مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

تبلیغات

 

آرشیو خبر


 

   عناوین برنامه های کیفیت ،

تاریخ برگزاری

شهریه( ریال )

۱

دوره آموزشی : تحلیل استراتژیک محیط کسب و کار  با رویکرد ISO 9001:2015 25”2”97 1820000

۲

دوره آموزشی : تفکر مبتنی بر ریسک با رویکرد ISO 9001:2015 31”3”97 1940000
۳  آشنایی با الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 26”4 تا28”4”97 4500000
۴ شناسایی ریسک ها و فرصت ها بر اساس الزامات ISO 45001:2018 – ISO 14001:2015 17و18”5”97 3100000
۵ دوره آموزشی : مدیریت و بهبود فرآیندها 24و25”5”97 3880000

۶

دوره آموزشی : تعیین شاخص ها و ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت کیفیت 21و22”6”97 3220000
       

 

   عناوین برنامه های ایمنی، بهداشت و محیط زیست

تاریخ برگزاری

شهریه( ریال )

۱

دوره آموزشی : مدیریتHSE با رویکرد کاهش خطرات 19و20”2”97 4240000

 ۲

دوره آموزشی : HSE عملیاتی 25”2”97 2250000

 ۳

دوره آموزشی : ایمنی فنی و تخصصی جرثقیل ها 31”3”97 2020000
۴ مبانی، تشریح الزامات و استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO 45001:2018 5تا7”4”97 4860000
۵ دوره آموزشی : اصولHSE در سرپرستی 14”4”97 2250000
۶ دوره آموزشی : ایمنی کار در ارتفاع و نحوه انتخاب و استفاده از تجهیزات 27و28”4”97 3180000
۷  شناسایی ریسک ها و فرصت ها بر اساس الزامات ISO 45001:2018 – ISO 14001:2015 17و18”5”97 3100000
۸ دوره آموزشی : ایمنی تعمیرات در صنایع فولاد 24و25”5”97 4600000
۹ دوره آموزشی : ایمنی در انبار 15”6”97 2350000
۱۰ دوره آموزشی : شاخص های کلیدی عملکرد سلامت، ایمنی و محیط زیست 21و22”6”97 4250000
       

 

   عناوین برنامه های مدیریت انرژی و بهینه سازی مصرف ،

تاریخ برگزاری

شهریه( ریال )

۱

دوره آموزشی : اندازه گیری عملکرد سیستم مدیریت انرژی با استفاده از خطوط مبنا و شاخص های عملکرد انرژی براساس استاندارد ISO 50006 15و16”2”97  4360000

۲

دوره  : آشنایی با محاسبه بهبود مصرف انرژی و آنالیز اقتصادی فرصت های بهبود مصرف انرژی 9و10”3”97 3050000
۳ دوره آموزشی : روش های مدیریت و کنترل انرژی در فرآیندهای احتراق، مشعل و کوره های بخار 26”4 تا28”4”97 4140000
۴ دوره  : ر اهکارهای کاهش مصرف سوخت در موتورخانه ها بر اساس استاندارد ISERI 16000 17و18”5”97 3100000
۵ دوره آموزشی : اندازه گیری و صحه گذاری(M&V) در پروژه های صرفه جویی انرژی بر اساس استاندارد ISO 50015 11”6”97 2360000

۶

دوره آموزشی : ممیزی انرژی کوره ها جهت کاهش مصرف سوخت

14و15”6”97 4120000
       

 

  عناوین برنامه های مدیریت، منابع انسانی،آموزش و فنون اداری

تاریخ برگزاری

شهریه ( ریال )

۱

دوره آموزشی : ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان  ( ثبت نام ) 5و6”2”97 4220000

۲

دوره آموزشی : اصول و فنون روابط عمومی  ( ثبت نام ) 5و6”2”97 4180000
۳ دوره آموزشی : اصول مدیریت و سرپرستی (مقدماتی)  ( ثبت نام ) 8و9”2”97 4000000
۴ دوره آموزشی : مدیریت منابع انسانی (HRM)  ( ثبت نام ) 8و9و10”2”97 6700000
۵ دوره آموزشی : گزارش نویسی کاربردی و شیوه نگارش نامه های اداری ( ثبت نام ) 10و11و10”2”97 4200000

۶

دوره آموزشی : قوانین کار و تأمین اجتماعی  ( ثبت نام ) 19و20”2”97 4350000
۷ دوره آموزشی : 15 ویژگی مدیران در کلاس جهانی (عبور از بحران به رونق) ( ثبت نام ) 20”2”97 2420000
۸ دوره آموزشی : طراحی اینفوگرافیک و داشبوردهای پویا در نرم افزار Excel ( ثبت نام ) 20”2”97 2820000

۹

دوره آموزشی : اصول انتظامات و حفاظت فیزیکی  ( ثبت نام ) 22و23”2”97 3980000
۱۰ دوره : تحقیق و توسعه (R&D) و نقش و استقرار آن در بنگاه های صنعتی و معدنی (مقدماتی) 22”2  تا  26”2”97 10000000

۱۱

دوره آموزشی : آداب و تشریفات برگزاری مجامع شرکت ها  ( ثبت نام ) 24”2”97 2430000

 ۱۲

 شیوه های نوین نیازسنجی، برنامه ریزی و سنجش اثربخشی آموزش مبتنی بر ISO 10015 25و26”2”97 4850000

 ۱۳

دوره آموزشی : توانمندسازی مسئولین دفاتر مدیران  ( ثبت نام ) 26و27”2”97 2640000
۱۴ دوره آموزشی : فنون پذیرایی و تشریفات  ( ثبت نام ) 29و30”2”97 2900000
۱۵ دوره آموزشی : آداب معاشرت و رفتار حرفه ای در سازمان ها و شرکت ها ( ثبت نام ) 3”3”97 1680000
۱۶ دوره آموزشی : انتظامات پیشرفته حرفه ای  ( ثبت نام ) 5و6”3”97 2740000
۱۷ دوره آموزشی : مدیریت روابط عمومی  ( ثبت نام ) 7 و8”3”97 2760000
۱۸ دوره آموزشی : قوانین و مقررات تأمین اجتماعی  ( ثبت نام ) 9 و10”3”97 2940000
۱۹ دوره آموزشی : آشنایی با نظام پیشنهادات و نحوه پیاده سازی آن در سازمان ها ( ثبت نام ) 19”3”97 2000000
۲۰ دوره آموزشی : مهارتهای کاربردی مسئولان دفاتر مدیران (منشی گری مدرن) ( ثبت نام ) 20”3”97 1700000
۲۱ دوره آموزشی : فنون پذیرایی و تشریفات  ( ثبت نام ) 21 و22”3”97 2900000
۲۲ دوره آموزشی : مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی  ( ثبت نام ) 22 و23”3”97 2930000
۲۳ دوره آموزشی : تحقیق و توسعه و نقش آن در مدیریت بحران سازمانها  ( ثبت نام ) 29”3”97 2690000
۲۴ دوره آموزشی : مدیریت امور اداری و کارگزینی  ( ثبت نام ) 30 و31”3”97 4200000
۲۵ دوره آموزشی : مهارتهای ارائه مطالب (فن بیان و سخنرانی)  ( ثبت نام ) 5”4”97 2400000
۲۶ دوره آموزشی : برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک  ( ثبت نام ) 6و7”4”97 4220000
۲۷ دوره آموزشی : روابط عمومی مؤثر در شغل نگهبانی و حفاظت فیزیکی  ( ثبت نام ) 9”4”97 2300000
۲۸ دوره آموزشی : آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی  ( ثبت نام ) 10”4”97 2480000
۲۹ دوره آموزشی : مدیریت زمان  ( ثبت نام ) 12”4”97 2350000
۳۰ دوره آموزشی : مهارت ها و تکنیک های مصاحبه استخدامی (با رویکرد شایستگی ها) ( ثبت نام ) 13 و14”4”97 4240000
۳۱ دوره آموزشی : مدیریت تاسیسات و اماکن ورزشی در سازمان ها و شرکت ها ( ثبت نام ) 14”4”97 2720000
۳۲ دوره آموزشی : اداره امور دفتری  ( ثبت نام )  16 و17”4”97 3950000
۳۳ دوره آموزشی : ابزارهای مدیریت مؤثر و آموزش مبتنی بر استانداردهای 10015  ( ثبت نام ) 20 و21”4”97 4450000
۳۴ دوره آموزشی : معافیت ها و مدیریت بیمه بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی ( ثبت نام ) 23”4”97 2420000
۳۵ دوره : تحقیق و توسعه (R&D) و نقش و استقرار آن در بنگاه های صنعتی و معدنی (تکمیلی) 24”4 تا 28”4”97 10500000
۳۶ دوره آموزشی : سازمان شاد و موفق  ( ثبت نام ) 25”4”97 2340000
۳۷ دوره آموزشی : روانشناسی صنعتی  ( ثبت نام ) 26”4”97 2340000
۳۸ دوره آموزشی : مدیریت حقوق و مزایای کارکنان  ( ثبت نام ) 27 و28”4”97 4240000
۳۹ دوره آموزشی : روابط عمومی الکترونیک  ( ثبت نام ) 30”4”97 2480000
۴۰ دوره آموزشی : برون سپاری آموزش و بهسازی منابع انسانی  ( ثبت نام ) 3”5”97 3600000
۴۱ دوره آموزشی : آشنایی با فنون و روش کار با مدیران مافوق  ( ثبت نام ) 4”5”97 2350000
۴۲ دوره آموزشی : اصول پذیرایی و میزبانی بین الملل  ( ثبت نام ) 6 و7”5”97 4000000
۴۳ دوره آموزشی : مهارتهای برقراری ارتباط مؤثر در سازمان ها و شرکت ها  ( ثبت نام ) 8”5”97 2350000
۴۴ دوره آموزشی : آئین نگارش و مکاتبات اداری  ( ثبت نام ) 9و10”5”97 3960000
۴۵ دوره آموزشی : روش های نوین پرداخت پاداش در مدیریت  ( ثبت نام ) 11”5”97 2500000
۴۶ دوره آموزشی : علوم رفتاری و اصول روابط عمومی مؤثر در وظایف انتظامات و نگهبانی ( ثبت نام ) 13”5”97 2400000
۴۷ دوره آموزشی : اصول سرپرستی  ( ثبت نام ) 14”5”97 2400000
۴۸ دوره آموزشی : مدیریت اسناد، مدارک و فن بایگانی  ( ثبت نام ) 15و16”5”97 4040000
۴۹ دوره آموزشی : قوانین کار و تأمین اجتماعی  ( ثبت نام ) 17 و18”5”97 4350000
۵۰ دوره آموزشی : خصوصیات شخصیتی و رفتاری مسئولان دفاتر مدیران  ( ثبت نام ) 20”5”97 2300000
۵۱ دوره آموزشی : اصول خبرنویسی در روابط عمومی  ( ثبت نام ) 22”5”97 2500000
۵۲ دوره آموزشی : نکات کلیدی در ایجاد انگیزش و توانمندی کارکنان  ( ثبت نام ) 24”5”97 2400000
۵۳ دوره آموزشی : ساخت فایل ارایه تأثیرگذار با استفاده از نرم افزار Power Point ( ثبت نام ) 25”5”97 2820000
۵۴ دوره آموزشی : تربیت ارزیاب در کانون ارزیابی  ( ثبت نام ) 27 و28”5”97 2260000
۵۵ دوره آموزشی : فرهنگ و اخلاق سازمانی  ( ثبت نام ) 3 و4”6”97 3800000
۵۶ دوره آموزشی : توانمندسازی مسئولین دفاتر مدیران  ( ثبت نام ) 5 و6”6”97 3800000
۵۷ دوره آموزشی : اصول و روش های بایگانی مدرن  ( ثبت نام ) 11”6”97 2440000
۵۸ دوره آموزشی : اصول انتظامات و حفاظت فیزیکی  ( ثبت نام ) 12و13”6”97 3980000
۵۹ دوره آموزشی : مدیریت امور اداری و کارگزینی  ( ثبت نام ) 14 و15”6”97 4200000
۶۰ دوره آموزشی : الگوهای ارزیابی اثربخشی آموزش  ( ثبت نام ) 17 و18”6”97 4650000
۶۱ دوره آموزشی : مدیریت برون سپاری  ( ثبت نام ) 17 و18”6”97 4280000
۶۲ دوره : تحقیق و توسعه (R&D) و نقش و استقرار آن در بنگاه های صنعتی و معدنی (مقدماتی) 18”6  تا 22”6”97 10000000
۶۳ دوره آموزشی : اصول مدیریت و سرپرستی (پیشرفته)  ( ثبت نام ) 19 و20”6”97 3970000
۶۴ دوره آموزشی : طبقه بندی مشاغل کارگری  ( ثبت نام ) 20 تا 22”6”97 5800000
۶۵ دوره آموزشی : فنون پذیرایی و تشریفات  ( ثبت نام ) 21 و22”6”97 3950000
۶۶ دوره آموزشی : گزارش نویسی کاربردی و شیوه نگارش نامه های اداری ( ثبت نام ) 24 و25”6”97 4200000
۶۷ دوره آموزشی : مدیریت استعدادیابی و جانشین پروری در سازمان ها ( ثبت نام ) 24”6”97 2460000
۶۸ دوره آموزشی : روابط عمومی تجاری و صنعتی  ( ثبت نام ) 25 و26”6”97 4300000
       

 

   عناوین برنامه های اقتصادی و بازرگانی/ حقوقی و مالی

تاریخ برگزاری

شهریه( ریال )

۱

 سیستم ها و روش های کاربردی خرید و تدارکات داخلی(کارپردازی و تدارکات) ( ثبت نام ) 5 و 6”2”97 4160000

۲

دوره آموزشی : حسابداری حقوق و دستمزد ( ثبت نام ) 6”2”97 2500000
۳ دوره آموزشی : مهندسی فروش نوین ( ثبت نام ) 8”2”97 2950000
۴ دوره آموزشی : مباحث قانونی تخلفات و قاچاق کالا در گمرک ( ثبت نام ) 8”2”97 2620000
۵ دوره آموزشی : سیستم های کدگذاری نوین انبار و روشهای مختلف کدگذاری در انبار( ثبت نام ) 15و16”2”97 4170000

۶

دوره  : نکات کلیدی در تنظیم اظهارنامه مالیاتی و صورتهای مالی اشخاص حقوقی و نحوه ... 15”2”97 2400000
۷ دوره آموزشی : حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکاری ( ثبت نام ) 19 و20”2”97 4200000
۸ دوره آموزشی : Excel (مقدماتی) ( ثبت نام ) 19و20و26و27”2”97 3500000

۹

دوره آموزشی : مدیریت تیم فروش در شرکتهای توزیع و پخش ( ثبت نام ) 20”2”97 2950000
۱۰ دوره آموزشی : اصول تهیه و تدوین قراردادها ( ثبت نام ) 22و23”2”97 4300000

۱۱

دوره آموزشی : اصول انبارداری و استفاده بهینه از فضای انبار ( ثبت نام ) 24”2”97 2460000

 ۱۲

دوره : بازرسی سازمان تامین اجتماعی از دفاتر قانونی (موضوع ماده 47 قانون تامین اجتماعی) 18”2”97 2250000

 ۱۳

دوره آموزشی : تکنیک های بازاریابی مدرن ( ثبت نام ) 27”2”97 2300000
۱۴ دوره آموزشی : جمع داری اموال ( ثبت نام ) 29و30”2”97 2900000
۱۵ دوره آموزشی : روشهای پیشگیری از معوق ماندن مطالبات و چگونگی وصول آنها ( ثبت نام ) 3”3”97 2000000
۱۶ دوره آموزشی : تدوین روشهای اجرایی و عملیاتی تامین و تدارکات ( ثبت نام ) 5 و6 “3”97 2900000
۱۷ دوره آموزشی : قوانین و مقررات مالیاتی ( ثبت نام ) 6”3”97 1850000
۱۸ دوره آموزشی : مبانی حقوقی قراردادها و قوانین و مقررات حاکم بر آن ( ثبت نام ) 9 و 10”3”97 2940000
۱۹ دوره آموزشی : عارضه یابی سازمانی ( ثبت نام ) 9 و 10”3”97 2840000
۲۰ دوره آموزشی : فروش حضوری و تکنیک های مراقبت از مشتری ( ثبت نام ) 10”3”97 2300000
۲۱ دوره آموزشی : آیین دادرسی مالیاتی ( ثبت نام ) 19”3”97 1870000
۲۲ دوره آموزشی : زبان بدن در بازاریابی و فروش ( ثبت نام ) 23”3”97 1740000
۲۳ دوره آموزشی : قوانین مالیات بر ارزش افزوده و معاملات فصلی ( ثبت نام ) 23”3”97 1780000
۲۴ دوره آموزشی : آیین دادرسی کیفری ( ثبت نام ) 23”3”97 1660000
۲۵ دوره آموزشی : کنترل اقلام مازاد، راکد و ضایعات در انبار ( ثبت نام ) 30”3”97 2450000
۲۶ دوره آموزشی : مدلسازی مالی با نرم افزار Excel ( ثبت نام ) 30”3”97 2300000
۲۷ دوره آموزشی : روشهای تامین مالی بین المللی ( ثبت نام ) 31”3”97 2900000
۲۸ دوره آموزشی : ارتباط موثر در بازاریابی و فروش ( ثبت نام ) 31”3”97 3000000
۲۹ دوره : دوره جامع آموزش کاربردی انگلیسی بازرگانی (ویژه مدیران و کارشناسان بازرگانی) 6”4”تا 25”5”97 12300000
۳۰ دوره آموزشی : بودجه ریزی عملیاتی ( ثبت نام ) 6 و7”4”97 4630000
۳۱ دوره آموزشی : مروری بر نکات ضروری در زبان انگلیسی عمومی و کاربرد آن در امور بازرگانی 6 و7”4”97 2050000
۳۲ دوره آموزشی : سیستم ثبت سفارش واردات کالا (ثبتارش) ( ثبت نام ) 7”4”97 2700000
۳۳ دوره آموزشی : نرم افزار Eviews (اقتصاد سنجی)    ( ثبت نام ) 9و24”4”97 5730000
۳۴ دوره آموزشی : قانون مالیاتهای مستقیم ( ثبت نام ) 12 و13”4”97 3870000
۳۵ دوره آموزشی : مبارزه با پولشویی ( ثبت نام ) 13”4”97 2440000
۳۶ دوره آموزشی : مکالمات بازرگانی و اصول اداره جلسات به زبان انگلیسی ( ثبت نام ) 13و14و20و21”4”97 3500000
۳۷ دوره آموزشی : اینکوترمز و نقش آن در خریدهای خارجی ( ثبت نام ) 14”4”97 2500000
۳۸ دوره آموزشی : آشنایی با ترفندهای Excel در حسابداری ( ثبت نام ) 14و21 و28”4”97 3560000
۳۹ دوره آموزشی : استراتژیهای کاهش هزینه در انبار ( ثبت نام ) 16 و 17”4”97 4180000
۴۰ دوره آموزشی : فن دفاع و آئین نگارش حقوقی ( ثبت نام ) 21”4”97 2300000
۴۱ دوره آموزشی : اصول تهیه و تنظیم قراردادهای بین الملل و مسائل حقوقی حاکم بر آن 23 و 24”4”97 4240000
۴۲ دوره آموزشی : برنامه ریزی و مدیریت خرید و تدارکات ( ثبت نام ) 25 و 26”4”97 4200000
۴۳ دوره آموزشی : نحوه تهیه و ارائه صورت های مالی نهایی و میان دوره ای ( ثبت نام ) 27و 28”4”97 4600000
۴۴ دوره آموزشی : اصول مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی ( ثبت نام ) 27و28”4”97 3500000
۴۵ دوره آموزشی : روانشناسی فروش و تکنیک های متقاعدکردن مشتری ( ثبت نام ) 28”4”97 2960000
۴۶ دوره آموزشی : آشنایی با بازارهای هدف و صادرات موفق (کشورهای افغانستان و پاکستان) 28”4”97 2960000
۴۷ دوره آموزشی : اصول انبارداری و روشهای نوین عملیاتی در انبار (انبارداری نوین)( ثبت نام ) 30و 31”4”97 4180000
۴۸ دوره آموزشی : حاکمیت شرکتی ( ثبت نام ) 31”4”97 3160000
۴۹ دوره آموزشی : آئین برگزاری و شرکت در مناقصات بین المللی ( ثبت نام ) 31”4”97 2800000
۵۰ دوره آموزشی : بازاریابی دیجیتال (Digital Marketing) ( ثبت نام ) 4”5”97 2400000
۵۱ دوره آموزشی : مدیریت امور اموال دولتی ( ثبت نام ) 6 و 7”5”97 4170000
۵۲ دوره آموزشی : Excel (پیشرفته) ( ثبت نام ) 10و25”5”97 4980000
۵۳ دوره : تهیه و تنظیم صورتهای مالی و یادداشتهای همراه ترازنامه، صورت سود و زیان جامع، ..) 10 و 11”5”97 4850000
۵۴ دوره آموزشی : بیمه و تضمین در قراردادها ( ثبت نام ) 10 و 11”5”97 4280000
۵۵ نکات کاربردی در امور بازرگانی به زبان انگلیسی (انجام مکالمات تلفنی، ارائه مطلب، و ...) 10 و25”5”97 4980000
۵۶ دوره آموزشی : تکنیک های کاربردی افزایش فروش ( ثبت نام ) 11”5”97 2960000
۵۷ دوره آموزشی : قوانین و مقررات صادرات و واردات ( ثبت نام ) 13 و 14”5”97 4800000
۵۸ دوره آموزشی : قوانین و مقررات حمل و نقل ( ثبت نام ) 13 و 14”5”97 4880000
۵۹ دوره آموزشی : حسابرسی داخلی و عملیاتی ( ثبت نام ) 16 و 17”5”97 4640000
۶۰ دوره آموزشی : مهندسی انبارها ( ثبت نام ) 17 و 18”5”97 4200000
۶۱ دوره آموزشی : آشنایی با نحوه محاسبه مالیات در انواع قراردادها ( ثبت نام ) 18”5”97 2460000
۶۲ دوره آموزشی : مدیریت خرید و سفارشات خارجی ( ثبت نام ) 20 و 21”5”97 4600000
۶۳ دوره آموزشی : حقوق اداری و آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری ( ثبت نام ) 20 و 21”5”97 4160000
۶۴ دوره آموزشی : ابعاد حقوقی حوادث ناشی از کار و مسئولیت اشخاص ( ثبت نام ) 23”5”97 2350000
۶۵ دوره آموزشی : مدیریت ارتباط با مشتری و اندازه گیری رضایت مشتری (CRM&CSM) 24 و 25”5”97 4650000
۶۶ دوره آموزشی : تهیه و تنظیم صورتهای مالی تلفیقی ( ثبت نام ) 25”5”97 2750000
۶۷ دوره آموزشی : سیستم های کنترل و برنامه ریزی سفارشات انبار (مدلهای موجودی) 27 و28”5”97 4200000
۶۸ دوره آموزشی : مهارتهای فن مذاکره در قراردادهای داخلی و بین المللی( ثبت نام ) 27 و28”5”97 4280000
۶۹ دوره آموزشی : حسابداری انبار ( ثبت نام ) 3”6”97 2620000
۷۰ دوره آموزشی : حسابداری مالیاتی ( ثبت نام ) 10 و 11”6”97 4600000
۷۱ دوره آموزشی : اصول تدارکات و خریدهای داخلی (تخصصی) ( ثبت نام ) 10 و 11”6”97 4200000
۷۲ دوره آموزشی : مدیریت تبلیغات ( ثبت نام ) 13”6”97 2700000
۷۳ دوره آموزشی : سیستمها و روشهای کاربردی انبارداری و انبارگردانی ( ثبت نام ) 14 و 15”6”97 4200000
۷۴ دوره : تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و آنالیز هزینه ها با استفاده از نرم افزار EXCEL 14 و15”6”97 4790000
۷۵ دوره آموزشی : سامانه جامع امور گمرکی و پنجره  واحد تجارت فرامرزی (EPL)( ثبت نام ) 15”6”96 2940000
۷۶ دوره آموزشی : قراردادهای پیمانکاری و چگونگی اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی 15”6”97 2500000
۷۷ دوره آموزشی : ضمانتنامه های بانکی بین المللی و مقررات حاکم بر آنها (ریالی و ارزی) 17”6”97 2740000
۷۸ دوره آموزشی : حسابداری تعهدی بخش عمومی با رویکرد تعهدی ( ثبت نام ) 17و18”6”97 3870000
۷۹ دوره آموزشی : قوانین و مقررات امور گمرکی و ترخیص کالا ( ثبت نام ) 20و21”6”97 4650000
۸۰ دوره آموزشی : اصول و فنون مذاکرات تجاری ( ثبت نام ) 21 و22”6”97 4920000
۸۱ دوره آموزشی : مدیریت مالی پروژه ها و طرحهای عمرانی ( ثبت نام ) 21 و22”6”97 5440000
۸۲ دوره آموزشی : قانون مالیات بر ارزش افزوده و معاملات فصلی ( ثبت نام ) 22”6”97 2400000
۸۳ دوره آموزشی : تکنیکهای نگهداری، حمل و نقل و جابه¬جایی کالا در انبار ( ثبت نام ) 24 و 25”6”97 4200000
۸۴ دوره آموزشی : مدیریت ادعا و اصول claim و آنالیز تاخیرات ( ثبت نام ) 24 و 25”6”97 4550000
۸۵ دوره آموزشی : حسابداری پروژه  ( ثبت نام ) 24 و 25”6”97 3870000
       

 

   عناوین برنامه های فنی - مهندسی ( مهندسی صنایع )

تاریخ برگزاری

شهریه( ریال )

۱

دوره  : متره و برآورد پروژه با استفاده از نرم افزار تکسا (صورت وضعیت، فهرست بها و تعدیل)

8و9”2”97

4020000

۲

دوره آموزشی :برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP)

15و16”2”97

4240000
۳ دوره آموزشی :برنامه ریزی و کنترل تولید 19و20”2”97 4350000
۴ دوره آموزشی :مهندسی ارزش 22 و 23”2”97 4550000
۵ دوره آموزشی :طراحی و بهینه سازی سیستم نگهداری و تعمیر PM (مقدماتی) 26و27”2”97 3600000

۶

دوره آموزشی :برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP مقدماتی (کارگاهی) 5و6”3”97 2760000
۷ دوره آموزشی :مدیریت و برنامه ریزی و کنترل ریسک پروژه ها 22و23”3”97 2860000
۸ دوره آموزشی :متعادل سازی خط تولید 30و31”3”97 4230000

۹

دوره آموزشی :امکان سنجی طرح های سرمایه گذاری و اقتصادی با نرم افزار COMFAR 9تا11”4”97 5700000
۱۰ دوره آموزشی :مدیریت کاهش ضایعات و هزینه های نگهداری و تعمیرات 27و28”4”97 4260000

۱۱

دوره آموزشی :شرح و تفسیر فهرست بها و صورت وضعیت نویسی 27و28”4”97 4000000

 ۱۲

دوره آموزشی :مدیریت تولید وعملیات 30و31”4”97 4200000

 ۱۳

دوره آموزشی :داده کاوی (Data mining) 7”5 تا 23”5”97 5650000
۱۴ دوره آموزشی :مدیریت سبز 11”5”97 2330000
۱۵ دوره آموزشی :لجستیک و مدیریت زنجیره تامین (SCM) 17و18”5”97 4040000
۱۶ دوره آموزشی :طراحی و بهینه سازی سیستم نگهداری و تعمیر PM (پیشرفته) 20و21”5”97 4100000
۱۷ دوره آموزشی :برنامه ریزی و کنترل تولید 24و25”5”97 4350000
۱۸ دوره آموزشی :مدیریت ارتباط با تأمین کنندگان 10و11”6”97 4150000
۱۹ دوره آموزشی :لجستیک و برنامه ریزی حمل و نقل جامع (داخلی و خارجی) 21و22”6”97 4050000
۲۰ دوره آموزشی :اصول و روش های ارزیابی پیمانکاران و تأمین کنندگان 21و22”6”97 4050000
       

 

   عناوین برنامه های فنی - تخصصی  

تاریخ برگزاری

شهریه( ریال )

۱

دوره آموزشی :تعمیرات و نگهداری و عیب یابی انواع پمپ¬های صنعتی

19و20”2”97

4100000

۲

دوره  :شناخت، انتخاب و عیب یابی انواع بلبرینگ  و یاتاقان ها (بلبرینگ های غلتشی و لغزشی)

29و30”2”97 2900000
۳ دوره آموزشی :تعمیر، نگهداری و عملکرد مشعل های گازی، گازوئیلی و چندگانه سوز 19و20”3”97 3050000
۴ دوره آموزشی :اصول کار، نصب و راه اندازی، نگهداری و تعمیرات چیلرهای تراکمی 30و31”3”97 3980000
۵ دوره آموزشی :کنترل کیفیت و تصفیه آب های صنعتی 13و14”4”97 4020000

۶

دوره آموزشی :اصول ایمنی و شناخت انواع آسانسورها 24و25”6”97 4160000
       

 

   عناوین برنامه های آموزشی مهارتی

تاریخ برگزاری

شهریه( ریال )

۱

دوره آموزشی : افسر HSE 31”3-1”6”97 12000000

۲

دوره آموزشی: مدیر کنترل کیفیت 28”4-12”7”97 11100000

۳

دوره آموزشی: مدیریت کیفیت و ارزیاب آزمایشگاه 23”5-24”7”97 11600000
۴ دوره آموزشی: کارشناس سیستم های مدیریت HSE 20”6-29”8”97 12700000
       

 

   عناوین برنامه های آموزشی مدیریت شهری

تاریخ برگزاری

شهریه( ریال )

۱

دوره آموزشی : طراحی فضاها و مبلمان شهری 5 و6”2”97 4740000

۲

دوره آموزشی : مدیریت فضای سبز و روشهای صحیح آبیاری 18”2”97 2350000

۳

دوره آموزشی : طراحی و مدیریت پارک ها و فضاهای سبز 6 و7”4”97 3940000
۴ دوره: روشنایی شهری و نقش نور در زیبایی فضای شهری و شهرک های صنعتی و واحدهای تجاری 7”5”97 2280000
۵ دوره آموزشی : اصول بازرسی پروژه¬های عمرانی 3و4”6”97 4180000
       

 

   عناوین برنامه های آموزشی  بهداشت و درمان

تاریخ برگزاری

شهریه( ریال )

۱

دوره آموزشی: ارزیابی فنی، بهداشتی و نمونه برداری مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی 20”2”97 2780000

۲

دوره آموزشی: مدیریت انبار در بیمارستان ها و مراکز درمانی

23”3”97 1740000
۳ دوره آموزشی: GMP PICS 2017 31”3”97 2890000
۴ دوره آموزشی: مدیریت منابع انسانی در مراکز بهداشتی - درمانی و بیمارستانی 28”4”97 2800000
۵ دوره آموزشی: مدیریت استراتژیک در بخش بهداشت و درمان 25”5”97 2800000

 

 
 

نام و نام خانوادگی*

لطفا فقط فارسی تایپ نمایید

نام شرکت یا سازمان

شماره تلفن*

مثال: 02188310113

شماره موبایل*

مثال: 09121234567

نام دوره یا سمینار مورد نظر*

مثال : دوره مدیریت زمان - مهندسی معکوس -

نام شرکت کننده در دوره یا سمینار

مثال : حبیب حسینی در دوره مدیریت زمان ـ محمد محمدی دوره مهندسی معکوس

آدرس ایمیل معتبر*

لطفا آدرس معتبر جهت مکاتبات اداری. وارد نمایید