مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

تبلیغات

آرشیو خبر

دانشجوی گرامی :

با تاییدات الهی ، این سامانه به منظور تسهیل دسترسی و ارتباط دانشجویان عزیز، اولیای محترم آنان، اعضای هیات علمی ارجمند، همکاران گرامی و  ... با این مرکز راه اندازی شده است.

با استفاده ازابزار و امکانات و تکنولوژی روز که بتواند فاصله بین  دانشگاه ، دانشجویان عزیز را از میان بردارد ضرورت پیدا می کند. ازدانشجویان گرامی دعوت می نماییم با ارشادات وراهنمایی ها وانعکاس نظرات خود، ما را در بهتر اداره شدن دانشگاه علمی کاربردی تحقیقات صنعتی ایران، یاری دهند .

از اینرو خواهشمند فرم زیر را و بصورت فارسی تکمیل نمایید. نام و نام خانوادگی : *

لطفا فقط فارسی تایپ نمایید.

شماره دانشجویی : *

رشته تحصیلی :*

مقطع : *

شماره تماس : *

آدرس ایمیل :*

مثال : admin@irtci.com

توضیحات : *

شرح انتقادات/ پیشنهادات و شکایات.