مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

تبلیغات


  

آرشیو خبر

  انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی با اداره کل آموزش صدا و سیما

 در تاریخ  ۳۰ بهمن ماه سال ۹۷ در نشست مشترک میان مدیران و کارشناسان اداره کل آموزش سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران تفاهم نامه همکاری مشترک در حوزه های آموزشی (اعم از آموزشهای حضوری، غیرحضوری و الکترونیکی) و برگزاری سمینارها، دوره های تخصصی و کارگاه های آموزشی و همچنین حوزه نشر (تألیف و چاپ کتب علمی مربوط به فعالیت های آموزشی طرفین) امضاء و مبادله گردید.
این تفاهم به امضای جناب آقای حاجی سیاری مدیرکل آموزش صدا و سیما و آقای سعید نبوی مدیرعامل مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران رسیده است.
در پایان این نشست بازدیدی از سوی مدیران و کارشناسان آموزش صدا و سیما از بخش های مختلف مرکز بعمل آمد و در هر مورد توضیحات لازم از روند فعالیت های مرکز ارائه گردید.
 

 روابط عمومی
مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران
 

  • انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی با اداره کل آموزش صدا و سیما||||656||||تفاهم نامه مرکز و صدا سیما
 • انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی با اداره کل آموزش صدا و سیما 2||||657||||تفاهم نامه مرکز و صدا سیما
 • انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی با اداره کل آموزش صدا و سیما ۳||||658||||تفاهم نامه مرکز و صدا سیما
 • انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی با اداره کل آموزش صدا و سیما ۴||||659||||تفاهم نامه مرکز و صدا سیما
 • انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی با اداره کل آموزش صدا و سیما ۵||||660||||تفاهم نامه مرکز و صدا سیما
 • انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی با اداره کل آموزش صدا و سیما ۶||||661||||تفاهم نامه مرکز و صدا سیما
 • انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی با اداره کل آموزش صدا و سیما ۷||||662||||تفاهم نامه مرکز و صدا سیما
 • انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی با اداره کل آموزش صدا و سیما ۸||||663||||تفاهم نامه مرکز و صدا سیما
 • انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی با اداره کل آموزش صدا و سیما ۹||||664||||تفاهم نامه مرکز و صدا سیما
 • انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی با اداره کل آموزش صدا و سیما ۱۰||||665||||تفاهم نامه مرکز و صدا سیما
 • انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی با اداره کل آموزش صدا و سیما ۱۱||||666||||تفاهم نامه مرکز و صدا سیما
 • انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی با اداره کل آموزش صدا و سیما ۱۲||||667||||تفاهم نامه مرکز و صدا سیما
 • انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی با اداره کل آموزش صدا و سیما ۱۳||||668||||تفاهم نامه مرکز و صدا سیما
 • انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی با اداره کل آموزش صدا و سیما ۱۴||||669||||تفاهم نامه مرکز و صدا سیما