۵ شهریور ماه 3870000
شماره تلفن کارشناس دوره های فوق ( ۸۸۳۱۰۱۱۳ الی ۱۹ داخلی ۲۵۸ ) میباشد دانلود لیست دوره ها  
 

دوره های فنی مهندسی، حقوقی و مدیریت انرژی  ( شهریور ماه )

تاریخ برگزاری

شهریه ( ریال )

۱ دوره آموزشی :  اصول بازرسی پروژه های عمرانی ۳ الی ۴ شهریور ماه 000”180”4
۲ دوره آموزشی :  مدیریت ارتباط با تامین کنندگان (SRM) ۱۰ الی ۱۱ شهریور ماه 000”150”4
۳ اندازه گیری و صحه گذاری (M&V) در پروژه های صرفه جویی انرژی بر اساس استاندارد ISO 50015   11 شهریور ماه 000”360”2
۴ دوره آموزشی :  ممیزی انرژی کوره ها جهت کاهش مصرف سوخت ۱۴ الی ۱۵ شهریور ماه 000”120”4
۵ دوره آموزشی :  قراردادهای پیمانکاری و چگونگی اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی ۱۵ شهریور ماه 000”500”2
۶ دوره آموزشی :  مدیریت برون سپاری ۱۷ الی ۱۸ شهریور ماه 000”280”4
۷ دوره  :  تحقیق و توسعه (R&D) و نقش و استقرار آن در بنگاه های صنعتی و معدنی (مقدماتی) ۱۸ الی ۲۲ شهریور ماه 000”000”10
۸ دوره آموزشی :  اصول و روش های ارزیابی پیمانکاران و تامین کنندگان ۲۱ الی ۲۲ شهریور ماه 000”050”4
۹ دوره آموزشی :  مدیریت مالی پروژه ها و طرح های عمرانی ۲۱ الی ۲۲ شهریور ماه 000”440”5
۱۰ دوره آموزشی :  لجستیک و برنامه ریزی حمل و نقل جامع (داخلی و خارجی) ۲۱ الی ۲۲ شهریور ماه 000”050”4
۱۱ دوره آموزشی :  اصول ایمنی و شناخت انواع آسانسورها ۲۴ الی ۲۵ شهریور ماه 000”160”4
۱۲ دوره آموزشی :  مدیریت ادعا و اصول Claim و آنالیز تاخیرات ۲۴ الی ۲۵ شهریور ماه 000”550”4
شماره تلفن کارشناس دوره های فوق ( ۸۸۳۱۰۱۱۳ الی ۱۹ داخلی ۲۱۲ ) میباشد دانلود لیست دوره ها  
 

دوره های حوزه حوزه ایمنی و کیفیت ( شهریور ماه )

تاریخ برگزاری

شهریه ( ریال )

۱ دوره آموزشی :  مروری بر ایمنی پیش از راه اندازی (PSSR) ۱۰ الی ۱۱ شهریور ماه 000”900”4
۲ دوره آموزشی :  مدیریت HSEبا رویکرد کاهش خطرات ۱۳ الی ۱۴ شهریور ماه 000”240”4
۳ دوره آموزشی :  ایمنی در انبار ۱۵ شهریور ماه 000”350”2
۴ دوره آموزشی :  مدیریت ایمنی فرآیند (PSM) ۱۷ الی ۱۸ شهریور ماه 000”900”4
۵ دوره آموزشی :  کارشناسی سیستم های مدیریت HSE ۲۰ الی ۲۹ شهریور ماه 000”700”12
۶ دوره آموزشی :  شاخص های کلیدی عملکرد سلامت  ایمنی و محیط زیست ۲۱ الی ۲۲ شهریور ماه 000”250”4
۷ دوره آموزشی :  تعیین شاخص ها و ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت کیفیت ۲۱ الی ۲۲ شهریور ماه 000”220”3
۸ دوره آموزشی :  مدیریت دانش ۱۳ الی ۱۴ شهریور ماه بزودی
شماره تلفن کارشناس دوره های فوق ( ۸۸۳۱۰۱۱۳ الی ۱۹ داخلی  ۲۵۵ ) میباشد  دانلود لیست دوره ها  

ممکن است دوره های فوق در تاریخ های دیگر نیز برگزار شود. از اینرو برای کسب اطلاعات بیشتر با همکاران واحد آموزش های کوتاه مدت تماس حاصل فرمایید ۸۸۳۱۰۱۱۳ الی ۱۹ (۲۱۲ و ۲۵۰ )نام و نام خانوادگی*

لطفا فقط فارسی تایپ نمایید

نام شرکت یا سازمان

شماره تلفن*

مثال: 02188310113

شماره موبایل*

مثال: 09121234567

نام دوره یا سمینار مورد نظر*

مثال : دوره مدیریت زمان - مهندسی معکوس -

نام شرکت کننده در دوره یا سمینار

مثال : حبیب حسینی در دوره مدیریت زمان ـ محمد محمدی دوره مهندسی معکوس

آدرس ایمیل معتبر*

لطفا آدرس معتبر جهت مکاتبات اداری. وارد نمایید