مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

تبلیغات


 
 آرشیو خبر


جناب آقای / سرکار خانم

 

لطفاً مشخصات کامل خود را جهت صدور گواهینامه در فرم زیر به صورت صحیح و فارسی وارد نمایید.

* مسئولیت صحت مشخصات در گواهینامه به عهده کاربر می باشد.

* گواهینامه مجدد صادر نمی گردد.
نام و نام خانوادگی*

لطفا فقط فارسی تایپ نمایید

نام پدر: *

تاریخ تولد: *

مثال : 18.8.58

شماره شناسنامه: *

محل صدور: *

کد ملی: *

تلفن : *

شماره موبایل*

آدرس: *

آدرس دقیق جهت ارسال گواهینامه

کد پستی: *

آدرس ایمیل معتبر*

مثال : admin@irtci.com

توضیحات :